Zane Akmene


SCROLL DOWN

Zane Akmene


Zane Akmene  Sociālo zinību skolotāja

Zane Akmene

Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē

Pieredze
Zanei ir liela pieredze darbā ar bērniem, līdz dalībai Iespējamajā misijā Zane strādāja ar bērniem un jauniešiem Rīgas Sociālā dienesta kopienas centrā "Ābeļzieds", veicinot jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu. Ar spēļu un daudzveidīgu aktivitāšu palīdzību Zane palīdzējusi jauniešiem attīstīt sadarbības un komunikācijas prasmes. Vasarās viņa darbojas sporta un kristīgajās nometnēs, vada seminārus un nodarbības.

Skolas laikā Zane trenējās basketbolā, viņai joprojām patīk uzvarēt dažādās komandu sporta spēlēs un just līdzi Latvijas sportistiem, vai tas būtu basketbols, teniss vai bobslejs.

Intereses
Zane domā un atpūšas ejot, tāpēc noiets vairāk kā 550 km garais Santjago ceļš Spānijā un Ziedoņa Leišmalītes ceļš Latvijā. Spānijas ceļā Zane iemīlējusi spāņu kultūru un ēdienu, tāpēc mazliet mācās spāņu valodu un kāzās ēda paelju.

Viņa seko Jaunā Rīgas Teātra un Latvijas Radio kora repertuāram un iespēju robežās apmeklē viņu izrādes un koncertus. Ikdienas ceļā no Cēsīm uz Rīgu un atpakaļ Zane ir iemanījusies izlasīt daļu pasaules literatūras klasikas latviešu un angļu valodās.

Zane un Iespējamā misija
Zane daudzus gadus kā brīvprātīgā strādājusi nevalstiskajā sektorā, dažādos projektos un pasākumos bērniem un jauniešiem. Savā ikdienas darbā turpina strādāt, izmantojot neformālās izglītības metodes. "Ikdienā, strādājot ar bērniem un jauniešiem, es redzu, cik liela nozīme ir skolas videi, jo bērni tur pavada lielāko daļu sava laika, apgūstot pirmo pieredzi sadarbībā ar citiem un galu galā sapratni par sevi pašu. Skolotāja darbam un attieksmei šajā vidē ir ļoti liela nozīme. Es gribu, lai katram bērnam ir iespēja mācīties un viņa zināšanas, atzīmes un iespējas nākotnē neizšķir tas, kurā skolā un pie kāda skolotāja viņš mācījies," saka Zane.

Zane pieteicās Iespējamai misijai, jo grib darīt un strādāt ar jēgu un pozitīvi ietekmēt jauno paaudzi. Viņa tic, ka tā ir pieaugušo atbildība, lai bērni izbaudītu ne vien savu brīvo laiku, bet arī mācību procesu, iegūstot prasmes, zināšanas un kompetences, kuras noderēs nākamajos dzīves soļos.

Kā Sociālo zinību skolotāja Zane skolēniem grib iemācīt strādāt ar dažādiem informācijas avotiem, jo mūsdienās šī prasme ir kritiski svarīga. Jaunā skolotāja grib iedvesmot mācīties un palīdzēt skolēniem pašiem atrast to jēgu, kāpēc ir svarīgi mācīties.

Zane saprot, ka Iespējamajā misijā viņai pašai būs daudz jāmācās, jo līdz šim viņa ar bērniem darbojusies, lielākoties, viņu brīvajā laikā.

Toms Akmens


Toms Akmens


Toms Akmens  Fizikas un matemātikas skolotājs

Toms Akmens

Fizikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Tukuma Raiņa ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds matemātikā - statistikā un uzsāktas fizikas bakalaura studijas Latvijas Universitātē

Pieredze
Skolas laikā Toms paspējis būt daudzu un dažādu līmeņu olimpiāžu dalībnieks un uzvarētājs. Studiju laikā, paralēli mācībām, darbojoties LU Studentu padomē, LU Senātā un Latvijas Studentu apvienībā. Intensīvais darbs ar komunikācijas jautājumiem, komandas saliedēšanu u.c. aktivitāšu organizēšana bija laba prasmju kalve un sniedza daudzas labas mācības sevis paša darba organizēšanā. Lielā mīlestība uz matemātiku un fiziku pirms gada Tomu mudināja pievērsties skolotāja darbam Jūrmalas Alternatīvajā skolā, lai palīdzētu bērniem zināšanas pārvērst prasmēs.

Intereses
Matemātikas un fizikas skaistums, apspriest aktuālos Latvijas un pasaules notikumus, Eirovīzija.

Toms un Iespējamā misija
"Manā dzīvē ir bijusi tikai viena konstante - to ko esmu uzzinājis, man patīk nodot citiem un tas gluži loģiski noved pie tā, ka attopos skaidrojot matemātikas un fizikas jautājumus". Tomam patīk būt aktīvā, enerģiskā vidē, un kura vide vēl vairāk tam atbilst kā skola un klase? Toms uzskata, ka skolotāja darbu var pārvērst par hobiju.

"Man patīk tiekties uz lielām lietām. Gribu pats sasniegt, un gribu, lai cilvēki, manis iedvesmoti, arī sasniedz. Kad septītklasniekam pēc vēl viena formulas paskaidrojuma ir tāds garš "āāāāāāā!", tad es jūtu, ka mans darbs ir vērtīgs. Un es jūtu, ka Iespējamā misija ir tā viena programma, kas man palīdzētu arvien vairāk saprast, kā ar savu darbu sasniegt un iedvesmot skolēnus mācībām. Ceru, ka caur Iespējamo misiju kļūšu arī par pietiekami stingru mācību procesa vadītāju (bet ne pārāk stingru).”

Laura Bajāre


Laura Bajāre


Laura Bajāre  Bioloģijas skolotāja

Laura Bajāre

Bioloģijas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Juglas vidusskola

Izglītība
Ārsta grāds Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātē

Pieredze
Studiju laikā Laura izstrādājusi vairākus zinātniskos darbus, ar kuriem uzstājās dažādās starptautiskajās medicīnas studentu konferencēs, publicējās populārzinātniskā žurnālā, bieži uzstājās studentu zinātniskajos pulciņos, kā arī piedalījās starptautiskās apmaiņas programmās.

Laura aktīvi iesaistījās Latvijas Medicīnas Studentu asociācijā (LaMSA), kur 2 gadus vadīja Medicīnas izglītības virzienu. Īstenoti vairāki projekti, kur liela uzmanība tika vērsta studentu praktisko iemaņu trenēšanai ārkārtas un neatliekamās medicīnas situācijās. Tika veidots arī sabiedrību izglītojošs pasākums par HIV infekcijas nozīmi Latvijā, ārstēšanas iespējām, ietverot HIV skrīningu.

Intereses
Cilvēks un daba, un viss, kas ar to saistīts.

Laura un Iespējamā misija
Skolēnus Laura ieinteresēs ar savu aizrautību, kodolīgu informāciju pasniedzot aizraujošā veidā. Laura vēlas bērnos attīstīt zinātkāri, jo tas dod pārliecību par sevi un saviem mērķiem turpmākajā dzīvē.

Studiju laikā Laura labprāt palīdzējusi mācībās saviem studiju biedriem - gan jaunākiem, gan vienaudžiem, gan citu fakultāšu studentiem. "Mirklis, kad otram cilvēkam acis iemirdzas no tā, ka beidzot ir izprasts kaut kas, kas iepriekš bija pavisam nesaprasts, ir tik jauks! Man ir svarīgi informāciju nodot tā, lai jebkuram taptu skaidrs, lai ikviens varētu teikt “Ak, nu jā, es sapratu!”. Esot Iespējamās misijas dalībnieks, es vēlos šo prasmi attīstīt un pilnveidot tā, lai spētu šo panākt ar visiem klases skolēniem! Es vēlos nodot zināšanas, ko pati apguvu gadiem. Kodolīgi un saprotamā veidā, lai skolēni justos droši par to, ko gūst, un droši par to, ka šīs zināšanas būs noderīgas un svarīgas viņu nākotnei!"

Krišjānis Baltauss


Krišjānis Baltauss


Krišjānis Baltauss  Sociālo zinību skolotājs

Krišjānis Baltauss

Sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Salaspils 1. vidusskola

Izglītība
Politikas zinātnes bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze
Bagātīgā darba pieredze un dalība dažādās sabiedriskās aktivitātēs ir veidojušas Krišjāni par daudzpusīgu jauno skolotāju. Darbs tiešajā pārdošanā ASV, telemārketingā un ekskursiju vadīšana trīs valodās Melngalvju namā ir attīstījuši Krišjāņa spēju saredzēt būtisko un sastrādāties ar citiem. Krišjānis ir pārstāvējis Latviju vairākos starptautiskos skolēnu projektos, piemēram, projektā "Euroscuola" viņš bija viens no sešiem izvirzītajiem Prezidentiem starp 720 visas Eiropas skolēniem Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Sociālās zinības, vēsture un politika ir ļoti interesanti mācību priekšmeti, un tajos gūtās zināšanas var plaši pielietot ik vienā virzienā, kur skolēni dosies.

Intereses
Dzeja, debates, retorika, politikas analīze, sports, pašizaugsmes veicinoša literatūra.

Krišjānis un Iespējamā misija
Krišjānis jau sen ir gaidījis mirkli, kad varēs iestāties Iespējamajā misijā. "Paaudžu paaudzēs mana ģimene ir lolojusi cerību un ideju par savu brīvu Latviju, iestājoties par to gan vārdos, gan darbos. Šī ideja nekad nekļūtu par realitāti, ja nebūtu pašaizliedzīgās mīlestības pret saviem bērniem. Uzskatu, ka tas ir mans pienākums, būt par turpinājumu un nodot šo latviskuma mantojumu saviem bērniem. Vēlos, lai arī mana ģimene varētu veidot savu dzīvi šeit, tāpēc nekas man nešķiet jēgpilnāks un svarīgāks, kā sniegt savu ieguldījumu un atbalstu jauno paaudžu attīstībā", atzīst Krišjānis.

Krišjānis vēlas kļūt par līderi, lai palīdzētu skolēnam apzināties un realizēt savu potenciālu. Mācot Sociālās zinības, Krišjānis vēlas veidot mācību stundas tā, lai tās aizrautu nevis ar faktiem, bet gan ar emocijām, jo tieši emociju sasaiste palīdz labāk apgūt jaunas zināšanas - tā teikt, mācīties ar sirdi, ne tikai ar prātu. "Es mudināšu skolēnus būt drosmīgiem idejās, neatlaidīgiem mērķos, atbildīgiem darbos un cieņpilniem vārdos." Katrs, kurš reiz ir uzdrošinājies, ir arī kļūdījies un apdedzinājies. No tā nav jābaidās, jo, pieņemot jaunus izaicinājumus un nepadodoties grūtībām, cilvēks aug. "Pat ja nāksies atzīt, ka vienīgais, ko man izdevās skolēniem iemācīt, ir 'kā atšķirt graudus no pelavām', tas jau būs izrādījies visu pūļu vērts", uzskata Krišjānis.

