AIja Tukiša


SCROLL DOWN

AIja Tukiša


Aija Tukiša Angļu valodas un ekonomikas skolotāja

Aija Tukiša
Angļu valodas un ekonomikas skolotāja

Izglītība: studējusi LU Sociālo zinātņu fakultātē, kur ieguvusi bakalaura un maģistra grādu socioloģijā

Pieredze: projektu vadītāja TNS Latvia, ¼ Satori grāmatnīcas vadītāja, Birojnīcas vadītāja 

Intereses: ceļošana

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

Pirms pievienošanās Iespējamai misijai Aija sevi pilnveidojusi, strādājot ar cilvēkiem un attīstot jaunas biznesa idejas. Viņa absolvējusi LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas maģistratūru, un ar to saistīta Aijas pirmā nozīmīgā darba vieta – starptautiskā mārketinga pētījumu aģentūrā TNS Latvia. Aija karjeru sākusi kā telefoncentrāles asistente, bet laika gaitā kļuvusi par projektu vadītāju. 

Nākamais nozīmīgais solis bijis biznesa uzsākšana. Aija kopā ar domubiedriem izveidojusi izdevniecību un grāmatnīcu ¼ Satori, bet vēlāk attīstījusi Latvijā vēl līdz šim neredzētu ideju - viņa izveidojusi un vadījusi Birojnīcu, inovatību telpu, kur var strādāt, mācīties, klausīties lekcijas vai vienkārši iedzert kafiju. „Iespējamā misija man ir jauns pašizaugsmes posms,” saka Aija.

Aija gribētu skolēniem iemācīt veidu, kā darboties ar noteiktām zināšanām, kā pašiem atrast informāciju. Viņas mērķis nākamajiem diviem gadiem ir panākt to, lai bērni paši piedāvā veidus, kā iegūt zināšanas. „Tas ir vērtīgākais, ko man ir snieguši ļoti labi skolotāji – piedāvājuši pašai meklēt atbildes un veidus, kā tās atrast. Es gribētu iemācīt bērniem atrast risinājumus pašiem”.  

Aija jau ir strādājusi par skolotāju, studējot universitātē. Viņa mācīja angļu valodu un šobrīd ar interesi un satraukumu gaida atkalredzēšanos ar skolēniem. „Vai jauniešu uzvedība un veids, kā strādāt ar informāciju, tagad ir citādāks?” Tas ir jautājums, ko Aija sev uzdot, gaidot Iespējamās misijas sākumu.

Nesen Aija atsvaidzinājusi savas bērnībā apgūtas flautas spēles prasmes. Brīvajā laikā viņa labprāt dodas uz savu dzimto vietu Līgatni apciemot ģimeni. Aijai ļoti patīk ceļot – pēdējais lielais ceļojums bijis uz Vjetnamu un Taizemi.

Andrejs Gorbunovs


Andrejs Gorbunovs


Andrejs Gorbunovs Angļu valodas skolotājs

Andrejs Gorbunovs
Angļu valodas skolotājs

Izglītība: Bakalaura grāds iegūts Ventspils Augstskolas Tulkošanas fakultātē

 

Pieredze: Eiropas Savienības atjaunojamo energoresursu projekta vadītājs, tulkošanas uzņēmuma vadītājs

Intereses: kino, literatūra

Skola, kurā strādā: Kalsnavas pamatskola

Gan Andreja studijas, gan darbs bijis saistīts ar valodu un tulkošanu. Pēc Ventspils Augstskolas Tulkošanas fakultātes absolvēšanas viņš izveidojis savu tulkošanas uzņēmumu, jo sapratis, ka pietiek prasmju un zināšanu, lai augstā kvalitātē darbotos patstāvīgi.

Interese par literatūru un valodu Andrejam radusies jau bērnībā: „Man nereti radās aizdomas par to, vai filmu un multeņu tulkojums ir pareizs. Es daudz lasīju grāmatas, arī angļu un krievu valodā.” Par savas nodarbošanās lielāko plusu Andrejs uzskata iespēju pašam daudz ko jaunu mācīties un uzzināt, jo nācies strādāt ar ļoti dažādiem tekstiem. 

Pieteikties Iespējamai misijai Andrejs nolēmis tāpēc, lai pats iegūtu jaunu pieredzi un piešķirtu lielāku jēgu savam darbam. „Ja es pēc gadiem piecpadsmit sapratīšu, ka kāds mans bijušais skolēns ir labā situācijā tāpēc, ka mana darba rezultātā reiz sapratis, ka angļu valoda ir noderīga, tad es būšu paveicis ko nozīmīgu. Tulkošana vienmēr nodrošinās iztiku, bet, ja izdotos kaut vienam bērnam radīt interesei par angļu valodu, tas būtu daudz nozīmīgāk,” uzskata Andrejs.

Andrejam ir skaidrs priekšstats par to, kādas vērtības viņš vēlētos bērniem nodot: „Es gribētu skolēniem iemācīt to, ka pasaule pagriezīsies pret viņiem tā, kā viņi pret to izturēsies. Vēlos, lai skolēni izturas pret citiem tā, kā grib, kā izturas pret viņiem”. Viņš sevi redz kā skolēnu atbalstu un sabiedroto: „Es gribētu, lai skolēni saprot, ka mēs esam vienā frontes pusē, jo mana kā skolotāja nākotne ir saistīta ar viņu nākotni. Es gribu būt kā labs „līdzeklis”, ar kuru bērni iemācās valodu.”

Brīvajā laikā Andrejam patīk lasīt grāmatas un skatīties kino. „Esmu pieradis, ka par mani runā mans darbs, nevis es pats,” par sevi teic Andrejs. Par viņa darbu un sasniegumiem „runā” jau divas iztulkotas grāmatas.

Astra ozoliņa


Astra ozoliņa


Astra Ozoliņa Angļu valodas skolotāja

Astra Ozoliņa
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Glāzgovas Kaledonijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu tūrismā ar specializāciju starptautisko ceļojuma vadībā; Anniesland koledžā iegūta matemātikas un angļu valodas kvalifikācija pedagoģijas studiju uzsākšanai; iesāktas pedagoģijas studijas Strečlīdas Universitātē

Pieredze: izglītības mentors Innovative Routes to Learning programmā; bērnu svētku un kafejnīcas vadītāja Skotu masku un leļļu centrā; 2008. gadā iegūta pieredzes stipendija, kuras ietvaros izieta prakse Glāzgovas Mārketinga birojā; universitātes Starptautisko Studentu prezidente

Intereses: pastaigas dabā, māksla, kino

Skola, kurā strādā: Gardenes pamatskola

Astru vienmēr saistījusi iespēja sevi pilnveidot: „Izglītība ir vērtība, kas paver iespējas dzīvot dzīvi pilnvērtīgāk.” Paralēli studijām Glāzgovā Astra guvusi pieredzi vairākās darba vietās. Visbūtiskākais bijis darbs leļļu teātrī: „Tajā es attīstīju savas radošās prasmes un, strādājot ar bērniem, es iemācījos tās pielietot, ieklausīties viņu radošajā, pāri plūstošajā iztēles pasaulē.” Nozīmīgs bijis arī mentora darbs, jo tas devis iespēju iepazīt Skotijas izglītības sistēmu. 

