Aleksandrs Vorobjovs Fizikas un matemātikas skolotājs

Aleksandrs Vorobjovs
Fizikas un matemātikas skolotājs

Bruno Bahs Vizuālās mākslas skolotājs

Bruno Bahs
Vizuālās mākslas skolotājs

Daiga Tirzmale Ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja

Daiga Tirzmale
Ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja

Gatis Narvaišs Fizikas, dabaszinības, matemātikas un informātikas skolotājs

Gatis Narvaišs
Fizikas, dabaszinības, matemātikas un informātikas skolotājs

Ieva Ušča Angļu valodas skolotāja

Ieva Ušča
Angļu valodas skolotāja

Igors Grigorjevs Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Igors Grigorjevs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Ilona Ozoliņa-Čiu Angļu valodas skolotāja

Ilona Ozoliņa-Čiu
Angļu valodas skolotāja

Jumis Ločmelis Angļu valodas un biznesa angļu valodas skolotājs

Jumis Ločmelis
Angļu valodas un biznesa angļu valodas skolotājs

Kārlis Kravis Bioloģijas, ķīmijas, fizikas un dabaszinības skolotājs

Kārlis Kravis
Bioloģijas, ķīmijas, fizikas un dabaszinības skolotājs

Katrīna Vītola Angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāja

Katrīna Vītola
Angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāja

Mārtiņš Gulbis Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Mārtiņš Gulbis
Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Mārtiņš Kālis Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Mārtiņš Kālis
Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Pāvels Nazarovs Fizikas skolotājs

Pāvels Nazarovs
Fizikas skolotājs

Sandra Bukovska Informātikas un matemātikas skolotāja

Sandra Bukovska
Informātikas un matemātikas skolotāja