Elza Baumane


Elza Baumane


Elza Baumane  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Elza Baumane

Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 64.vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds bioloģijā Latvijas Universitātē

Pieredze
Ceļu uz Iespējamo misiju Elza sāk ar ievērojamu pieredzi nevalstiskajā organizācijā ESN (Erasmus Student Network) vietējās sekcijas ESN Rīga Viceprezidentes un Prezidentes amatā, organizējot organizācijas un komandas darbu, vadot organizācijas sanāksmes, nodrošinot pārstāvjus atbildīgajām pozīcijām, virzot to mērķus un atbalstot tos. Organizācijas galvenais uzdevums ir Latvijā studējošiem ārvalstu studentiem, Erasmus programmas dalībniekiem, sniegt atbalstošu vidu, palīdzēt viņiem integrēties vietējā sabiedrībā. Šī pieredze veicināja Elzas izpratni par cilvēkiem un komandu, cik daudz ir spējīgi paveikt, esot saliedēti un virzoties pretī kopīgam mērķim.

Intereses
Brīvajā laikā Elza dzied jauktajā korī.

Elza un Iespējamā misija
Dodoties uz Iespējamo misiju, Elza atzīst: "Tā kā pati salīdzinoši nesen biju skolēns, vēl diezgan svaigi atceros savus skolas gadus un skolotājus – cik dažādi viņi bija, kā pasniedza priekšmetus un kā es, kā skolēns, šo pasniegšanu piedzīvoju." Citu motivēšana ir sava veida atkarība, bez kā Elza nevar iedomāties savu ikdienu, tādēļ arī skolā viņa meklēs dažādus risinājumus kā motivēt skolēnus sasniegt augstus rezultātus.

Iespējamajā misijā gribu mācīties ne tikai no savas un kolēģu pieredzes, bet arī no saviem skolotājiem – būt labākam un nepadoties pat tad, kad liekas, ka nekas nesanāk kā iecerēts". Apzinoties, cik sava viedokļa pamatošanas prasmes skolēniem dzīvē būs svarīgas, Elza vēlas motivēt skolēnus runāt, veidot viedokli, to argumentēt, pieņemt otra viedokli un jēgpilni diskutēt. Elza uzskata, ka Iespējamā misija ir ne tikai lieliska iespēja attīstīt sevi kā skolotāju, bet arī kā personību, kur mācies ne tikai no sevis un saviem kolēģiem, bet arī skolēniem, kas izvēršas par tādu kā nebeidzamu enerģijas un zināšanu apli.

Mācīšanās procesā Elza rosinās skolēnus sadarboties: “Esmu pārliecināta, ka labas komunikācijas prasmes kopā ar zināšanām ir teicamu panākumu atslēga, tāpēc ir svarīgi ne tikai zināt, bet arī prast saprasties vienam ar otru.” Darbs grupā vienmēr raisa tik daudz pārdomu un atklāsmju par cilvēkiem, ar ko var strādāt tālāk. Tas ražo tik daudz enerģijas, jo nodotā enerģija vienmēr atgriežas atpakaļ!

Liene Bergsone


Liene Bergsone


Liene Bergsone  Angļu valodas skolotāja

Liene Bergsone

Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Raunas vidusskola

Izglītība
Pārtikas tehnoloģiju zinātņu bakalaura un uzturzinātņu maģistra grāds Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģiju fakultātē.

Pieredze
Ar iepriekšēju, lai arī nelielu, pieredzi angļu valodas mācīšanā pamatskolas skolēniem un nozīmīgu pieredzi palīdzot cilvēkiem izprast uztura nozīmi veselībā un labā pašsajūtā, Liene ir gatava mainīt savu dzīvi un darba jomu. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kuri pirmie ceļ roku tad, kad auditorijai prasa: "Lūdzu, brīvprātīgie! Kurš pirmais?", jo ir pārliecināta, ka atbalsts un atbalstītāji būs - tāda allaž ir bijusi Lienes pieredze.

Intereses
Lienes intereses ir ļoti plaša diapazona. No bērnu, jauniešu psiholoģijas un dažādi interesanti mācību materiāli angļu valodas apguvei ieraudzīšanas, izdomāšanas, taisīšanas un pielietošanas stundās līdz pat atpūtai dabā, dārza darbiem, kas mājās Valmierā ir tik mīļas nodarbes.

Liene un Iespējamā misija
Piedaloties Iespējamā misijā, Liene visvairāk vēlas izaugt savās prasmēs un spējās būt labai skolotājai. Viņa uzskata: "Labs skolotājs izdarīs tā, lai zināšanas nāk no skolēna paša izdarītā darba, caur darbošanos. Tādā veidā zināšanas ir jēgpilnas un paliekošas. Es esmu par prasmju attīstīšanu un sadarbību visos līmeņos skolotāju un skolēnu starpā, atrodot saikni starp dažādiem mācību priekšmetiem."

Visvairāk iepriecina doma par plašo domubiedru tīklu - līdzīgi domājoši cilvēki padarīs šo izaicinošo darbu nedaudz vieglāku. Dalību Iespējamā misijā Liene redz kā iespēju aktīvi rīkoties patiešām nozīmīgu lietu veikšanā.

"Šī būs neatsverama pieredze ne tikai tam, lai kļūtu par labu skolotāju, bet arī manā personīgā izaugsmē." Liene uzskata, ka ir jāprot saskatīt gandarījumu un vērtību ikvienā izaicinošā dzīves brīdī, jo tikai tā cilvēki mācās. Skolēnus Liene mudinās uzdrošināties! Viens no iemesliem kāpēc Liene pieteikusies Iespējamajai misijai ir vēlme klases stundās ienest 21.gs. prasmes. Beidzot skolas gaitas skolēniem ir jābūt sagatavotam nākamajam dzīves posmam un, ja skolā nav iepazītas, praktizētas noderīgas prasmes, piemēram, spēja darboties komandā, argumentēt savu viedokli, tad turpmākajā dzīvē var būt ierobežotas iespējas gan profesionālajā karjerā, gan savstarpējās attiecībās ar citiem. "Iespējams tas būs viens no lielākajiem izaicinājumiem klasē - mācīt šīs prasmes caur angļu valodas stundām" Liene saka.

Liene atzīst, ka gaida arī gandarījumu par paveikto, ko skolotājs izjūt mācību gada beigās - bērnu prieku un sveicienus. Tas iepriecina un motivē.

Sintija Bērziņa


Sintija Bērziņa


Sintija Bērziņa  Vizuālās mākslas skolotāja

Sintija Bērziņa

Vizuālās mākslas skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalaura grāds mākslā iegūts Latvijas Universitātē un maģistra grāds mākslas terapijā iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze
Ar ilggadēju pieredzi NVO sektorā, iesaistoties Invalīdu un viņu draugu apvienībā "Apeirons", Sintija ir piedalījusies gan vietējās, gan Eiropas līmeņa politikas veidošanā cilvēkiem ar invaliditāti. Laikmetīgās mākslas centrā Kim? Sintija ir izstrādājusi izglītības programmas saturu, ko vadījusi dažādām vecumu grupām. Mākslas terapijas nodarbības ir vadījusi senioriem, dienas centros un internātskolās. Sintija ir pieradusi strādāt izaicinošos apstākļos, intensīvi, bet ar nerimstošu prieku un plašu smaidu sejā!

Intereses
Radošums, psiholoģija, neirozinātnes, apzinātība. Bet visvairāk Sintiju interesē kā dažādas lietas var mācīties un apgūt caur mākslu jeb radošā veidā.

Sintija un Iespējamā misija
Sintija atzīst, ka vārds "mācīt" viņu nedaudz biedē, jo tas izklausās vienpusējs. Viņa drīzāk vēlas būt instruments vai rīks, kas ļauj skolniekiem paskatīties plašāk, no cita skatu punkta. Skolēniem vēlas parādīt, ka izaugsme ir vitāla ikviena eksistencē un mācīties ir iespējams no ikvienas situācijas.

"Par Iespējamās misijas dalībnieku es vēlos kļūt, lai augtu. Un vēlos turpināt visas savas zināšanas un dzīves pieredzi integrēt vienā virzienā. Es redzu, cik nozīmīgs ir skolotāju darbs bērnu un jauniešu personības attīstībā un ticu, ka es varētu ne tikai dot, bet arī mācīties no viņiem."

Jekaterina Blaua


Jekaterina Blaua


Jekaterīna Blaua  Dabaszinību skolotāja

Jekaterīna Blaua

Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Aizkraukles novada vidusskola

Izglītība
Lauksaimniecības zinātņu bakalaura grāds mežzinātnē iegūts LLU Meža fakultātē

Pieredze
Sirdī un domās pilna ar mežu, dabu un vidi, Jekaterīnai ir pieredze darbā ar dažādu vecumu "skolēniem" palīdzot ikvienam, lielam vai mazam, iepazīt Latvijas meža nozari. Prasmes darbā ar auditoriju un vēlmi kļūt vēl labākai veicināja darbs: atbalstīt meža īpašniekus ar padomu un praktiskiem ieteikumiem, rūpēties par meža īpašnieku, mežstrādnieku un mednieku zināšanu papildināšanu. Jaunā skolotāja ir pārliecināta, ka šādas zināšanas ir noderīgas arī skolēniem, lai veidotu viņu izpratni ne vien par procesiem mežā, bet arī par meža apsaimniekošanas pamatprincipiem un mežkopja profesiju.

Intereses
Mācīties un mācīt!

Jekaterīna un Iespējamā misija
Jekaterīna tic, ka katram bērnam ir tieksme pēc jaunām zināšanām, kas ne vienmēr ir viegli atpazīstama un ne vienmēr izpaužas skolotājiem vēlamā veidā. Svarīgi ir ticēt skolēnu spējām un palīdzēt viņiem pašiem noticēt, ka caur jaunām zināšanām viņi spēs atvērt savā dzīvē tieši tās durvis, aiz kurām ir viņu sapņu piepildījums.

Mācīties ir dabiski, patīkami un aizraujoši. Jekaterīnas mērķis ir saviem skolēniem radīt apstākļus, kuros viņu dabiskā tieksme pēc jaunām zināšanām tiktu pieņemta un atbalstīta. Dabaszinību stunda, jaunās skolotājas skatījumā, ir vieta, kur skolēnu spējas un intereses var satikties ar dabas procesu burvīgo dažādību, kur katrs varēs atrast sev piemērotāko veidu, kā izprast likumsakarības, kuras mēs visi izjūtam un kuru daļa mēs visi esam.

Jekaterīna atzīst, ka viņai nepieciešams visu laiku atklāt jauno un uzzināt vairāk par jau zināmo. Viņa nevar iedomāties savu dzīvi bez lekcijām, semināriem, mācībām, prezentācijām, klausītājiem, kuriem stāstīt to, ko sakrājusi visu laiku mācoties. Kāpēc izvēlējusies Iespējamo misiju? "Tas būs mans ceļš uz skolu. Man nav jāsāk no sākuma, jo sākums bija sen, un es turpināšu iet savu ceļu uz skolu, kur bērniem, iespējams, dabaszinātnes šķiet neinteresantas. To tā nedrīkst atstāt", uzsver jaunā skolotāja.