Astra jau 1. klasē zinājusi, ka vēlas būt skolotāja. To, ka šis ir īstais brīdis, lai uzkrātās prasmes un zināšanas liktu lietā, strādājot ar bērniem, Astra izlēmusi, kad izlasījusi Iespējamās misijas saukli - nāc laukā, lai paveiktu ko nozīmīgu: „Tas manī norezonēja, un sapratu, ka es spēju būt iedvesmojoša skolotāja.” 

Astra gribētu atklāt skolēniem angļu valodas daudzpusīgumu: „Tā nav tikai gramatika, bet valoda ir saistīta arī ar pasaules angliski runājošo tautu kultūru, tradīcijām un domāšanas veidu. Grāmatas, filmas, mūzika, komunikācija ar reāliem cilvēkiem – tās visas ir lieliskas iespējas bērniem praktiski pielietot angļu valodas zināšanas,” uzskata Astra. „Tas ir kā lasot interesantu grāmatu - gribas zināt, kas notiks tālāk, gribas lasīt nākamo nodaļu. Tā arī vēlos, lai bērni vēlētos nākamo angļu valodas stundu ar interesi un aizrautību”. 

Brīvajā laikā Astra labprāt iet uz mākslas galerijām un skatās labu kino. Viņu interesē austrumu kultūra, filozofija un dzīvesveids. Dzīvojot Skotijā, viņa  nereti devusies pastaigās pa kalniem: „Tas man ļoti patika, jo attīstīja neatlaidību un spēju doties uz priekšu, uz augšu. Šīs īpašības mani virza arī dzīvē – tā ir vēlme pilnveidoties un palīdzēt pilnveidoties citiem”. 

Daiga Brakmane


Daiga Brakmane


Daiga Brakmane Dabaszinības, bioloģijas, dārzkopības pamatu un ķīmijas skolotāja

Daiga Brakmane
Dabaszinības, bioloģijas, dārzkopības pamatu un ķīmijas skolotāja

Izglītība: bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē

Pieredze: sabiedrisko attiecību un biroja vadītāja Latvijas Dabas fondā, Bioloģijas fakultātes Studentu padomes vadītāja, brīvprātīgā dažādās sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs 

Intereses: putnu vērošana, fotografēšana, rokdarbi

Skola, kurā strādā: Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Pirms Iespējamās misijas Daigas nozīmīgākā darba pieredze iegūta Latvijas Dabas fondā, kur viņas atbildībā bijušas sabiedriskās attiecības un biroja vadība. „No šī laika mans lielākais ieguvums bija iespēja strādāt kopā ar Latvijas labākajiem dabas pētniekiem”. Četru gadu laikā Latvijas Dabas fondā Daiga ieguvusi pārliecību un zināšanas, kas nostiprinājušas viņas motivāciju strādāt ar bērniem un jauniešiem. Ar Iespējamo misiju Daiga vēlas atrast jaunu iedvesmu un domubiedrus, kā arī pilnveidot sevi. 

Jau vidusskolā bioloģija bija tas priekšmets, kurš Daigai padevās ļoti labi. Studiju laikā viņai laiku pa laikam ienācis prātā jautājums: kā tas būtu - kļūt par skolotāju? Daiga gribētu skolēnus rosināt uz izpratni un draudzīgākām attiecībām ar dabu: „Cilvēki mēdz iedalīt augus un dzīvniekus sliktajos un labajos. Piemēram, vārnas ir briesmīgas un nezāles ir sliktas. Taču viss ir vajadzīgs un bez „nederīgajiem” „derīgie” nespēj pastāvēt. Es gribētu, lai mani skolēni, izejot dabā, priecātos un zinātu, kā sauc biežāk sastopamos putnus un augus. Ja tu pazīsti labāk savus „kaimiņus”, tad arī interese par tiem ir lielāka.” 

Daigai ir daudzpusīgas intereses. Studiju laikā viņa darbojusies studentu pašpārvaldē un Latvijas Universitātes Bioloģijas studentu asociācijā. Daiga piedalījusies Dabas koncertzāles organizēšanā, gatavojusi jautājumus Jauno Biologu skolai. Viņa bijusi orientēšanās kluba "Ozons" aktīva dalībniece. Brīvajā laikā labprāt nodarbojas ar rokdarbiem, īpaši šūšanu un adīšanu. 

Liela aizraušanās Daigai ir putnu vērošana. Arī saviem skolēniem jaunā skolotāja gribētu organizēt tikšanos ar ornitologiem un vest bērnus aktīvā atpūtā dabā, piemēram, kopā ar fizkultūras skolotāju izveidot skolēniem orientēšanās karti.

Edvīns Elferts


Edvīns Elferts


Edvīns Elferts Matemātikas skolotājs

Edvīns Elferts
Matemātikas skolotājs

Izglītība: absolvējis Stokholmas Ekonomikas augstskolu Rīgā, Ekonomikas un uzņēmējdarbības bakalaura studiju programmu

Pieredze: visus studijas gadus bijis Rīgas Ekonomikas augstskolas debašu kluba aktīvists, Erasmus apmaiņas programmas ietvaros bijis Islandē, kā arī pēc pirmā kursa bijis Spānijā praksē lielākajā IT uzņēmumā Indras Sistemas. Kā praktikants strādājis biznesa konsultāciju kompānijā SIA Hauska & Partner un Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS.

Intereses: cilvēki un to uzvedība, mūzikas teorija, lasīt grāmatas par dažādām tēmām, florbols.

Skola, kurā strādā: Ozolnieku vidusskola

Edvīns ir Pumpuru vidusskolas un Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā absolvents, un, izvēloties tālāko ceļu, viņš izlēma pieņemt vislielāko izaicinājums – atgriezties skolā, nu jau kā skolotājs. Viņš uzskata, ka iespēja mācīt jauniešus ir grūtākais, ko viņš varētu uzņemties pēc augstskolas absolvēšanas, jo Iespējamā misija ir iespēja izaicināt sevi. 

Paralēli studijām Edvīns iesaistījies dažādos projektos, piemēram, debašu klubā. „Man patīk iesaistīties pasākumos, kur sākumā jūtos neērti,” saka Edvīns, runājot par motivāciju izmēģināt jaunas lietas. Debašu klubs bijis lielisks posms dzīvē, kas devis prasmi ātri domāt, reaģēt un analizēt informāciju.

Kā vērtīgu pieredzi Edvīns min iespēju mācīties Islandē, kur stiprinājis ne tikai savas profesionālās zināšanas, bet arī ieguvis pieredzi sadarboties ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm. Edvīnu interesē cilvēki - „kāpēc tiek pieņemti konkrēti lēmumi, kādi ir apstākļi, psiholoģiskie un eksistences jautājumi, kas virza pasauli”. Viņš uzskata, ka politika, tiesības un ekonomika ir interesanti procesi, kas ir jāiemācās saprast ikvienam cilvēkam, lai zinātu, kā darbojas sistēma.

Skolotājs ir kā instruments, kas atrodas starp zināšanām un skolēniem, un veido sasaisti starp abiem. Iespējamo misiju Edvīns uztver kā dzīves skolu, kuras laikā grib dot skolēniem iemeslu nākt uz skolu un palīdzēt kļūt patstāvīgiem, pieņemt sev interesējošus lēmumus: „Es vēlos parādīt, ka ar mērķi, motivāciju un darbu ir iespējams sasniegt panākumus un realizēt ieceres”.  

Vaicāts par sasniegumiem, viņš atzīst, ka svarīgākās lietas dzīvē ir iegūtās īpašības un prasmes, kuras tagad ir iespēja likt lietā. „Man ir pamats lepoties, ka man ir dota zaļā gaisma strādāt skolā un mācīt skolēnus”.

Ieva Freidenfelde


Ieva Freidenfelde


Ieva Freidenfelde Dabaszinības skolotāja

Ieva Freidenfelde
Dabaszinības skolotāja

Izglītība: bakalaura un maģistra grāds iegūts Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē

Pieredze: 11. Eiropas Bioloģijas Studentu Simpozija SymBioSE 2007, Starptautisko Bioloģijas Studentu Konferenču InBiSCo 2006 un InBiSCo 2005 plānošana, organizēšana un vadīšana

Intereses: Ievai interesē astronomija, ļoti patīk gatavot un braukt ar auto

Skola, kurā strādā: Jelgavas Spīdolas ģimnāzija

Ieva absolvējusi bakalaura un maģistra studiju programmas LU Bioloģijas fakultātē. Iestājoties maģistrantūrā, bijusi doma turpināt ar doktorantūru, taču Ieva ir sapratusi, ka nodarboties tikai ar zinātni nevarētu, jo vēlas savas zināšanas vērst uz āru: „Zinātnē tu ej arvien dziļāk, taču Iespējamā misija ir iespēja gan papildināt sevi, gan iegūtās zināšanas nodot tālāk citiem.”

Ieva ir aktīvi darbojusies LU Bioloģijas studentu asociācijā (LUBSA). Tā ietvaros viņa organizējusi trīs konferences, lai studentiem, kas darbojas zinātnē, būtu iespēja iepazīstināt ar saviem pētījumiem. Studentu pašpārvaldē Ieva vairākus gadus bijusi vadošā organizatore ik pavasari rīkotajam pasākumam BioAiris - laivu braucienam ar bioloģisku ievirzi. Interesi par bioloģiju jau skolas laikā radījuši vecāki, kas vienmēr veduši dabā, un bioloģijas skolotāja, kas devusi labas pamatzināšanas un ieinteresējusi par priekšmetu. 

Ievai jau bijusi pieredze darbā ar skolēniem, organizējot Jauno Biologu skolu, kur 9. līdz 12. klašu skolēni padziļināti apgūst dažādas bioloģijas tēmas. Uz Jauno Biologu skolu nāca tie skolēniem, kam interese par bioloģiju jau bija, taču jaunā skolotāja atzīst, ka „lielākais izaicinājums skolā būs ieinteresēt tos, kam bioloģija līdz tam nav bijis mīļākais priekšmets”. Skolēniem Ieva vēlas parādīt, ka eksaktie priekšmeti ir ļoti interesanti, tādejādi laužot priekšstatu par šīm zinībām kā grūtām un sarežģītām. 

Ievai ļoti patīk gatavot – viņas mīļākais ēdiens ir suši. Viņa savu aizraušanos pratusi izmantot arī praktiski, strādājot par pavāri bērnu slimnīcā un gatavojot mazajiem pacientiem saldos un aukstos ēdienus. Ievai prieku sagādā auto vadīšana un viņa cer, ka kādreiz varēs atsākt mīļu skolas gadu aizraušanos – tautiskās dejas. 

Kopš 10 gadu vecuma Ieva sev uzdevusi jautājumu „kas ir bezgalība”. Šis jautājums radījis interesi par astronomiju. Arī skolēnos Ieva gribētu rosināt zinātkāri. „Jo vairāk tu jautāsi, jo vairāk tev būs atbildes, un no tām vairāk radīsies jautājumi. Vēlos radīt skolēnos šo jautājumu lavīnu!”

Ilze Ambote


Ilze Ambote


Ilze Ambote Dabaszinības, biloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja

Ilze Ambote
Dabaszinības, biloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja

Izglītība: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē iegūts bakalaura grāds Vides zinātnē; 2. līmeņa profesionālais bakalaurs iegūts specialitātē Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs

Pieredze: organizējusi un vadījusi dienas nometnes bērniem; mājas lapas par veselīgu dzīves veidu satura redaktore; fitnese konsultante

Skola, kurā strādā: Turaidas pamatskola, Laurenču sākumskola

„Šobrīd manas dzīves moto vārds ir „attīstība”,” teic Ilze. Viņas CV ir vairāk kā desmiti ierakstu par dalību dažādos projektos un apmācībās. Pēdējā laikā Ilze iepazinusi neformālās izglītības pasauli, ko pavērusi dalība biedrībā Latvijas Mazpulki. Šīs organizācijas ietvaros viņa izveidojusi, organizējusi un vadījusi divas bērnu nometnes. 

Ilze jau bijusi praksē skolā studiju ietvaros. Viņa ir pārliecināta, ka bērniem ir ne tikai „ar galvu” jāmācās, bet arī jāuzņem zināšanas, praktiski darbojoties. Pēc šāda principa Ilze vadījusies, gatavojot mazpulku nometnes dabā. Jaunā skolotāja gribētu bērnus iedvesmot doties dabā: „Dabas zinības var iemācīties tikai tad, ja esi reālajā vidē.” Viņa vēlētos veidot savus skolēnus par vispusīgiem cilvēkiem, un dabas zinības ir perfekts priekšmets, lai attīstītu gan intelektu, gan ķermeni. 

Ilzes dzīvē lielu lomu spēlējis basketbols, ar ko viņa nodarbojusies gan vidusskolas izlasē, gan basketbola klubā Kolibri. Šī pieredze mācījusi komandas darbu un atbildību citam par citu. „Tad sajutu sevi kā neformālo līderi, kas dod pozitīvu impulsu komandas darbībai”.