Anna Beāte Būmane


Anna Beāte Būmane


Anna Beāte Būmane  Matemātikas un informātikas skolotāja

Anna Beāte Būmane

Matemātikas un informātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Tukuma Raiņa ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds matemātikā - statistikā iegūts LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē un LU Datorikas fakultātē uzsāktas Datorzinātņu maģistra studijas informācijas sistēmās.

Pieredze
Gads skolā, rūpējoties par 7.klases skolēnu pamatzināšanām ģeometrijā, vienādojumu risināšanā un citu matemātikas tēmu apguvē ir Annai palīdzējis saprast, ka darbs skolā, ar skolēniem ir tieši tas, ko viņa no sirds vēlas šobrīd daīt. "Bērni ir atklāti un tieši tas man ļoti patīk. Skolotājas darbā es katru dienu saņemu atgriezenisko saiti - prieku, mirdzošas acis, garlaikotu skatu vai dusmīgas sejas. Manuprāt, strādājot ar skaitļiem nav iespējams gūt šādu prieku un gandarījumu. Tādēļ es strādāju ar skolēniem un jūtos īstajā vietā!

Intereses
Dizains, rokdarbi (adīšana, tamborēšana), pārgājieni un dabas izzināšana, programmēšana.

Anna un Iespējamā misija
Mācoties un mācot Iespējamā misijā, Anna vēlas attīstīt sevi par vēl labāku skolotāju, bet nākotnē cer iesaistīties programmēšanas priekšmeta satura attīstīšanā, jo šobrīd mācību līdzekļi latviešu valodā skolēniem nav pieejami.

Anna tic, ka Iespējamā misija palīdzēs gūt pieredzi kā izstrādāt aizraujošas mācību stundas, kas skolēniem sniegts ieskatu par to, kur apgūtās zināšanas var pielietot ikdienā.

Anna mudinās skolēnus nebaidīties no nezināmā un rosinās diskutēt, lai kopā sasniegtu augstus mācību rezultātus. "Es vēlos būt pozitīvs piemērs saviem skolēniem, jo, pirmkārt, katram jāsāk ar sevi.

Linda Dambeniece - Migliniece


Linda Dambeniece - Migliniece


Linda Dambeniece - Migliniece  Bioloģijas skolotāja

Linda Dambeniece - Migliniece

Bioloģijas skolotāja

Skola, kurā strādā
Siguldas Pilsētas vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē. LLU Vides un būvzinātņu fakultātes vides inženierzinātnes doktorantūras programmas studente.

Pieredze
Linda ir zinātniece, vairāku publikāciju autore un savus pētījumus prezentējusi vides jautājumiem veltītās konferencēs. Kā lauksaimniecības projektu zinātniskā asistente datu analīzes jautājumos un vides žurnāla galvenā redaktore Lindai ir uzkrājusi pieredzi, lai veiksmīgi organizētu ne vien sevi, bet arī citus. Laika plānošana, spēja saredzēt būtisko un komunikācija sarežģītās situācijās ir prasmes, kuras skolā noderēs ik uz soļa. Linda domā, ka lielākais ieguvums no doktorantūras studijām ir atklāsme - pajautāt un pamēģināt vajag vienmēr! Tas nedz sāp, nedz ir grūti!

Intereses
Fotografēšana un tehnoloģijas, snovbords un bērnu nometņu vadīšana.

Linda un Iespējamā misija
Programmā Iespējamā misija Linda vēlas gūt zināšanas un prasmes kā jēgpilni strādāt ar sevi, kā strādāt ar bērniem un jauniešiem, lai arvien labāk sadarbotos ar citiem un mainītu ne tik vien izglītību. Linda uzsver: "Es vēlos pierādīt (man ir sajūta, ka, jā, tas ir jāpierāda), ka dabaszinātnes ir interesantas un aizraujošas.Ļoti gribu mācību stundās ienest vairāk zinātnes."

Linda ir pārliecināta, caur projektiem skolēni var veiksmīgi apgūt ne vien zināšanas, bet arī attīstīt dažādas dzīvē noderīgas prasmes - organizēt darbu grupā, radoši izpausties, strādāt komandā, prezentēt savu drabu un ieinteresēt

Prasmes, kuras Linda vēlas pilnveidot kā skolotāja ir attiecību veidošana un sadarbība ar skolēniem. Iespējams, ka kopā ar bērniem Linda brauks uz kalnu snovot un skolā labprāt izveidos fotografēšanas pulciņu.

Ilze Izabella Dindune


Ilze Izabella Dindune


Ilze Izabella Dindune  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Ilze Izabella Dindune

Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas 85. vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē un uzsāktas studijas uzturzinātnes maģistrantūrā.

Pieredze
Gadu mijā uzsākusi mācīt skolā un kopā ar skolēniem jau bauda pirmos darba laurus. Ilze darbojas Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā un arī tā Studentu padomē, tieši pieredze Biomedicīnas centrā iedvesmojusi pieteikties Iespējamajai misijai. Ilze pieredzējusi ne tikai praktisko darbu vadīšanu vidusskolēniem, bet arī bijusi palīgs vairāku Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanai, kuru laikā izdevies bērnus un pieaugušos iepazīstināt ar dažādām molekulārās bioloģijas metodēm. "Tieši tur pirmo reizi ieraudzījusi bērnu acis mirdzam no intereses par dabazinātnēm un to pielietojumu ne tikai zinātnē, bet arī ikdienā."

Intereses
Adīšanai ir īpaša vieta Ilzes sirdī, tiek apcerēts un piekopts veselīgs uzturs un dzīvesveids, brīvajā laikā raksta dzīvesstila blogu.

Ilze Izabella un Iespējamā misija
Ar turpmāko darbu skolā Ilze vēlas iemācīt bērniem mīlēt zināšanas un mācīšanās procesu. “Es vēlos, lai skolāni sevi redz kā mazas dārgumu lādes, kuru spēkos ir apgūt, sasniegt un varēt! Cik vien manos spēkos, parādīt bērniem to pozitīvo domāšanu nevis 'es nevaru, es negribu', bet ES VARU UN ES DARU!”

Ilze tic, ka bērni un jaunieši jebkurā vietā un laikā ir spējīgi sasniegt neaprakstāmus mērķus, ja vien viņiem iemāca un palīdz saprast, rosina nepadoties, kā arī nostiprina spēju sevi ieraudzīt citā gaismā, lai virzītos uz priekšu! Ilze vēlas būt ne vien skolotāja, bet arī palīgs un uzticības persona.

Krists Felš - Milbergs


Krists Felš - Milbergs


Krists Felš - Milbergs  Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Krists Felš - Milbergs

Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Kuldīgas Centra vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā

Pieredze
Krists skolas gados ar labiem panākumiem piedalījies pilsētas un valsts olimpiādēs dažādos mācību priekšmetos. Klāt akadēmiskajiem sasniegumiem, Krists jau no bērnības aktīvi nodarbojas ar sportu. Pēc studiju beigšanas darbojas dinamiskā darba nozarē, kur ar savu uzņēmību un apņēmību veiksmīgi tiek galā ar pienākumiem, problēmsituāciju risināšanu un inovāciju ieviešanu.

Intereses
Video filmēšana un apstrāde, fotografēšana, sports, jo īpaši basketbols, ceļošana, pārgājieni un aktīvā atpūta, ja starp šo visu atliek laiks, tad grāmatas.

Krists un Iespējamā misija
Krists kā Iespējamās misijas dalībnieks vēlas apgūt jaunas zināšanas un pilveidoties, esot daļa no Latvijas izglītības sistēmas. Dalība programmā ir unikāla pieredze, jo tā ir iespēja mācīt un mācīties pašam, kā arī procesā gūt zināšanas no aizrautīgiem, profesionāliem mācībspēkiem.

“Esmu apņēmības pilns mācīt un aizraut skolēnus, padarīt viņu mācību procesu interesantu, ļaut domāt "ārpus kastes", kā arī pats iepazīt jauno paaudzi.” Viņam ir būtiski darīt ko tādu, kam ir nozīme, un šoreiz caur Iespējamo misiju Krists to varēs realizēt, sekojot aicinājumam.

Indra Gaivere


Indra Gaivere


Indra Gaivere  Sociālo zinību skolotāja

Indra Gaivere

Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalaura grāds viesmīlības menedžmentā iegūts Siena Heights Universitātē Amerikas Savienotajās valstīs.

Pieredze
Indra pēdējos gados papildinājusi akadēmisko un darba pieredzi ārzemēs, kur arī ieguvusi vērtīgas zināšanas un mīlestību pret kvalitatīvi paveiktu darbu. Darbā ar cilvēkiem ir ļoti atklāta, jo tic, ka ar patiesību var sasniegt vairāk. Vienmēr ir tā, kas uzdod neskaitāmus jautājumus, analizē un vēro, lai radītu visefektīvāko risinājumu situācijai. Uzskata, ka pilnvērtīga informācija, komunikācija un komandas darbs ir atslēga uz panākumiem. Indra spēj pielāgoties videi un rast risinājumus, kur tas nepieciešams. Viņa uzskata, ka problēmu nav, ir tikai iespējas un, ja mērķis ir skaidrs, tad var sasniegt rezultātus, vajag tikai darīt. Iepriekšējā darba pieredze un dažādu projektu realizācija būs noderīga jaunajos izaicinājumos.

Intereses
Tautiskās dejas, literatūra, teātris, fotogrāfija, tālākizglītība, atpūta pie dabas, pārgājieni, veselīgs uzturs un ēst gatavošana.

Indra un Iespējamā misija
Indra tic, ka katrs bērns var, sniedzot tiem atbalstu, sapratni un vidi, kurā darboties. Iespējamās misijas ietvaros vēlas piedalīties labvēlīgas, pozitīvas un zinātkāras vides veidošanā, kas audzinātu atbildīgus un spējīgus jauniešus. Indra pieteicās programmā, jo juta, ka, esot daļai no jauno skolotāju kopienas, ir iespējams attīstīt prasmes un vairot spēju nodrošināt kvalitatīvu izglītību klasēs, skolās un sabiedrībā. Izglītība ir visa kodols, uzsver Indra.

"Nodot savas zināšanas un ieguldīt tās savā valstī un izglītībā ir mērķis, ko vēlos piepildīt. Skolotājas darbs man sniegs nevien profesionālo, bet arī personisko izaugsmi un piepildījumu, ka varu radīt paliekošu vērtību."

Dagne Galvanovska


Dagne Galvanovska


Dagne Galvanovska  Latviešu valodas skolotāja

Dagne Galvanovska

Latviešu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalaura grāds mediju un žurnālistikas studijās iegūts Vidzemes Augstskolā

Pieredze
Dagne iedvesmu rod darbā ar cilvēkiem, pirms dalības Iespējamajā misijā darbojusies žurnālistikā, veidojot ziņu sižetus, kā arī atbalstījusi savus vecākus ģimenes uzņēmumā. Dagne ir gatava nākotnes izaicinājumiem un tic, ka ar pareizo motivāciju pa spēkam var būt viss.