Ilzei patīk aktīvs dzīves veids – orientēšanās, velosipēdi, laivas. „Mans ideālais hobijs ir tāds, kur apkārt ir zaļš, ir vajadzīga piepūle – tātad izaicinājums, un lai beigās ir gandarījuma sajūta, ka esi kaut ko izdarījis”. Ilzei patīk ceļot un viņa teic, ka šobrīd ir savas dzīves posmā, kurā ir būtiski iepazīt pasauli. Tāpēc īstajā brīdī ir dalība Iespējamā misijā, kas ir lielisks veids, kā paplašināt komforta zonu un kāpt ārā no savām robežām.

Ilze Mazpane


Ilze Mazpane


Ilze Mazpane Latviešu valodas, literatūras un sociālās zinības skolotāja

Ilze Mazpane
Latviešu valodas, literatūras un sociālās zinības skolotāja

Izglītība: ieguvusi filozofijas bakalaura grādu Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē

Pieredze: ilgus gadus darbojusies reklāmā kā reklāmas tekstu autors, ar radošo komandu saņēmusi gan Adwads, gan Golden Hammer balvu, ir nevalstiskās organizācijas Eiropas Kustība Latvijā valdes locekle; darbojusies interaktīvā teātra studijā Laiva; dzejas meistardarbnīcas. 

Intereses: teksts un spēlēšanās ar valodu, dzeja un proza, radošā domāšana, meditācija. Patīk lasīt – dara to lēni, bet ātri iegrimst sajūtās.

Skola, kurā strādā: Rožupes pamatskola

Iespējamai misijai Ilze pieteicās divu iemeslu dēļ: pirmkārt, ilgus gadus strādājot reklāmas jomā, ir zudis intelektuālais baudījums, otrkārt, ir sajūta, ka sabiedrības labā kaut kas jādara. „Mana ģimene ir ideālistiski noskaņota, darbojusies tautas frontē. Manī ir iesakņojusies misijas apziņa,” atklāj Ilze un piebilst, ka ir personiska vēlme paskatīties uz mācīšanās procesu no skolotājas skatu punkta. 

Ilzei gribētos, lai viņas pasniegtajās stundās skolēni iemācītos izteikties, definēt un formulēt domas, kas noderēs dažādās dzīves jomās. „Gribas atrast pieeju ikvienam skolēnam,” atklāj Ilze, kas ir gatava konsultēties ar draugiem, lai saprastu kā eksaktiem cilvēkiem parādīt valodas burvību.

Runājot par izaicinājumiem, Ilze atklāj, ka pati skolas laikā bijusi revolucionārs, skolotāja viņu saukusi par spuraino ezi, tāpēc no vienas puses pašai būs grūti ar šādiem cilvēkiem, bet no otras puses – saprot, kādas sajūtas tajos valda: „Svarīgi šo uzvedību nevis nocirst saknē, bet transformēt produktīvā darbībā.” 

Universitātes laika sasniegums ir kāds sesijas karstumā razbainieciski uzrakstīts referāts ar nosaukumu Izdzīvošanas tehnika semināram, ja nekas nav lasīts. Ilzei par pārsteigumu profesors referātu ne tikai pieņēma, bet pat publicēja kā rakstu. Ilzei tā bijusi būtiska atziņa: „Pašiniciatīva un kāpšana ārpus rāmjiem var aizvest pie sasniegumiem, kaut vai iekšējiem.” 

Radošā domāšana, kas bieži izmantota reklāmas jomā un noderēs arī stundās, ir lielisks prāta organizēšanas un risinājumu meklēšanas veids. „Galvenais, lai skolēni sajūt savu talantu un dzinuli,” saka jaunā skolotāja, kas ir gatava dalīties ar metodēm un tehnikām, bet izvēle būs jāizdara pašiem skolēniem.

Inga Šļakota


Inga Šļakota


Inga Šļakota Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Inga Šļakota
Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Izglītība: Bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Baltu filoloģijā

Pieredze: Kristīgo Skautu nometņu organizēšana

Intereses:  literatūra, aerobika

Skola, kurā strādā: Rīgas Juglas vidusskola

„Man ir pārliecību, ka ikviens - arī es - varu darīt kaut ko Latvijas labā,” teic Inga. Viņa visus trīs studiju gadus ir bijusi Vītolu fonda stipendiāte, un šī sadarbība ir bijis ne tikai nenovērtējams finansiāls atbalsts, bet arī liels iedvesmas un patriotisma avots. 

Iespējamā misijā Inga saskata sev radniecīgas vērtības. „Vēlos iemācīt skolēniem ticību sev un augstas prasības pret sevi, kā arī - dzīvot dzīvi ar jēgu. Mūsdienās ir daudz lietu, kas novērš uzmanību no tā, kas ir patiešām svarīgi. Piemēram, virtuālā pasaule, kurā tu seko līdzi citu cilvēku stāstiem, taču - tev ir jādzīvo savs stāsts! Vēlos skolēniem iemācīt meklēt patiesu jēgu savā dzīvē”. Inga pēc šādiem principiem arī pati cenšas dzīvot. 

Būtiskākā ārpus studiju nodarbošanās Ingai ir bijusi Kristīgo Skautu organizācija. Tās ietvaros viņa trīs gadus bijusi šīs biedrības Vislatvijas vasaras salidojuma programmas vadītāja, un Ingas uzdevums bijis organizēt un vadīt ikgadējās vasaras nometnes bērniem. Strādājot ar bērniem, Inga visaugstāk novērtē to, ka skolotājs var atstāt ļoti lielu iespaidu uz skolēniem, jo skolā veidojas personības. Viņa pati atceras, ka ļoti nozīmīga bijusi pedagoga atzinība un motivācija. Arī Ingas interesi par filoloģiju veicinājis latviešu valodas skolotāja, kas mudinājis piedalīties olimpiādēs. 

Inga ne tikai interesējas par valodu, bet kopš 13 gadu vecuma arī pati raksta stāstus un romānus. Vēl nerealizēta, bet izsapņota iecere ir piedāvāt savus darbus izdevējiem. Lai to īstenotu, Inga sākusi rokraksta lappuses pārrakstīt datorrakstā. 

Inga vienu semestri pavadījusi Itālijā Erasmus programmas ietvaros. Lielākie ieguvumi no šīs pieredzes bija itāļu valodas apguve, ko iemācījusies tik labā līmenī, ka varējusi kārtot mutiskos eksāmenus itāliski. Ingai ļoti svarīga ir ģimene, ar kuru tiek pārrunātas visas aktualitātes. No ikdienas saspringuma palīdz atbrīvoties aerobika.