Intereses
Dažādi ceļojumi - gan grāmatās, gan apkārt pasaulei, dziedāšana korī un pašattīstība.

Dagne un Iespējamā misija
Dalība Iespējamajā misijā būs iespēja atgriezties pie bērnības sapņa - kļūt par skolotāju. Dagnei patīk darbs ar bērniem, viņa augstu vērtē skolotāja darbu, jo tas saistīts ar sabiedrības un jaunās paaudzes attīstību. Arī Dagne vēlas veicināt sabiedrības izaugsmi, tādēļ uzskata, ka dalība programmā ir lieliska iespēja, lai to paveiktu.

Skolā Dagne vēlas radīt tādu mācību vidi, kas skolēnus iedvesmotu un ļautu viņiem radoši domāt: "Es vēlētos, lai mācības skolēnos radītu patiesu interesi, un uz stundām viņi dotos ar prieku, tādēļ mans mērķis ir iedvesmot, palīdzēt, saprast un izprast, tādējādi veidojot vidi, kurā katrs skolēns vēlas uzturēties!"

Beate Gargurne


Beate Gargurne


Beate Gargurne  Vizuālās mākslas skolotāja

Beate Gargurne

Vizuālās mākslas skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalaura grāds grafikas dizainā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Beates darbs allaž bijis cieši saistīts ar mākslu, studiju laikā viņa strādāja Latvijas Nacionālās operas un baleta dekorāciju darbnīcā, veidojot dekorācijas izrādēm, tika iegūta pieredze saskarsmē ar dažādiem cilvēkiem, mēģinot izpildīt scenogrāfu un citu mākslinieku vīzijas dzīvē. Vēlāk, strādājot uzņēmumā, kas veido koka dekorus un grāmatas bērniem, Beate apguva dažādas iemaņas darbā ar materiāliem un krāsām, saprata, ka spēj ātri un kvalitatīvi apgūt pienākumu klāstu. Beates pēdējā darba vieta bija Rīgas Starptautiskā mākslas biennāle, kur pildīja asistenta pozīciju lokācijas koordinatoram. Šis darbs bija lieliska pieredze sastrādāties ar ļoti dažādiem kolēģiem un mākslas baudītājiem, attīstot komunikācijas prasmes, spēju ātri reaģēt. Daudzpusīgie pienākumi iepriekšējās darba vietās attīstījuši labas koncentrēšanās spējas, uzņēmību jaunus uzdevumus pildot, neatlaidību un organizētību.

Intereses
Videi un veselībai draudzīgs dzīvesveids.

Beate un Iespējamā misija
Beate ir pārliecināta, ka lai kaut kas notiktu un kaut ko mainītu, ir jāsāk ar sevi pašu. Jaunieši ir mūsu nākotne, tādēļ izglītība ir svarīga, bet vēl svarīgāk ir iemācīt domāt patstāvīgi un atbildīgi. Būtiski jauniešiem parādīt, ka pasaule ir plaša un interesanta, visapkārt ir tik daudz ko redzēt un uzzināt.

"Vēlos būt daļa no Iespējamās misijas, lai apgūtu ko jaunu, iepazītu cilvēkus, kuri vēlas pilnveidoties. Lai mācītu, ir jāmācas pašam, tādēļ esmu gatava visam, ko piedāvās šī programma." Beate vēlas iegūt pieredzi, strādājot ar jauniešiem, vērst un iedvesmot citādu skatījumu uz pasauli, un radīt vēlmi strādāt un attīstīties. "To pašu vēlos iegūt sev, vēlos attīstību, jo, manuprāt, bērni neļauj iestagnēties, tie pieprasa kustību un ir jāvirzās, lai turētu līdzi."

Baiba Jēgere


Baiba Jēgere


Baiba Jēgere  Latviešu valodas skolotāja

Baiba Jēgere

Latviešu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalaura grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē un uzsāktas maģistra studijas baltu filoloģijā un literatūrzinātnē.

Pieredze
Vērtīgu pieredzi pasākumu organizēšanā un projektu realizācijā Baiba ir guvusi jaunatnes organizācijā “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, kurā bijusi valdes locekle un projektu koordinatore. No pieredzes brīvprātīgajā darbā Baiba neapjūk nestandarta situācijās, viņa prot izvērtēt un secināt, lai virzītos uz priekšu. Grūtā situācijā Baiba pauž pozitīvu attieksmi un redz savu atbildību it visā, ko uzņemas.

Intereses
Brīvprātīgais darbs, ceļošana.

Baiba un Iespējama misija
Pirmo ieskatu skolotājas ikdienā Baiba ieguva, piedaloties Eiropas brīvprātīgā darba projektā “Going back to the village, moving up to the future”, Bulgārijā. Projekta laikā vadījusi pēc stundu aktivitātes pamatskolas skolēniem. Nodarbību organizēšana un vadīšana Baibai bijusi saistoša, tādēļ labprāt palīdzējusi vasaras nometnēs, organizējusi apmācības skolēniem un jauniešiem.

Par savu līdzšinējo pieredzi viņa teic: “Es domāju, ka gadu laikā, ko pavadīju iegūstot gan neformālās izglītības pieredzi, gan formālās akadēmiskās izglītības pieredzi divās atšķirīgās zinātnes nozarēs, esmu daudzveidojusi savu skatījumu par izglītību un dzīves realitāti”. Jaunā skolotāja ir pārliecināta, ka ne tikai eksaktās zinātnes ir Latvijas bērnu nākotne, bet arī humanitārajos mācību priekšmetos ir tik daudz kā vērtīga: “Dzīvojot ārpus Latvijas, esmu aptvērusi, cik liela vērtība ir tautas valodai un literatūrai, un kultūrai kopumā. Valoda, kultūra un literatūra ir būtiski balsti sabiedrības un katras valsts attīstībā, un arī humanitāro zinātņu nozaru speciālisti ir lieliski līderi un ietekmīgi cilvēki.”

Caur mācību stundām Baiba jauniešos vēlas attīstīt pašpārliecinātību par sevi un savu piederību Latvijai. Tāpat vēlas iedvesmot jauniešus gūt starptautisku pieredzi, piedaloties dažādos projektos, kas saistīti ar apgūstamo vielu, kā arī motivēt iesaistīties ārpus skolas pasākumos. Baibas mērķis ir jauniešus informēt par daudzveidīgajām iespējām pēc skolas beigšanas, kā arī to, ka jauniešiem ir balss un ietekme vēl esot skolas solā, kas savukārt sagatavo viņus dzīvei pēc skolas pabeigšanas.”

Dans Jurķis


Dans Jurķis


Dans Jurķis  Krievu un angļu valodas skolotājs

Dans Jurķis

Krievu un angļu valodas skolotājs

Skola, kurā strādā
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Izglītība
Humanitāro zinātņu bakalaurs angļu un krievu valodas un kultūras studijās iegūts Liepājas Universitātē.

Pieredze
Skolas laikā Dans piedalījies zinātniski pētniecisko darbu konferencē un uzrādījis labus rezultātus angļu valodas olimpiādēs. Mērķtiecīgi mācījies un ieguvis stipendiju skolas un Universitātes studiju laikā. Dans par lielisku domāšanu attīstošu iespēju uzskata debašu klubu. Piedaloties debatēs, viņš attīstījis kritisko domāšanu, pārdomātu runu, argumentāciju un uzstāšanās mākslu.

Intereses
Sports, kino un debates.

Dans un Iespējamā misija
Par Iespējamo misiju Dans uzzinājis no savas klases audzinātājas vidusskolā, kura bijusi programmas absolvente. Dans pieteicies programmā, jo tuvojoties mācību beigām Universitātē, sācis izvērtēt, ka vēlas un spēj savā dzīvē veikt ko nozīmīgu. "Tiku audzināts tā, lai respektētu skolotāja profesiju. Savu mācību laikā esmu saskāries ar dažādiem skolotājiem un pasniedzējiem, kas rosinājuši aizdomāties par šo amatu. Vienmēr esmu jutis, ka man pa spēkam ir paveikt ko labu un lielu." Dans ir pārliecināts, ka ar Iespējamās misijas atbalstu skolā viss kļūs iespējams un ir gatavs mācīt un mācīties.

“Es vēlos kļūt par skolotāju, kurš ne tikai pārzina mācību priekšmeta saturu, bet arī spēj ieinteresēt savus skolēnus konkrētajā jomā.” Mācīšanās procesā liela nozīme ir interesei. Ja skolēnu kaut kas interesē, tad ir lielāka iespēja, ka viņš to vēlēsies apgūt. Svarīgs ir paša skolotāja entuziasms. Ja skolēnam būs sajūta, ka pašam skolotājam ir garlaicīgi, tad grūti cerēt uz skolēnu entuziasma pieaugumu. "Es nevēlos, lai bērni atsēž stundas un garlaikoti izdara minimumu. Es vēlos būt uzticams un pieejams skolotājs saviem skolēniem, bet tai pat laikā vēlos attīstīt interesi par mācību priekšmetu ar paša kāri pēc zināšanām.”

Tā kā Dans ir bijis aktīvs skolas debašu kluba biedrs vidusskolā, un vēl aizvien aizraujas ar debašu turnīru tiesāšanu, viņš veicinās skolas debašu kluba darbību.

Nauris Kaņka


Nauris Kaņka


Nauris Kaņka  Fizikas skolotājs

Nauris Kaņka

Fizikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds mašīnu projektēšanā un ražošanā iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze
Nauris pēc augstskolas studijām pierādījis sevi kā precīzu un nenogurdināmu darba gaitās. Viņš darbojies kā projektu koordinators un kvalitātes inženieris. Nauris redz, ka darbā gūtās atziņas un pieredze būs noderīga arī jaunajos darba pienākumos skolā.

Intereses
Prototipēšana un 3D dizains.

Nauris un Iespējamā misija
Nauris vienmēr domājis par iespēju strādāt par skolotāju, apzinājies, ka reiz tam dzīvē pienāks īstais laiks. Iespējamajā misijā Nauris vēlas pilnveidot savas mācīšanas spējas, sagatavojot interesantas un aizraujošas mācību stundas fizikā. Caur skolēnu interesi viņš cer uzlādēties ar pozitīvu enerģiju un dalīties ar to tālāk.

Dalībai programmā Nauris ir izvirzījis vairākus mērķus, ko sasniegt ar savu darbu skolā un Iespējamajā misijā. Naurim ir svarīgi meklēt un atrast atbilstošu pieeju saviem audzēkņiem, jo ikkatrs uztver un saprot lietas savā "formātā". Katram skolēnam ir savas aktualitātes un intereses, skolotājam ir jābūt spējai pielāgoties. Ar mūsdienu iespējām skolēni var studēt un strādāt visā pasaulē. Skolotājiem ir jābūt atvērtiem un progresīviem, lai Latvijas skolās iegūtā izglītība ir konkurētspējīga.

"Es vēlos izveidot, adaptēt mācību materiālus un metodes ar kurām viegli un efektīvi strādāt klasē, lai sasniegtu uz kompetenču attīstību vērstus rezultātus. Sākotnēji savā priekšmetā un labprāt palīdzētu arī citu priekšmetu skolotājiem adaptēt, pilnveidot mācību materiālus. Domāju, ka sadarbojoties ar citiem skolotājiem varam veidot, pārrunāt saikni starp priekšmetiem, mācību tēmām, piedāvājumiem un uzdevumiem, kas būtu saistoši arī mūsu skolēniem."

Nauris vēlas fiziku parādīt kā saprotamu un likumsakarībās balstītu mācību priekšmetu, kur skolēni ar dažādām interesēm var atrast sev saistošas tēmas. Iepriekšējā darbā Nauris ir apguvis 3D modelēšanu un metālapstrādē, uzkrājis zināšanas par materiāliem un prototipu testēšanu. 'Vēlētos izveidot pulciņu, kurā bērni varēs risināt situācijas, izmantojot loģisko, kritisko domāšanu, gan izveidot videospēļu treniņus, jo eSports šobrīd kļūst arvien populārāks."

Edmunds Krops


Edmunds Krops


Edmunds Krops  Bioloģijas skolotājs

Edmunds Krops

Bioloģijas skolotājs

Skola, kurā strādā
Rīgas Kultūru vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Edmunds ir liels Latvijas dabas pazinējs, jo, darba pienākumus pildot ir apstaigājis un novērtējis mežu un zālāju teritorijas vairāk kā 1000 ha platībā. Latvijas Dabas fondā Edmunds ir apguvis Latvijas floras biežāk sastopamās un indikātoru sugas, savukārt, jau vairāk nekā gadu Edmunds māca bioloģiju 7.-12. klasei kā arī dabaszinības 5.klasēm. Starp dalībnieka panākumiem jāmin skolēnu motivēšana zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, skolēnu padziļināta mācīšana bioloģijā un citās radniecīgās jomās, kā arī skolēnu sagatavošana olimpiādēm un eksāmeniem.

Intereses
Zemessardze, vieglatlētika, ielu vingrošana, veselības saglabāšana, medicīna, ekoloģija un politika.

Edmunds un Iespējamā misija
Piedaloties programmā Iespējamā misija, Edmunds vēlas pilnveidoties kā skolotājs, izstrādāt aizraujošas un praktiski noderīgas mācību stundas, kuru iegūtās zināšanas spēs pielietot reālajā dzīvē. Ideju ir daudz: “Es vēlos izveidot interaktīvos materiālus (piemēram - prezentācijas visām bioloģiju mācošajām klasēm. Es vēlos izveidot laboratorijas darbu starppriekšmetu blokus ķīmija-bioloģija (augu minerālā barošanās), bioloģija-mājturība (putnu būrīšu veidošana) utt. lai veiksmīgi nodrošinātu skolēnu izpratni par dabazinātnēm un pašu spējām tās ietekmēt”.

Kā savu pienesumu Edmunds min vēlmi organizēt pirmās palīdzības un/vai jaunsardzes nodarbības skolā.

Ilma Kupcova


Ilma Kupcova


Ilma Kupcova  Sociālo zinību skolotāja

Ilma Kupcova

Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalura grāds mākslas menedžmentā un bakalaura grāds socioloģijā.

Pieredze
Strādājot lietvedībā Ilma ir slavēta par organizēto darba kultūru un profesionalitāti. Viņa piedālījusies Erasmus+ apmaiņas programmā, vadījusi jaunsargu rotu, ko pati absolvējusi ar izcilību. Ilma ir organizators, viņa organizē pasākumus visdažādākajās jomās. Piemēram, Daugavpils bērnus un jauniešus par Latvijas kultūru un tradīcijām viņa ieinteresējusi vadot Daugavpils Universitātes Zinātņu festivāla kultūras sadaļu.

Intereses
Kultūra, teātris, fotomāksla, dzeja, literatūra, psiholoģija, filozofija.

Ilma un Iespējamā misija
"Es vēlējos kļūt par Iespējamās misijas dalībnieku, jo man patīk strādāt ar bērniem un jauniešiem, redzēt viņu acīs dzirksteli par izaicinājumiem, atrast pieejas arī tiem, kuri nevēlas mācīties. Vēlos pierādīt, ka visas zināšanas var noderēt, ja pareizi tās pielieto. Jau no 12 klases esmu strādājusi, motivējusi un palīdzējusi jauniešiem un bērniem attīstīties, uzskatu, ka šī programma ir lieliska iespēja sadarboties ar jauniešiem, kuri vēlas padoties, nemeklējot risinājumu! Es vēlos dalīties un motivēt!”

Iespējamā misija Ilmai dos iespēju sevi pierādīt. Skolotāji var motivēt un ieinteresēt jauniešus mācīties. darbs skolā Ilmai dos iespēju turpināt ģimenes skolotāju darbību, jo paaudžu paaudzēs ir skolotāji. Ilma vēlas veidot jauniešus, kuri novērtētu sevi un citus. Vēlos, lai katrs atrod savu ceļu, savu stihiju un dodos tai līdzi, un es ar lielāko prieku atbalstīšu. "No čika var izkalt dālderi, no bērrna, kuram zudusi vēlme mācīties var izaudzināt teicamnieku, viss ir viņā pašā un vidē kādā viņš aug. Tikai pateicoties labiem pedagogiem esmu, kas esmu šobrīd. Viss ir neiespējams, ja neesi pamēģinājis darīt. Sāc, dari, jo tas ir tikai sākums!"

Anna Kurgane


Anna Kurgane


Anna Kurgane  Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Anna Kurgane

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādā
Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds mākslās iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā

Pieredze
Anna ir komunikabla, atbildīga un atvērta jauniem izaicinājumiem. Līdzšinējo darba pieredzi guvusi žurnālistikā, viesmīlībā un menedžmentā. Darbojusies jauniešu attīstības programmā "Go Beyond Liepāja". "Lepojos, ka spēju atrast spēku pārvarēt savus "nevaru" un "nemāku" un izdarīt vairāk nekā pašai sākumā šķiet."

Intereses
Teātris, latviešu tradicionālā kultūra, arheoloģija.

Anna un Iespējamā misija
Iestājoties Iespējamajā misijā, Anna ir iedvesmas un apņēmības pilna pierādīt savus spēkus pedagoģijā. "Vidusskolas un augstskolas laikā man paveicies ar lieliskiem skolotājiem, kuri parādījuši kā mācīties ar prieku. Vēlos jauniešiem sniegt to pašu. Vēlos vadīt stundas, uz kurām skolēni nāk ar interesanti, nevis tikai tāpēc, ka tā obligāti jādara. Vēlos iedvesmot un palīdzēt attīstīt talantus. Vēlos vadīt mācību procesu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Anna uzskata, ka skolotājs var ietekmēt skolēnu nākotni, tāpēc šis darbs nes ļoti lielu atbildību. Tāpēc Anna centīsies ne vien pasniegt mācību priekšmetu, bet arī skolēniem palīdzēs saprast savus mērķus un aicinājumu turpmākajai dzīvei.Viņa pati jau gandrīz desmit gadus spēlē amatierteātrī un tāpēc skolā labprāt izveidot dramatisko pulciņu.

Jānis Kustkēvičs


Jānis Kustkēvičs


Jānis Kustkēvičs  Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Jānis Kustkēvičs

Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Rīgas 95. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds politikas zinātnēs un maģistra grāds diplomātijā abi iegūti Latvijas Universitātē

Pieredze
Jānis ir pozitīvs komunikācijā, labprāt ieklausās citos. Viņš uzskata, ka komunikācija ir viens no svarīgākajiem aspektiem ceļā uz panākumiem . Katram ir svarīgi, ka viņa viedoklis ir ņemts vērā - ka skolēnam, tā kolēģim vai partnerim. Jānis ir strādājis projektu vadībā dažādos uzņēmumos. "Uzsākot jaunu darbu vienmēr cenšos izstrādāt detalizētu darbības plānu un noteikt, kuri ir primāri riskantie faktori mērķa sasniegšanai. Uzklausu un konsultējos ar visām iesaistītajām pusēm – ņemot vērā visu viedokļus."

Intereses
Galda spēles, makšķerēšana, pārgājieni un aktīva atpūta pie dabas.

Jānis un Iespējamā misija
Ticība skolēnam un aktīvs darbs ar katru no tiem palīdz stiprināt uzticību, kompetenci nākotnes attīstībai un mudina meklēt arvien jaunus veidus kā pilnveidot sevi arī nākotnē. Ar Iespējamās misijas palīdzību Jānis vēlas parādīt, ka skolēni un jaunieši Latvijas izglītības sistēmā ir kaut kas daudz vairāk kā vidējais vērtējums vai akadēmiskie sasniegumi. "Es nāku uz skolu ar vēlmi mācīt un iedvesmot. Vēlos to nodot arī jauniešiem, kuri nākotnē, aizmirsīs manis mācīto, bet saglabās daļu no entuziasma un vēlmes attīstīties. Es ceru,ka viņi to turpinās pielietot arī tālākajā dzīvē."

Jānis vēlas izmantot laiku skolā, lai ne tikai sniegtu akadēmiskās zināšanas, bet arī veicināt jauniešu izaugsmi un attīstību. "Divu gadu laikā vēlos apgūt dažādas pieejas un praktiskās pedagoģijas prasmes, lai veicinātu jauniešos pārliecību par sevi - viņi var izteikties un viņu viedoklis ir svarīgs.

"Skolotājs, kas kā pieaugušais uzticas jauniešiem, veicina viņu pašpārliecību. Skolotājs, kas kā profesionālis spēj noteikt ne tikai primāros mācību šķēršļus, bet nodrošināt pieeju, lai attīstītu viņu spēcīgās puses, ir viens no vērtīgākajiem izglītības attīstības faktoriem. Skolotājs, kas ar savu kaisli pret priekšmetu, ko tas pasniedz, spēj iedzīvināt ne tikai interesi par zināšanām, bet parādīt, ka ir pozitīvi veidi kā piepildīt savu dzīvi ar sev interesējošām lietām."

Linda Lagzdiņa


Linda Lagzdiņa


Linda Lagzdiņa  Matemātikas un bioloģijas skolotāja

Linda Lagzdiņa

Matemātikas un bioloģijas skolotāja

Skola, kurā strādā
Krustpils pamatskola

Izglītība
Bakalaura grāds datorzinātnēs iegūts Ventspils Augstskolā

Pieredze
Studiju laikā Linda darbojās Ventspils Augstskolas Studentu Padomē, organizējot dažādus augstskolas pasākumu. Ar lielu aizrautību Linda organizē tematiskos pasākumus, kur bērni un jaunieši jautri pavada laiku un iemācās jaunas zināšanas un prasmes. Lindai ir plaša pieredze bērnu un jauniešu vasaras nometnēs, mācību centra "Miranda M" rīkotajās nometnēs Linda iemācījusies atrast īsto pieeju katram bērnam.

Intereses
Grāmatu lasīšana un citu iedrošināšana to darīt.