Jana Vasile


Jana Vasile


Jana Vasile Angļu valodas skolotāja

Jana Vasile
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē ieguvusi bakalaura grādu Angļu filoloģijā

Pieredze: bakalaura darba ietvaros izstrādājusi klasiskās dejas terminu skaidrojošo vārdnīcu - rokasgrāmatu elektroniskā versijā; organizācijas United World Colleages valdes locekle

Intereses: klasiskā džeza deja

Skola, kurā strādā: Rīgas 22. vidusskola 

Janas interese par pedagoģiju sākusies jau skolā: „Es esmu visu laiku vērtējusi skolotāja darbu.” Vidusskolā Jana uzrakstījusi zinātniski pētniecisko darbu par domāšanas attīstības iespējām skolā, kura ietvaros meklējusi atbildes uz jautājumu: kāpēc skolā, kas ir bez maksas, ne vienmēr var saņemt maksimāli labāko izglītību? Ar laiku Jana sapratusi, ka problēma ir jārisina, pašai strādājot izglītībā.

Iespējamā misijā piesaistījis tas, ka programma dod augsta līmeņa izglītību, iespēju izmantot zināšanas uzreiz praksē un atbalstu, kas ir piemērots aktualitātēm skolā. Jana jau zināmā mērā izmēģinājusi skolotājas darbu, strādājot par angļu valodas privātskolotāju. Lielu gandarījumu sagādājuši skolnieka panākumi un interese par angļu valodu.

Jana vēlas ieinteresēt skolēnus par svešvalodu un parādīt, ka valoda atver jaunas iespējas iepazīt citas kultūras un iegūt zināšanas: „Informācijas apjoms, ko var iegūt latviski, ir tikai maza daļa no informācijas, kas ir pieejama angliski.” Jana apguvusi franču valodu, piecus mēnešu Erasmus studentu apmaiņas programmas ietvaros studējot Rietumu Katoļu universitātē Anžē, Francijā. 

Jana kā brīvprātīgā aktīvi iesaistījusies organizācijā United World Colleages, kuras mērķis ir veidot izglītību kā spēcīgu pamatu cilvēku un nāciju vienotībai. Viņa organizācijā ir valdes locekle un ikgadējās stipendiātu atlases žūrijas biedre. Janas brīvā laika aizraušanās ir laikmetīgā džeza deja. „Prieku par dzīvi vislabāk spēju izpaust dejojot,” viņa saka.  

Jana uzskata, ka ambīcijas, mērķtiecība un centība ir palīdzējusi gūt panākumus un maziem solīšiem virzīties uz priekšu, sasniedzot mērķi. Angļu filologos Jana bijusi viena no labākajām studentēm budžeta grupā un visus studiju gadus ieguvusi LU Fonda stipendiju. „Es savu dzīvi nevaru iedomāties bez izaicinājumiem, un Iespējamā misija ir nākamais nozīmīgais pakāpiens”.

Lāsma Poļikeviča


Lāsma Poļikeviča


Lāsma Poļikeviča Matemātikas un angļu valodas skolotāja

Lāsma Poļikeviča
Matemātikas un angļu valodas skolotāja

Izglītība: Ulbrokas mūzikas un mākslas skola, klavieru klase; Rīgas Tehniskās universitātes Uzņēmējdarbības un vadīšanas studiju programmā iegūts bakalaura grāds

Pieredze: bijusi praktikante AS GE Money personāldaļā un AS Preses Apvienība mazumtirdzniecības jomā

Intereses: sports, īpaši florbols, lasīt grāmatas un gatavot saldos ēdienus un kūkas

Skola, kurā strādā: Salaspils 1.vidusskola

„Es esmu optimiste!” smaidot saka Lāsma, kas Iespējamai misijai pieteikusies, jo redz to kā labu veidu, kā palīdzēt sabiedrībai un ļaut vaļu savai pozitīvajai enerģijai.

Stāstot par svarīgām lietām dzīvē, Lāsma min savu ģimeni, kas vienmēr ir sniegusi emocionālu atbalstu. Otra lieta ir sajūta, ka viņa var dot un palīdzēt. Trešā lieta ir sports. Sešus gadus Lāsma trenējusies florbolā un pat piedalījusies Pasaules florbola čempionātā. „Sports rūda raksturu un man palīdzējis pārvarēt grūtības citās dzīves jomās, pierādīt sev – es taču to varu,” apņēmīgi saka Lāsma.

„Esmu asinsdonors jau ilgāku laiku, ņemu dzīvniekus no patversmes. Tikko pierunāju tēti savai jaunajai mājai paņemt sunīti. Esmu lekusi ar gumiju,” uzskaita Lāsma un paskaidro, ka piedzīvojumi un labi darbi ir ikdienas sastāvdaļa, un trakajās idejās iesaista arī draugus un radus.

Skolas gados Lāsma paralēli mācībām, apmeklējusi florbola treniņus un mūzikas skolu. Jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt – tā ir Lāsmas pārliecība, kas komplektā ar gribasspēku liek izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus. Arī savus skolēnus jaunā skolotāja grib mudināt jau skolas laikā gūt pieredzi, kas noderēs tālāk darba dzīvē. 

Skolas laikā Lāsma labi mācījās, bet redzēja, ka vairākiem klases biedriem zūd motivācija. Saviem skolēniem Lāsma grib dot ne tikai zināšanas par matemātiku, bet stundas pasniegt ar pievienoto vērtību, tā, lai skolēni attīstītu spēju jautāt, analizēt, kā arī dot apziņu, ka atbildība gulstas uz katra pleciem. 
„Stundas ir interesants process, kas nav jāuztver kā pienākums,” atklāj Lāsma un stāsta par augstskolas pasniedzēju, kas uz lekciju atnesusi šokolādes un teikusi, ka tiks izmēģināta ekspertu metode. Iedvesmojoši pasniedzēji un skolotāji Lāsmai dod cerību, ka arī viņa spēs aizraut un dot motivāciju skolēniem.

Lāsma Volonte


Lāsma Volonte


Lāsma Volonte Angļu valodas skolotāja

Lāsma Volonte
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: studējusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē un ieguvusi bakalaura grādu somugru valodās

Pieredze:  klientu apkalpošanas speciāliste, t.i., telefoniski risinājusi somu klientu datortehnikas problēmas somu valodā

Intereses: Ziemeļvalstis, rokdarbi, Lāsma ir studenšu korporācijas Gundega biedre

Skola, kurā strādā: Siguldas pilsētas vidusskola

Pirms pievienošanās Iespējamai misijai Lāsma strādājusi klientu apkalpošanā un konsultējusi somu klientus par problēmām ar datortehniku. Pieteikties Iespējamai misijai viņu motivējusi vēlme darīt kaut ko vērtīgu, lai katra dienu būtu atšķirīga no iepriekšējās, kā arī iespēja mācīties un apgūt ko jaunu. Lāsma teic, ka, strādājot skolā, vēlas likt lietā savu jaunības ideālismu. Viņa uzskata, ka skolotāja darbam var būt ļoti liela ietekme: „Man pašai ir bijuši skolotāji, kas izmainījuši skolēnu dzīvi uz labo pusi, un bijusi arī otrāda pieredze.” 