Linda un Iespējamā misija
Linda nebaidās uzstādīt augstus mērķus, atzīt savas kļūdas, no tām mācīties un izmantot iegūto kā pakāpienu ceļā uz nākamo mērķu sasniegšanu. "Katrs no mums ir citādāks, un tas nepadara nevienu sliktāku vai mazāk svarīgu par citiem, bet piešķir jaunus mērķus un sniedz citas priekšrocības un rada jaunus izaicinājumus." Linda nevēlas gaidīt, kad kāds cits atnāks un atrisinās problēmas mūsu izglītības sistēmā, bet ir gatava būt par daļu no risinājuma, jo uzskata, ka bērni ir mūsu valsts un arī pasaules nākotne, un mūsu pienākums ir sniegt viņiem labāko iespējamo izglītību un atbalstu, lai viņi spētu kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem un veicināt tās izaugsmi un attīstību.

Linda vēlas kļūt par labu skolotāju, kas ieklausās skolēnu problēmas, lai palīdzētu tās risināt un šķietami sarežģītu priekšmetu parādītu citādi - skolēniem saprotami un interesanti. "Es vēlos atbalstīt Skolēnu pašpārvaldi un parādīt, ka arī viņi spēj sasniegt ko lielu. Man ir svarīgi veidot atgriezenisko saiti ar skolēniem un viņu vecākiem, vēlos dot iespēju sevi parādīt ne tikai tiem skolēniem, kas ir gudrākie, skaļākie, vai drosmīgākie, bet arī tiem, kam iet grūtāk, kas ir kautrīgāki, ko parasti nepamana un aizmirst. Es vēlos parādīt, skolēniem, ka katrs no viņiem ir svarīgs un ir spējīgs sasniegt savus mērķus un sapņus."

Iespējamā misija Lindai dos atspēriena punktu, atbalstu ceļa sākumā. Linda nedomā apstāties pēc diviem vai pat divdesmit gadiem, jo pasaule nepārstāj attīstību un tai līdzi jāattīstās arī mums un mūsu izglītības sistēmai.

Everita Luksa


Everita Luksa


Everita Luksa  Informātikas un ekonomikas skolotāja

Everita Luksa

Informātikas un ekonomikas skolotāja

Skola, kurā strādā

Izglītība
Bakalaura un maģistra grāds ekonomikā - grāmatvedība un audits, iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Everita strādāja Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā ''BIOR'' par Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietnieci, kur viens no būtiskākajiem uzdevumiem bija darbu optimizācija, piemēram, dažādu IT sistēmu un tehnoloģiju ieviešana savā un visu kolēģu ikdienas darbā. Cilvēkam ir dota spēja domāt, analizēt un izdarīt secinājumus, manuālu datu ievadi varam atstāt tehnoloģiju pārziņā.

Intereses
Everita darbojas studenšu korporācijā ''Dzintra'', jau ilgus gadus dzied Studenšu Prezidiju konventa korī un kā mēdiju koordinatore atbild par kora mājas lapas www.spkkoris.lv un sociālo tīklu uzturēšanu.

Everita un Iespējamā misija
Everita saviem skolēniem dos iespēju domāt, uzdot jautājumus, meklēt atbildes un pašiem pieņemt atbildīgus lēmumus. Ir svarīgi sniegt bērniem kvalitatīvas zināšanas, bet vēl svarīgāk ir iemācīt domāt un analizēt pašiem. Skolā svarīga ir sociālā vide, skolotājam jāpalīdz attīstīt prasmes sadarboties un līdzās pastāvēt dažāda rakstura, temperamenta un personību skolēniem. Skola ir tā vieta kur iemācās socializēšanās pamatus. Everita uzskata, ka katrs cilvēks ir pelnījis būt laimīgs, ir pelnījis atrast un darīt darbu, kas viņam konkrētajā dzīves brīdī sagādā prieku, baudu un gandarījumu.

"Vēlos iedrošināt arī citus pieaugušos nebaidīties izvirzīt sev arvien augstākus un tālākus mērķus, iet tālāk un sasniegt to, ko vēlamies savā dzīvē.'' Cilvēka dabā ir pārmest sev to, ko reiz neesi izdarījis, nevis to, ko izdarīji, tāpēc jārīkojas. Ja savā darbā sāc justies slikti, tad dari kaut ko - rīkojies, galvenais rīkojies, jo pats sliktākais ir nedarīt neko. Ir tūkstošiem citu darbu, kurus var darīt, ir tikai jābūt pārliecinātam - jāņem dzīve savās rokās un jārīkojas. Cilvēkam ir intelekts, fenomenālas spriestspējas, darbā mēs pavadām lielāko dzīves daļu, tādēļ vajag to nodzīvot, izdzīvot par visiem 100%, nevis tikai eksistēt.

Es ļoti labi atceros savus skolotājus, kuri man palīdzēja saprast un apjaust cik daudz mēs nezinām. Mācīties vajag vienmēr, turklāt, uzkāpjot uz grābekļa arī trešo reizi, nevajag padoties, bet izdarīt secinājumus un mēģināt atkal. Es uzskatu, ka veids kādā skolotājs sniedz informāciju ir viens no mācīšanās procesa būtiskākajiem aspektiem.

Emīls Miglinieks


Emīls Miglinieks


Emīls Miglinieks  Ķīmijas skolotājs

Emīls Miglinieks

Ķīmijas skolotājs

Skola, kurā strādā
Siguldas Pilsētas vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Līdz darbam skolā Emīls veiksmīgi strādāja laboratorijas iekārtu izplatīšanas uzņēmumā Labochema Latvija. Šajā darbā bija ne vien izcili jāpārzina iekārtu funkcionalitāte, bet arī jāapmāca jaunie zinātnisko iekārtu lietotāji, ko Emīls veica trīs valodās. Iepriekš Emīls ir pasniedzis fizikas un ķīmijas privātstundas pamatskolas vecuma skolēniem, savukārt ASV armijas karavīriem Latvijā palīdzēja apgūt latviešu valodu. Emīls lieliski saprotas ar dzīvniekiem, jo savulaik Rīgas Zooloģiskajā dārzā atbildēja par lielo pārnadžu un nepārnadžu kopšanu (kamieļi, zebras, žirafes, zirgi, brieži).

Intereses
Programmēšana, origami.

Emīls un Iespējamā misija
Emīls jau vienu gadu strādā skolā par ķīmijas skolotāju, kur nonāca jēgpilnas nodarbošanās meklējumu rezultātā. Izglītība un skola ir vide, kur vēlos uzkavēties un redzu virzienus, kuros jāpilnveidojas. Vēlos veicināt kompetencēs balstītas mācību pieejas ieviešanu skolā.

"Tas ar ko nodarbojos savā pirmajā darba gadā skolā ir absolūtais diletantisms - mācu tā kā mācīja man. Es gribu darīt citādāk, bet nezinu kā!" Emīls vēlas mācīties, lai kļūtu būt par labu un modernu jaunās paaudzes skolotāju. Tādu, kurš spēj visos bērnos radīt interesi par dabu, dabas procesiem un veicināt izpratni par mācību priekšmetu, vienlaicīgi esot jautrs, uzticams un saistošs. "Vēlētos iemācīt bērniem kritiski domāt un spēt labi un patstāvīgi izvērtēt informāciju, kas viņiem ir pieejama.

Iespējamā misija ir stimulējoša un izaicinājumiem bagāta vide, kur vēlos pilnveidoties pats un sniegt savu pienesumu dabaszinātņu mācīšanā skolēniem."

Eva Ramuse


Eva Ramuse


Eva Ramuse  Fizikas skolotāja

Eva Ramuse

Fizikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Centra humanitārā vidusskola

Izglītība
Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds bioloģijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Eva strādāja Slimību profilakses un kontroles centrā par Sabiedrības veselības datu analītiķi, kur ar biznesa inteliģences rīku palīdzību apkopoja un analizēja Latvijas iedzīvotāju medicīnas datus OECD pētījumiem. LU Rīgas Medicīnas koledžā Eva vadīja laboratorijas nodarbības un kvalifikācijas darbus, kā arī pasniedza lekcijas RSU Sarkanā krusta medicīnas koledžā 1.kursa ārsta palīgiem. Ar skolēniem ikdienā Eva iepriekš tikusies Majoru vidusskolas ķīmijas klasē, kur strādājusi par ķīmijas laboranti.

Intereses
Kaligrāfija, apģērbu modelēšana un šūšana, riteņbraukšana un mūzikas koncertu apmeklēšana.

Eva un Iespējamā misija
Evai ļoti patīk mācīties, tas ir viņas hobijs! Mācīšanās ir process, kurā uzzinām daudz ko interesantu un attīstam savas prasmes. "Strādājot par skolotāju, es ne tikai mācīšu, bet arī man pašai būs daudz jāmācās." Eva uzskata, ka lielākais klupšanas akmens izglītībā ir teorētisko zināšanu mācīšana attālināti no reālās ikdienas, tādēļ darbā ar studentiem lekciju saturu vienmēr centās sasaistīt ar praktisko dzīvi.

"Es gribētu, lai skolēni apzinās, ka skolā viņi mācās, lai pilnveidotu sevi, nevis tikai kontroldarbu un atzīmju dēļ. Daudzi no mums atceras nevis atzīmes, kuras nopelnījām, bet skolas vides sajūtu un attiecības ar klasesbiedriem un skolotājiem. Motivācija bieži ir atkarīga no cilvēka pašsajūtas un pašvērtējuma. Savukārt, motivāciju nevar radīt skolotājs, kurš nav ieinteresēts savā un savu skolēnu attīstībā. Es zinu, ka strādājot par skolotāju, katra diena būs izaicinājumu un attīstības pilna."

Saspringtās situācijās sev un ikvienam citam Eva novēl saglabāt mieru, lai spētu apjomīgas problēmas sadalīt mazākos, vieglāk veicamos uzdevumos. Ko Eva vēlas sasniegt savā dzīvē? Viņas mērķis ir būt attīstībā, konkrētam virzienam nav nozīmes.

Rūdolfs Roķis


Rūdolfs Roķis


Rūdolfs Roķis  Fizikas un matemātikas skolotājs

Rūdolfs Roķis

Fizikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā
Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Izglītība
Bakalaura grāds Mehatronikā iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē.

Pieredze
Līdz dalībai Iespējamajā misijā Rūdolfs strādāja SIA Gaujas koks par mašīnbūves konstruktoru, kur projektējis kokapstrādes un tās blakus produktu (skaidu, šķeldas u.tml.) apstrādes un transportēšanas iekārtas. Studiju laikā Rūdolfs strādāja AS Valmieras Stikla šķiedra par mehatronisko sistēmu tehniķi, nodrošinot ražošanas iekārtu un līniju automātikas sistēmu nepārtrauktu darbību.

Savulaik Rūdolfs ir darbojies fakultātes studentu pašpārvaldē un RTU Studentu parlamentā, kur iegūta plaša pieredze dažādu pasākumu, tai skaitā Tehnisko jaunrades dienu, organizēšanā.

Intereses
Māksla, kultūra. Sports - skatīties un piedalīties. Ceļošana.

Rūdolfs un Iespējamā misija
Rūdolfs vēlas kļūt par labu skolotāju, kas prot radīt interesi, motivēt un palīdzēt skolēniem sasniegt augstus mērķus. "Es vēlos iesaistīties skolas dzīvē, piedalīties un veidot ārpusstundu aktivitātes un pulciņus. Es vēlos pilnveidot sevi, iegūt jaunas zināšanas, iepazīties ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem." Uz skolu Rūdolfs dodas ar pārliecību, ka katrs bērns Latvijā ir pelnījis kvalitatīvu izglītību.