Lāsma, studējot Humanitāro zinātņu fakultātē, specializējusies somu un igauņu valodā. Somugru valodas viņu jau vidusskolā ieinteresējušas ar savu neierasto un īpatnējo skanējumu. „Pēc būtības es esmu trakais valodnieks,” par sevi joko Lāsma. Valodas studijas dod iespēju ne tikai izprast valodu, bet iepazīt kultūru un cilvēkus, kas nereti maina ierastos stereotipus. Lāsma to pati izbaudījusi, piecus mēnešus Erasmus programmas ietvaros dzīvojot Helsinkos: „Tā bija lieliska pieredze, jo es mācījos pie burvīgiem pasniedzējiem. Es arī iemācījos tik galā ar neierastām situācijām un kultūršoku.”

Lāsma darbā ar skolēniem vēlas akcentēt divas lietas. „Pirmkārt, nemēdz būt tā, ka valodas nepadodas. Es gribētu dot pārliecību, ka cilvēks var iemācīties valodu, jo šī pārliecība ir izšķiroši svarīga, lai kaut kas sāktu notikt. Otrkārt, es gribētu dot prasmi mācīties valodu patīkamā veidā, izmantojot skolēnu intereses. Tu pat nemani, ka izmanto valdu, un pamazām to attīsti!” 

Lāsma sevi sauc par nelabojamu grāmatu tārpu, jo lasa daudz un visās valodās, kuras pārvalda. Otra lielā aizraušanās ir ceļošana, it īpaši uz Ziemeļvalstīm. Vēl Lāsmai patīk pašai izgatavot dažādas lietas, piešķirt novecojušiem vai apnikušiem priekšmetiem jaunu dzīvi.

Lauma Tuča


Lauma Tuča


Lauma Tuča Mūzikas un solfedžo skolotāja

Lauma Tuča
Mūzikas un solfedžo skolotāja

Izglītība: mācījusies Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, vienu gadu studējusi Gēteborgas universitātē Drāmas un mūzikas fakultātē. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju pūšaminstrumentu katedras pēdējā kursa studente

Pieredze: koncertējusi kopā ar Nacionālo simfonisko orķestri, Simfonietta Rīga, operas orķestri, kā arī jauniešu simfoniskajā orķestrī; organizējusi kinofestivālu 2 Annas un vadījusi KIM? kino vasaras skolu

Intereses: mūzika, kino, austrumu filozofija

Skola, kurā strādā: Rīgas 6.vidusskola

Ar mūziku Lauma ir saistīta jau no dzimšanas, jo mamma ir mūziķe un paralēli bijusi pasniedzēja. Vectētiņš jeb opa, kā Lauma viņu sauc, ir kinorežisors Ansis Epners, kas ir Laumas iedvesmas avots un etalons – līdz mūža galam saglabājis savu radošo personību un spējis dalīties savās zināšanās ar Kultūras Akadēmijas studentiem. „Tāpēc man šķiet pilnīgi loģiski pieteikties Iespējamā misijā,” atklāj jaunā skolotāja. Sakritis tā, ka Laumas dzīvē pienāca tāds posms, kad radošās enerģijas ir tik daudz, ka jādod arī citiem.

Mācīšanās Gēteborgas universitātē Laumai bija atspēriena punkts, kas parādīja, ka var mācīties dažnedažādus priekšmetus un katru nedēļu strādāt ar diriģentu no citas pasaules valsts. „Tāda kā lielā pasaule vienuviet,” saka Lauma un atzīst, ka pēc intensīvi pavadīta gada, sapratusi, ka ir forši būt izpildītājmāksliniecei, vienai no skrūvītēm lielā sistēmā, bet tomēr gribas darīt ko vairāk.  

Jautāta par interesēm, viņa saka: „Viss, kas mums apkārt!” Salīdzinoši agri iemācījusies lasīt un ķērusies pie enciklopēdijām, arī tagad savu zinātkāri nav apslāpējusi un rokas cauri informācijas burzmai, lai uzzinātu kā mūziku var savienot ar fiziku vai, kas slēpjas aiz austrumu filozofijas. Lauma vienmēr patur prātā vectētiņa teikto – ja gribi darīt visu, tad ir jākļūst par režisoru, un piebilst: „Arī skolotāja darbs ir būt režisoram, katrai stundai jāraksta scenārijs, ir aktieri un pašam arī jābūt aktierim.” 

Lauma vēlas iemācīt skolēniem būt radošiem: „Radošums nav tikai mākslinieku padarīšana. Radošam ir arī jābūt, strādājot bankā un esot inženierim. Gribu, lai manas stundas skolēniem ir pamats jaunām idejām, ko realizēt dzīvē.”

Liene Stikāne


Liene Stikāne


 

Līga Andersone


Līga Andersone


Līga Andersone Vēstures skolotāja

Līga Andersone
Vēstures skolotāja

Izglītība: studējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, ieguvusi vēstures bakalaura grādu, pašreiz mācās maģistra programmā

Pieredze: vienu gadu pavadījusi Francijā kā Au Pair auklīte; vērtīgs posms bija darbs par vēstures semināru bibliotēkas bibliotekāri; strādājusi par administratori viesnīcā, kas bijis racionāls lēmums nakts stundu izmantošanai, lai pa dienu tiktu uz bibliotēku

Intereses: lasīt grāmatas līdz četriem rītā, dziedāšana korī Burtnieks

Skola, kurā strādā: Balvu Valsts ģimnāzija

Pēc skolas beigšanas Līgai bijis skaidrs, kas patīk, bet nebija ne jausmas, ko izvēlēties. Kā pēkšņs zibens spēriens bijis klases biedrenes teiktais: „Kas notiks, ja tevi rīt nobrauks mašīna? Kad tu darīsi to, kas tev patīk?” Pēc šiem jautājumiem viss bija skaidrs.

Pēdējos sešus gadus par savām otrajām mājām Līga sauc Vēstures un filozofijas fakultāti. Šeit apmeklētas lekcijas un brīvais laiks pavadīts studentu pašpārvaldē, ar kuru saistās ne tikai izklaides pasākumu rīkošana, bet arī studiju semināru organizēšana. Liels sasniegums bijis noorganizēts izbraukuma seminārs Baltkrievijā. Tas prasījis daudz pūļu, bet rezultāts bijis lielisks. 