Rūdolfs ir mērķtiecīgs, pacietīgs un zinātkārs. Viņam patīk mācīties un dalīties ar iegūtajām zināšanām. Tas ir brīnišķīgs jaunā skolotāja īpašību kopums. "Man ir svarīgi, lai apkārt būtu motivēti un pozitīvi cilvēki!" Tādēļ Rūdolfs cenšas motivēt un atbalstīt, ja kāds ir zaudējis aizrautību. Viņš pats vienmēr ir tiecies pēc augstākajiem mērķiem un daudz strādājis, lai tos sasniegtu.

Rūdolfam ir plaša pieredze darbā ar skolēniem, studiju laikā RTU Tehnisko jaunrades dienu pasākumos Rūdolfs vadīja mehānikas darbnīcas, galvenokārt, sākumskolas vecuma bērniem, kur nācās atrast veidus kā izskaidrot un "iemānīt" fizikas zināšanas bērniem, kam par šādu priekšmetu skolā vēl nemāca. Viņš vienmēr atsaucies skolas aicinājumam pastāstīt par savu pieredzi mehatronikas studijās un to, kur šīs zināšanas izmanto savā darbā.

Kā skolotājs Rūdolfs vēlas attīstīt vairākas idejas saistībā ar robotiku, matemātiku un fizikas praktisko pielietojumu dzīvē.

Elīna Skore


Elīna Skore


Elīna Skore  Dabaszinību skolotāja

Elīna Skore

Dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Ventspils Tehnikums

Izglītība
Bakalaurs ģeogrāfijā iegūts Latvijas Universitātē

Pieredze
Jau šobrīd Ventspils Digitālajā centrā Elīna vada digitālo prasmju pulciņus sākumskolas vecuma skolēniem un Ventspils Tehnikuma audzēkņiem māca priekšmetu Dabaszinības.

Iepriekš Elīna ir strādājusi Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrā un inženiertehnisko risinājumu uzņēmumā veidoja rasējumus ūdensvadu un kanalizācijas izbūves projektiem.

Studiju laikā Elīna vadīja fakultātes Studentu pašpārvaldi un kā dabaszinātņu laborante strādāja projektā "Latvijas dižkoku - dabas pieminekļu inventarizācija un datu bāzes precizēšana".

Intereses
Atpūta dabā, meditācija, klusums, apzinātība un cilvēcība. Pasaules izzināšana, ceļojot.

Elīna un Iespējamā misija
Elīna pieteicās programmai Iespējamā misija, jo vēlas pilnveidot sevi. "Man ir neliela pieredze skolā un es vēlos augt. Vēlos izstrādāt kvalitatīvus un aizraujošus mācību materiālus, lai skolēni mācās ar interesi un prieku, pat nemanot, cik daudz ir iemācījušies."

Elīna vēlas rādīt piemēru un iedvesmot sabiedrību, parādot, ka mācību process var būt kosmiski aizraujošs un tieši tāpat visa dzīve - absolūti maģiski interesants izziņas process (līdzīgi kā darbojas fraktāļi - pietiek mainīt formu vienā sfērā un tā pašatkārtos sevi arī citās sfērās). Elīna vēlas pilnveidoties un uzsūkt maksimāli daudz informācijas, metodes un gūt pieredzi, ko izmantot turpmākajā darbā. “Laikā, kad pati biju skolniece, tā laika skolotāji man neradīja priekšstatu par skolotāja profesiju kā kaut ko, ko es pati vēlētos darīt. Kad iepazinos ar neformālo izglītību, es ieraudzīju veidus, kā mācīties interesanti un aizraujoši. Citējot sevi pirms aptuveni 6 gadiem - Mācīties izklaidējoties. Kad tas ir iepazīts, vairs negribas citādāk".

Šobrīd, apgūstot Montessori pedagoģijas principus, saprotu, cik ļoti nozīmīga loma izglītības procesā, pirmkārt, ir materiāliem un videi un, otrkārt, personai, kas vada procesu, rada drošu mācību vidi, ir kā atbalsts un palīdz, ja tas ir nepieciešams. Elīna vēlas mācīties kopā ar citiem - satikties, dalīties pieredzē un sinerģijā virzīties uz mērķi – ja ne gluži, tad gandrīz gaismas ātrumā!

Evelīna Strelēvica


Evelīna Strelēvica


Evelīna Strelēvica  Matemātika skolotāja

Evelīna Strelēvica

Matemātika skolotāja

Skola, kurā strādā
Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

Izglītība
Bakalaurs būvniecībā iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Pieredze
Evelīnai ir darba pieredze projektēšanas un būvniecības uzņēmumā UPPE, kur viņa strādāja par projektēšanas inženieri un būvdarbu vadītāju un projektu vadītāja palīgu. Evelīnai ir pieredze ne vien ar rasējumiem pie darba galda ofisā, bet arī būvlaukuma rūdījums, kur jāsadarbojas un jāmotivē komanda precīzai būvniecības darbu izpildei. ‘’Lielākais ieguvums no šīs pieredzes ir atbildības sajūta, kad redzi, kā izstrādātie rasējumi pārtop par reālām konstrukcijām un, protams, arī komunikācijas prasmes – lai paveiktu darbu, diskusijām jābūt vērstām uz sadarbību.’’

Intereses
Došanās dabā ar kājām vai velosipēdu, „zero waste” dzīvesveids , praktiskās psiholoģijas un garīgās izaugsmes literatūra.

Evelīna un Iespējamā misija
Evelīna atceras, ka savos skolas gados visi runāja par naudu un to, ka jādara, tas, kas jādara, nekoncentrējoties uz jaunieša personību un viņa paša sapņiem. Bieži jaunieši izdzīvojuši savu vecāku un skolotāju sapņus, nav gājuši savu ceļu, ko vēlējušies. Evelīna vēlas jauniešiem palīdzēt atrast sevi un palīdzēt virzīties uz savu mērķi. ‘’Es ticu, ka katram cilvēkam ir kas īpašs, kāda prasme, kurā viņš ir izcils vai kura ļoti patīk un aizrauj, tā ir jāpalīdz atrast, un jāmudina jauniešus meklēt. Ne visiem ir vecāki, kas var dot padomu. Es nepiekritīšu tam, ka pedagoga darbs beidzas ar sava priekšmeta pasniegšanu. Es domāju, tas ir aicinājums. Māci matemātiku, bet redzi arī, kas notiek ar skolēnu, kas notiek klasē. Jauniešiem jāmāca veidot attiecības un izturēties ar cieņu vienam pret otru.’’

Evelīna apzinās, ka matemātika nereti ir bieds lielākai daļai skolēnu. ’’Domāju, ka varam mācīties ar prieku, nebaidīties kļūdīties. Gribētu pieiet katram pēc iespējas tuvāk, cik nu laiks un iespējas atļautu, saprast, kur ir zināšanu "caurums", kā to aizpildīt, lai sekmīgi turpinātu mācības. Tiem, kam matemātika padodas, jādod iespēja savas zināšanas’ padziļināt."

Evelīna vēlas atbalstīt skolēnus zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, iedrošināt veikt pētījumus, palīdzēt izprast, kā tiek veidota zinātniski pētniecisko darbu struktūra, kā izvēlēties darba tēmu. Skolā vēlas runāt par vides aizsardzību, resursu taupīšanu un atkritumu apsaimniekošanu, veicināt videi draudzīgus ikdienas ieradumus jauniešu un kolēģu vidū. Atrast veidus, kā skola var būt videi draudzīgāka - šķirot atkritumus, izmantot lietas vairākas reizes, atteikties no vienreizlietojamām precēm.

Madara Šuste


Madara Šuste


Madara Šuste  Matemātikas un informātikas skolotāja

Madara Šuste

Matemātikas un informātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Jāņa Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds Tūrisma vadībā Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātē, maģistra grāds ekonomikā LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē

Pieredze
Studiju laikā “Demola Latvia” programmā Madara ieguvusi vērtīgu pieredzi strādājot starpdisciplinārā komandā, kā arī jaunu skatu uz mācīšanās procesu, kas arī radīja pirmo interesi par pedagoģiju. Pārliecību par saviem spēkiem, uzstājoties klases un plašākas auditorijas priekšā, viņa guvusi darbā Zinātkāres centrā “ZINOO”, kur vadījusi ekskursijas, nodarbības par dabaszinātņu tēmām un pat Eksperimentu izrādes sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem.

Nu jau gadu Madaras sirdslieta ir darbs biedrībā “STEM izglītības vēstniecība”, kurā ir viena no dibinātājām. Madara vada nodarbības skolās, organizē un vada radošās darbnīcas un citus pasākumus, lai interesantā un aktīvā veidā ļautu sākumskolas skolēniem izzināt zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomas.

Madarai ir pieredze mārketinga aktivitāšu īstenošanā, lietvedībā un projektu rakstīšanā.

Intereses
Aktīvā atpūta, ceļojumu plānošana un, protams, pati ceļošana, mācīšanās, STEM (zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu, matemātikas) jomu popularizēšana skolēnu vidū.

Madara un Iespējamā misija
Madara vada dabaszinātņu nodarbības bērniem un priecājas par brīžiem, kad bērniem iemirdzas acis un “pelēkās šūniņas” darbojas ar 100% atdevi. Viņa vēlas strādāt skolā, lai redzētu kā skolēni aug un attīstās. Madara atbalstīs skolēnus izaicinājumu pārvarēšanā un priecāties par katra sasniegumiem.

Madara vēlas iemācīt zināšanas un pilnveidot prasmes, attīstot savstarpējo uzticēšanos. Viņa tic, ka tādā veidā ir vieglāk vadīt mācību procesu, sasaistot viņu intereses, vēlmes, jautājumus ar mācību vielu. "Es vēlos motivēt skolēnus darbam stundās. Vēlos, lai katrs skolēns justos pamanīts un novērtēts par savām prasmēm, talantiem un personības īpašībām."

Madara ir pārliecināta, ka izglītība ir spēcīgākais instruments, lai veidotu mūsu nākotnes sabiedrību un labklājību, tādēļ izglītībai pilnīgi noteikti ir vērtība. Jaunā skolotāja uzsver: “Ticu, ka izglītības mērķis ir veidot personību, kas spēj uzņemties atbildību, domā par savu un apkārtējo labklājību, pozitīvi ietekmē apkārt notiekošos procesus un spēj meklēt risinājumus dažādiem izaicinājumiem. Iemācoties šīs lietas, katrs bērns var sasniegt augstus mērķus. Es gribu būt daļa no tiem, kuri veicina šādu izglītības vidi. Es gribu darīt jēgpilnu darbu".

Anželika Jevdokimova


Anželika Jevdokimova


Anželika Jevdokimova  Matemātikas skolotāja

Anželika Jevdokimova

Matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Angļu ģimnāzija

Izglītība
Bakalaurs "Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģiju skolotājs" iegūts Latvijas Universitātē.