Iespējamai misijai Līga piesakās jau otro reizi. Pirmā bija pēc bakalaura studijām, un viņa atzīst: „Tagad lasu, ko sarakstīju pieteikuma anketā un priecājos, ka mani nepaņēma. Pa šiem gadiem ļoti daudz jauna apgūts!” Līga nespēj iedomāties, kā tas būtu, ja vispār nemācītos, tāpēc Iespējamā misija ir divi vienā – pašai mācīties un izzināt skolotājas profesiju.

Līga skolā mācīs vēsturi, bet svarīgāk par pašu priekšmetu ir skolēniem iemācīt, ka nelieli darbi veido vienotu kopumu un mazas idejas nav muļķīgas - vajag tikai tās skaļi pateikt. Pēc laika atskatoties varēs redzēt, ka sīkumiem ir nozīme un paveikts ir ļoti daudz.

Atceroties laiku, kad pati gājusi skolā, Līga ir pārliecināta, ka skolotājs var ļoti daudz ietekmēt. Jaunajai skolotājai, kā viņa pati izsakās, čakras atvērās tikai vidusskolā: „Palīdzēja labi skolotāji, kas mudināja ne tikai kaut ko izdarīt, bet panākt un sasniegt vairāk!”

Madara Pelnēna


Madara Pelnēna


Madara Pelnēna Ģeogrāfijas, dabaszinības, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Madara Pelnēna
Ģeogrāfijas, dabaszinības, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Izglītība: ieguvusi bakalaura un maģistra grādu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (LU ĢZZF) Vides zinātnes studiju programmā, šobrīd ir Vides zinātnes doktora grāda pretendente

Pieredze: LU ĢZZF zinātniskā asistente, Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmijas vadītāja, NVO Vestienas aizsargājamo ainavu apvidus attīstības padome vides projekta vadītāja, darbs valsts pārvaldē. Trīs bērnu māmiņa. 

Intereses: ģitārspēle un aktīva atpūta dabā

Skola, kurā strādā: Cēsu 2.pamatskola

Šobrīd Madara studē doktorantūrā LU ĢZZF Vides zinātnes jomā. Viņa izvēlējusies zinātnes ceļu, jo pētniecībā viss atkarīgs no pašas pūlēm un ieguldījuma „Ar katru pētījumu esi tuvāk patiesībai, turklāt man ļoti tuvs ir mācību process”. Madaras maģistra darbs bija veltīts vides izglītībai augstskolās, zinātnes projekta ietvaros viņa kopā ar pedagoģijas fakultātes kolēģiem izstrādājusi mācību materiālu profesionālajām skolām par vides tēmu. Ar lielu gandarījumu Madara stāsta par Jauno vides zinātnieku skolas Vides akadēmijas izveidošanu un attīstīšanu, kur viņa bijusi gan idejas autore, gan arī tās realizētāja praksē – mācību programmas izstrādātāja, nodarbību organizētāja un vadītāja. 

Madara ir strādājusi valsts pārvaldē, bijusi apjomīga Eiropas Savienības vides projekta vadītāja un patlaban studē doktorantūrā. Taču Iesējamā misijā viņa saskata līdz šim vēl nebijušas iespējas: „Gribētu bērniem dot iedvesmu iet dzīvē ar pārliecību par saviem sapņiem un vairot pašu varēšanas prasmes tos īstenot dzīvē!” 

 „Es esmu ideālu cilvēks - ticu sapņiem, ticu brīnumiem. Skolotājam tādam ir jābūt, 
lai skolēnam liktu noticēt, ka nav tādas lietas, ko viņš nevarētu izdarīt. Skolotāja uzdevums ir būt par gidu – parādīt skolēnam virzienu, atklāt jaunas lietas,” par savu skolotājas vīziju stāsta Madara. Viņa skolā vēlas nest ilgtspējīgas attīstības ideju un panākt, ka skolēni kļūst sociāli aktīvāki un videi draudzīgāki. „Ceru, ka manā skolā pēc diviem gadiem plīvos eko skolas karogs”. Vēl viens iemesls interesei par izglītību ir iespēja iepazīt mūsdienu jaunatni - „tā ir iespēja turēt roku uz pulsa un saprast, par ko viņi domā, kādas ir vērtības, kāda ir jaunā sabiedrība”.

Brīvajā laikā Madara spēlē ģitāru, ko apguvusi pašmācības ceļā. Viņai patīk labas grāmatas un aktīvā atpūta ārpus telpām – pārgājieni, velobraucieni. Lielu prieku sagādā rušināšanās un darbošanās dārzā kā pauze no modernās pasaules steigas.

Marks Gitermans


Marks Gitermans


Marks Gitermans Informātikas un matemātikas skolotājs

Marks Gitermans
Informātikas un matemātikas skolotājs

Izglītība: Bakalaura grāds Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē

Pieredze: informātikas un matemātikas skolotājs Apdāvināto bērnu fakultatīvajā skolā un Rīgas 40. vidusskolā; datorkursu pasniedzējs; nodarbību izstrāde un vadīšana bērnu vasaras nometnēs

Intereses: suņu dresūra, intelektuālās spēles

Skola, kurā strādā: Rīgas 22.vidusskola

Marks paralēli studijām jau vārākus gadus aktīvi iesaistījies dažādos ar pedagoģiju saistītos darbos. Viņš vēl pirms pievienošanās Iespējamai misijai strādājis par informātikas un matemātikas skolotāju un šajos priekšmetos darbojies ar bērniem papildus arī pēc stundām. Skolas laikā Marks nedēļas nogalēs apmeklējis Apdāvināto bērnu fakultatīvajā skolu, vidusskolā tajā pašā skolā kļuvis ar skolotāja asistentu, bet pēdējā laikā pats mācījis bērniem fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku. Arī vasaras Markam pagājušas, izglītojoties pašam un izglītojot citus. Viņš kā skolotājs piedalījies vairākās skolēnu nometnēs. 

Interese par pedagoģiju sākusies jau bērnībā: „Kad es mācījos skolā, domāju, kāpēc vienam skolotājam ir labas stundas, bet citam – nav. Jau tad analizēju skolotāja darbu un metodes.” Marks ir pārliecināts, ka Iespējamā misija ir mūsdienīga un inovatīva programma, kuras lielais pluss ir atbalsts jaunajiem skolotājiem: „Būšu kopā ar cilvēkiem, kam arī darbs skolā ir jauna pieredze. Tā būs iespēja apspriesties ar citiem jaunajiem skolotājiem.” Arī savu nākotni Marks saista ar darbu skolā – Iespējamā misija tam būs nopietns sākums. 

Brīvajā laikā Marku interesē intelektuālās spēles, viņš vairakkārt piedalījies kā komandas kapteinis Rīgas studentu intelektuālās spēles Kas? Kur? Kad? sacensībās. Viņš ir organizācijas Kultūra, iecietība, draudzība biedrs. 

Kā Iespējamās misijas skolotājs Marks vēlas skolēniem parādīt, kā stundas tēma atklājas dabā un kā iegūtās zināšanas dzīvē var palīdzēt. „Es vēlos bērniem iemācīt pašiem atrast nepieciešamo informāciju, nevis pateikt priekšā – kas un kā jādara”. Marks ir pārliecinās, ka katram skolēnam vajag savu mācīšanās plānu – ko un kāpēc viņi vēlas iemācīties. 
 
Lielu prieku Markam sagādā sava suņa apmācīšana un dresēšana. „Ja man neizdosies kaut kādu iemesli dēļ skolā strādāt, tad suņu dresūra būs otra lieta, ko darīt dzīvē,” viņš jokojot saka.

Mārtiņš Drusts


Mārtiņš Drusts


Mārtiņš Drusts Ekonomikas un līderības skolotājs

Mārtiņš Drusts
Ekonomikas un līderības skolotājs

Izglītība: Latvijas Universitātē iegūts Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā, profesionālais Maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā (MBA) iegūts Rīgas Tehniskās universitātes
Rīgas Biznesa Skolā

Pieredze: A/S Swedbank apgrozāmo līdzekļu daļas vadītājs

Intereses: triatlons, riteņbraukšana, kalnu slēpošana

Skola, kurā strādā: Ropažu vidusskola

 „Iespējamo misiju izvēlējos tāpēc, ka tā varu ietekmēt cilvēku dzīves, sākot ar skolēnu dzīvēm un beidzot ar savu ģimenes locekļu dzīvēm,” saka Mārtiņš. Viņš izlēmis pievienoties programmai pēc vairāk kā desmit gadu pieredzes dažādos amatos „Swedbank”, kur pēdējos četrus gadus strādājis par apgrozāmo līdzekļu daļas vadītāju. Papildu pienākums, ko Mārtiņš labprāt uzņēmies, jau no pirmajām darba dienām ir bijis dažādu mācību un treniņu organizēšana kolēģiem, piemēram, par pārdošanu, par pārrunu vadīšanu, par vadītāju lomu un personīgo efektivitāti. 

Mārtiņš jau vairākus gadus sekojis līdzi Iespējamās misijas norisēm, taču īsto brīdī, lai pieteiktos programmā, viņš izvēlējies saistībā ar intensīvas  sportošanas cikla beigām. Jau kopš bērnības viņš nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem, taču pēdējos gados treniņi bijuši pat līdz piecām reizēm nedēļā. „Pirms četriem gadiem es sāku aktīvi nodarboties ar triatlonu, kā rezultātā izvirzīju mērķi piedalīties Londonas paralimpiskajās spēlēs,” stāsta Mārtiņš. Paralimpisko spēļu ieceri nācies atliek uz citu gadu un sportošanas intensitāti Mārtiņš jau iepriekš bija nolēmis samazināt - tas devis iespēju  pievērsties kam citam.

„Ja katrā klasē būs kaut viens bērns, kas sapratīs, ka viss, kas notiek viņa dzīvē, ir viņa paša rokās, tad būšu spējis pozitīvi ietekmēt viņa dzīvi,” stāsta Mārtiņš par iecerēm skolā. Arī viņam pašam ir tuva šāda dzīves uztvere: „Savā apzinātajā mūžā es esmu uzskatījis, ka viss ir atkarīgs no manis.” 

Skolotājs Mārtiņš uzskata, ka attiecībās ar skolēniem ļoti būtiska ir savstarpēja uzticēšanās. „Vienlaicīgi pieejams un tāds, kuru respektē. Tāds, lai var jebkurā brīdī uzrunāt, lai var pienākt klāt un dalīties savā priekā,” tā Mārtiņš sevi vēlētos redzēt skolotāja amatā. Atceroties savus skolas gadus, Mārtiņš, piebilst, ka viņš esot pildījis mājas darbus arī tad, ja tas nebija obligāti, viņam vienkārši interesējusi matemātika. Tādu iesaistīšanos viņš gribētu panākt arī no saviem skolēniem.

Pēteris Ozols


Pēteris Ozols


Pēteris Ozols Ģeogrāfijas skolotājs

Pēteris Ozols
Ģeogrāfijas skolotājs

Izglītība: ieguvis bakalaura grādu Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē (LU ĢZZF)

Pieredze: LU ĢZZF Studentu pašpārvaldes vadītājs 

Intereses: aktīvā atpūta – laivu braucieni un pārgājieni, māksla, teātris

Skola, kurā strādāja programmas laikā: Dobeles Valsts ģimnāzija 

Skola, kurā strādā pašlaik: Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Gandrīz divus gadus Pēteris ir vadījis LU ĢZZF Studentu pašpārvaldi. Tas iemācīja strādāt komandā un devis pārliecību par savām spējām: „Pirms tam nevarēju iedomāties, cik daudz var paveikt studenti. Aktīvi komunicēju ar mācībspēkiem un studentiem, mēģinot izzināt viņu viedokli un risinot sasāpējušus jautājumus.” Pēteris pašpārvaldes vadītāja amatā iemācījies, ka problēmas nedrīkst ignorēt, tās ir aktīvi jārisina - jāaizmirst strausa sindroms. Pēteris lepojas ar vairāku veiksmīgu ĢZZF tradicionālo pasākumu – Ģeorallijs - organizēšanu. 

Pēteris jau skolā zināja, ka ģeogrāfija ir viņa īstā nozare, un viņš atzīst, ka studijas Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē bijušas ļoti vērtīgas. Arī interese par skolotāja darbu nav pēkšņi radusies: „Es jau iepriekš zināju, ka vēlos būt skolotājs. Man pašam ļoti patīk priekšmets, ko esmu apguvis un es vēlos ieinteresēt arī citus šajā jomā”. 

Pēterim jau kopš skolas laikiem ir bijusi liela vēlme kādam kaut ko izstāstīt vai parādīt, viņš nereti palīdzējis skolas biedriem ar mācībām. „Es gribētu bērniem iemācīt pamatlietas, kā viss notiek – ka saule nespīd tāpat vien, bet tai ir sava funkcija!” Pēteris vēlas būt draugs skolēniem, taču arī saglabāt skolēna – skolotāja attiecību distanci. 

Nākotni Pēteris saista ar izglītību – viņš gribētu strādāt skolā ilgāk kā šos divus gadus programmā, un arī pats vēlas turpināt studijas un iegūt maģistra grādu. Pēterim interesē pārgājieni dabā un māksla, it īpaši – grafika, un nereti abus izdodas apvienot – pārgājienos redzētie iespaidi pārtop zīmējumos un – „arī karšu veidošana savā ziņā ir māksla”.