Pieredze
Studiju laikā Anželika strādāja par matemātikas skolotāju pamatskolas vecuma skolēniem, kā arī darbojās kā Skolēnu pašpārvaldes konsultants, palīdzot skolēniem organizēt ārpusstundu darbību skolā un meklēt savu vietu dzīvē. Projekta "PUMPURS" ietvaros Anželika papildus māca matemātiku skolēniem ar mācību pārtraukšanas risku.

Intereses
Veselīgs dzīvesveids, galda spēles, mūzika un grāmatas.

Anželika un Iespējamā misija
Pirmo reizi ienākot klases telpā kā skolotāja, Anželika saprata, ka skolēni ir ļoti dažādi un mainās ātrāk, nekā izglītības standarti un metodika. Tas lika aizdomāties, ka skolotāja profesijā ir iespēja bezgalīgi attīstīties.

Lai nepieciešamā informācija nonāktu līdz adresātam – skolēnam, ir nepieciešams pielāgoties dažādiem apstākļiem, sākot ar telpas izkārtojumu un beidzot ar skolēnu rakstura īpašībām. Līdz ar to, pabeidzot studijas, Anželika nolēma turpināt pilnveidoties kā skolotāja - tā viņa nokļuva Iespējamā misijā.

Mūsdienās būt skolotājam ir grūta, taču iespējama misija. Attīstoties jaunākajām tehnoloģijām un dažādām zinātņu nozarēm, nākotnē daudzas profesijas izzudīs, tāpēc, lai skolēni varētu atrast savu vietu dzīvē, viņiem ir jāiemāca ne tikai “iekalt” informāciju vai risināt tipveida uzdevumus, bet domāt kritiski, pielāgoties apstākļiem, patstāvīgi mācīties un komunicēt ar citiem cilvēkiem. Skolotājs šajā procesā kļūst par konsultantu, kas iedvesmo, motivē apgūt jaunās zināšanas un vienmēr ir blakus, lai pārvarētu mācīšanas šķēršļus. Skolotājam ir jāmaina mācību process, saistot mācību stundu tematiku ar reālo dzīvi un dodot skolēniem vairāk brīvības, jo, ja nav brīvības, nav arī radošuma un nav iespējams veidot jaunatklājumus.

Anželika vēlas attīstīt prasmes plānot mācību procesu un veidot efektīvas un interesantas mācību stundas, kā arī atrast pozitīvus, aktīvus un radošus domubiedrus. "Vēlos kļūt par skolotāju-supervaroni, kas iedvesmo kolēģus un savus skolēnus. Vēlos uzzināt jaunās metodes, kuras var pielietot mācību procesa organizēšanai."

Jānis Urtāns


Jānis Urtāns


Jānis Urtāns  Bioloģijas un dabaszinību skolotājs

Jānis Urtāns

Bioloģijas un dabaszinību skolotājs

Skola, kurā strādā
Limbažu novada ģimnāzija

Izglītība
Ergoterapijas bakalaura grāds iegūts Rīgas Stradiņa universitātē

Pieredze
Pirms dalības Iespējamajā misijā Jānis strādāja sporta un tūrisma preču izplatīšanas uzņēmumā, kur no pārdevēja ātri vien kļuva par veikala vadītāju un uzņēmumā aizsāka ekspedīciju organizēšanu. Monblāns, Elbruss, Akonkagva ir tikai dažas no virsotnēm, kur Jānis ir vadījis ceļotāju grupas no Latvijas.

Pēc studijām Jānis strādāja dienas centrā "Gaismas Stars" personām ar garīgās veselības traucējumiem, kur centra apmeklētājiem veica psihiskā stāvokļa novērtēšanu, rehabilitācijas plāna sastādīšanu un vadīja individuālas un grupu nodarbības. Papildus tiešajam ikdienas darbam tika veidoti dažādi projekti centra ikdienas dzīves uzlabošanai.

Studiju gados Jānis aktīvi piedalījās RSU zinātniskajās konferencēs, aizstāvot savus lasījumus un pētījumus garīgās veselības jomā un universālā dizaina jomā (vides pieejamība).

Jānis un Iespējamā misija
Jānis ir priecīgs par izglītības jomā notiekošajām pārmaiņām. "Man vienmēr ir bijis jautājums, kapēc mācību stundas nav iespējams saistīt ar reālo dzīvi? Kapēc ir jākaļ fakti, bet netiek veltīta uzmanība domāšanai un informācijas apstrādei? Vai skolās pietiekami pievēršam uzmanību tam, kā no apstrādātās informācijas veidot kopsakarības?"

Jānis ir pārliecināts, ka notiekošās pārmaiņas un kompetencēs balstītas pieejas ieviešana skolas mācību darbā pamazām risina šos svarīgos jautājumus, jo pāreja uz kompetencēm un prasmēm ir būtisks solis domāšanas paternu maiņai - spējai saskatīt vairāk un raudzīties tālāk.

"Es vēlos būt daļa no šī procesa: spēt parādīt veidus, kā uz pasauli iespējams skatīties plašāk! Zinu ka ar savām esošajām prasmēm un darba pieredzi, piedevām Iespējamās misijas metodisko atbalstu, varu būt kvalitatīva daļa no šī procesa ilgtermiņā."

Ilze Veidemane - Kalniņa


Ilze Veidemane - Kalniņa


Ilze Veidemane - Kalniņa  Vēstures skolotāja

Ilze Veidemane - Kalniņa

Vēstures skolotāja

Skola, kurā strādā
Olaines 1. vidusskola

Izglītība
Bakalaurs tesību zinātnēs un bakalaurs filosofijā, abi iegūti Latvijas Universitātē.

Pieredze
Vienā no lielākajiem Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumiem Maxima Latvija Ilze sāka darbu kā personāla speciāliste un gadu gaitā, pierādot savas spējas, kļuva par Personāla atlases grupas vadītāju. Viņas pārziņā ir bijuši daudzi personāla atlases, piesaistes un attīstības projekti. Pēdējos gados viss Ilzes laiks un enerģija tika veltīta filosofijas studijām, lai, apvienojot “biznesa vidē” gūto pieredzi ar filosofijas studijās uzkrātajām zināšanām, tieši tagad kļūtu par Iespējamās misijas skolotāju.

Intereses
Kino, grāmatas un atpūta dabā.

Ilze un Iespējamā misija
Ilze uzskata, ka skolotājam svarīgākais ir nodibināt patiesu kontaktu ar skolēniem, lai skolēns jūt, ka skolotājam rūp ne tikai sava priekšmeta zināšanas, bet skolēns kā cilvēks. Par jauno izaicinājumu viņa saka: “Skolā es vēlos veicināt skolēnu personīgo izaugsmi, izmantojot dažādas interesantas mācību metodes, piemēram, darbs grupās, diskusijas, sava darba prezentēšana. Šādā veidā tiek nostiprināta ne vien apgūstamā viela, bet trenēta sadarbība, argumentācija, kritiskā domāšana - prasmes, kas noder ikviena cilvēka dzīvē. Manuprāt, vēsture ir īpaši pateicīgs mācību priekšmets, lai apgūtu un pilnveidotu šīs prasmes."

Biznesā Ilzes virzību pa karjeras kāpnēm motivēja augstāks amats un lielāks atalgojums, bet laika gaitā viņa apzinājās, ka neatkarīgi no abiem faktoriem, darbā nepieciešams virsmērķis un jēga. Ja tā nav, tad darbs vairāk ņem nekā dod.

“Esmu beigusi vienkāršu rajona pamatskolu un vidējo izglītību ieguvu tehnikumā. Pēc tam pamatā akcents bija uz darbu, ne akadēmiskām zināšanām. Tikai studējot LU filosofiju, es atskārtu, cik akadēmiskās zināšanas, īpaši humanitārajā jomā, ir svarīgas cilvēka personības veidošanā. Vēlos, lai manas iegūtās zināšanas nostiprinās, bet jaunieši kļūst ne tikai par labiem pavāriem, menedžeriem vai vadītājiem, bet par labiem cilvēkiem."

Edgars Visockis


Edgars Visockis


Edgars Visockis  Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Edgars Visockis

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Skola, kurā strādā
Siguldas 1. pamatskola

Izglītība
Bakalaurs Materiālu tehnoloģijā un dizainā iegūts Rīgas Tehniskajā universitātē

Pieredze
Savulaik Edgars strādājis par ražošanas inženieri vienā no lielākajiem un modernākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā Skonto Plan, kur atbildēja ne vien par tehniskajiem jautājumiem, bet arī par jauno darbinieku apmācību. Strādājot vairākos kokapstrādes un restauracijas uzņēmumos ir guvis pieredzi un zināšanas, kas palīdz rast praktisku risinājumu ikdienišķās situācijās. Jau gadu, strādājot Siguldas 1. pamatskolā, Edgars ir radis prieku darbā, kas viņaprāt ir būtiski, lai sasniegtu sev vēlamo rezultātu. Šī pieredze viņam ir palīdzējusi saprast, ka izglītība ir virziens, ceļš pa kuru turpināt iet un neapstāties pie sasniegtā, bet gan izvirzīt jaunus mērķus un jaunas vīzijas.

Intereses
3D modelēšana, grafiskais un industriālais dizans, 3D printēšana, kā arī aktīvā atpūta baudot dabu un došanās nelielās ekspedīcijās Latvijā un ārpus tās.

Edgars un Iespējamā misija
Edgars vēlas modernizēt mājturības un tehnoloģiju mācību priekšmeta programmu, kas bērniem ļautu labāk izprast dažāda veida tehnoloģiskos procesus, un kā šie procesi var cits citu papildināt, tādā veidā radot bērnam interesi meklēt lietās sakarības, un censties rast risinājumus dažādām situācijām. Edgars vēlas uzlabot komunikāciju starp skolotājiem un skolēniem, piemēram, izveidojot kopīgas sarunu grupas, kur bērni varētu uzdot interesējošos jautājumus, un paši ieteikt, ko vēlas apgūt noteiktos tematos.

Viena no būtiskākajām lietām ko Edgars iemācīs skolēniem ir nebaidīties no jautājumu uzdošanas. Ja problēmu risināšanā netiek noformolēti precīzi jautājumi, tas apgrūtina veiksmīgu rezultāta sasniegšanu.

Mūsdienās trīs dimesijas ir kļuvušas par pašsaprotamu lietu un tās tiek izmanotas gandrīz visās tehnoloģiskajās iekārtās, tādēļ 3D modelēšanas pamatprincipus Edgars vēlas ieviest arī skolā. "Es meklēšu iespējas piesaistīt skolām papildus līdzekļus, kas ļautu nodrošīnāt bērniem iespēju izmantot modernas iekārtas.”

Skolas mācību procesu Edgars vēlas padarīt elastīgāku, lai stundas nenotiktu vienveidīgā vidē, ja ir iespēja stundu laikā izmantot visu skolas teritoriju, kas šinī gadījumā būtu koku pētīšanas, sugu noteikšana un tml. Viens no viņa galvenajiem mērķiem ir radīt prieku par mācīšanos - ne tikai par darba rezultātu, bet arī procesu.