Anda Priedīte


SCROLL DOWN

Anda Priedīte


Anda Priedīte Fizikas un bioloģijas skolotāja

Anda Priedīte
Fizikas un bioloģijas skolotāja

Skola, kurā strādāja programmas laikā: Piltenes vidusskola 

Skola, kurā strādā pašlaik: Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Iegūtā izglītība: Latvijas Universitāte dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā, Ventspils Augstskolas dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Šobrīd: Strādāju Piltenes vidusskolā un kopš 2013.gada arī Tārgales pamatskolā, kā arī par optometru optikas salonā “Metropole”.

Intereses: Astronomija

Aktuāli: Šobrīd turpinu darbu skolā un visas prasmes, ko apguvu programmā par mācīšanu un mācīšanos ir ļoti aktuālas. Šobrīd man skolā ir jauns izaicinājums - 5. klases audzināšana, tāpēc īpaši novērtēju IM programmā apgūtās zināšanas un prasmes klasvadībā, kā arī to cik ļoti programmas dalībnieki ir gatavi dalīties ar savu pieredzi un atbalstu.

Strādājot skolā esmu pārliecinājusies, cik būtiski ir patiešām ieraudzīt savus skolēnus tādus, kādi viņi ir, jo katrai nevarēšanai/ negribēšanai ir kāds pamats. Man ļoti patīk manas skolnieces atziņa pabeidzot 12.klasi: “Skolēniem un skolotājiem ir ļoti svarīgi vienam otru saprast un dot otram iespēju. Cilvēcīga attieksme, sapratne un ticība ļoti palīdz.”

Man pašai svarīgi ir turpināt nepārtraukti mācīties un apgūt jaunas lietas.

Anita Albrante


Anita Albrante


Anita Albrante Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Anita Albrante
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādāja: Ērgļu profesionālā vidusskola (2011 – 2013). Mācīja bioloģiju, ķīmiju, vides zinības, dendroloģiju, kokaugu kopšanu, runas un kustību kultūru. Šobrīd: dendroloģiju.

Iegūtā izglītība:  LLU 2. līmeņa profesionālā, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā.

Šobrīd: SIA „ Arborists”, dendrologs, kokkopis – arborists. Studijas LU bioloģijas maģistratūra.

Intereses: koki

Aktuāli: Kā lielākos ieguvumus var minēt vērtēšanas kritēriju izstrādes un pielietošanas nepieciešamības izskaidrošanas prasmes. Mērķu izvirzīšanas, saskaldīšanas mazākos un pakāpenisku sasniegumu svinēšanas prasmes un, protams, jebkura komunikācija otram nepārprotamā veidā.

Dace Jaundāldere


Dace Jaundāldere


Dace Jaundāldere Vēstures, filozofijas, kulturoloģijas skolotāja

Dace Jaundāldere
Vēstures, filozofijas, kulturoloģijas skolotāja

Skola, kurā strādā: Ikšķiles vidusskola (2011. – 2013.), Lielvārdes vidusskolā (2013.-šobrīd)

Iegūtā izglītība: Bakalaura grāds Politikas zinātnē, Latvijas Universitāte; Papildus izglītība Dr.Ainas Galējas – Dravnieces privātās stipendijas ietvaros University of Wisconsin, Eau-Claire, ASV;

Šobrīd: Biedrības „re:login” valdes priekšsēdētāja. Biedrība nodibināta 2013.gada 25.janvārī kopā ar IM 4 kolēģi Ilzi Loginu pēc veiksmīgas sadarbības SIF atbalstītajā projektā „Iepazīsti savu kaimiņu!” – apmaiņas programmu latviešu un mazākumtautību bērniem.

Intereses: Radoši un interesanti projekti, bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnes, sportiskas aktivitātes kopā ar draugiem, velo.

Aktuāli: Visvērtīgākais ieguvums no programmas Iespējamā misija ir prasme izvirzīt mērķus, definēt uzdevumus mērķa sasniegšanai, kas ir atbilstoši un nenovirza no iecerētā rezultāta, kā arī pārbaudīt  sasniegto rezultātu. Pēc diviem gadiem skolā, tagad patiešām zinu, cik ilga ir viena minūte un cik daudz tās laikā var izdarīt. Programmā esmu iepazinusi cilvēkus, ar kuriem kopā radīt idejas radošiem projektiem un kopā tos realizēt. Esmu lauzusi savus stereotipus par skolotāja profesiju un zinu, ka turpmākos gadus vēlos strādāt skolā, jo man tas patīk un padodas. Man kā skolotājai ir svarīgi, lai skolēni manos mācību priekšmetos iegūtu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī apgūtu dzīvei nepieciešamās prasmes, piemēram, meklēt informāciju, pamatot savu viedokli, strādāt individuāli un komandā, būt atbildīgiem par savu un grupas darbu, un vēl daudzas citas prasmes. Esmu sapratusi, ka draudzīga, atvērta un droša mācību vide, ko skolotājs var radīt savās stundās, ir būtiska panākumu atslēga uz skolēna motivāciju mācīties. Ceru, ka reiz piepildīšu savu sapni par alternatīvu skolu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām kopā ar veseliem bērniem, tādējādi dodot vērtīgu dzīves pieredzi gan vieniem, gan otriem.

Edgars Plētiens


Edgars Plētiens


Edgars Plētiens Vēstures un politikas skolotājs

Edgars Plētiens
Vēstures un politikas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Olaines 1.vidusskola 2011.- 2013.)

Iegūtā izglītība: Vēstures zinātņu maģistrs (Mag. hist., LU)

Šobrīd: Strādāju Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā Arheoloģijas un vēstures daļā , kā arī Rīgas Doma kora skolā par vēstures skolotāju 6.- 8. Klasei. Turpinu studijas LU VFF vēstures doktorantūrā, izpētes tēma: Livonijas mazpilsētas 13.- 16. gs.

Intereses: Ceļošana, izbraukumi ar riteni, grāmatu lasīšana, arheoloģija, ekspedīcijas

Aktuāli: Programma mainīja manu dzīves trajektoriju pilnībā, iemācot gan jaunas prasmes, gan liekot saprast, kā efektīvāk var izmantot jau esošās kompetences. Programma visvairāk iedeva pārliecību par esošajām prasmēm un kompetencēm, kas veido manu ikdienas nostāju darbā un studijās.

Programma arī parādīja, ka izglītība ir lauks, kurā vēlos darboties un tas ir lauks, kurā vieta ir profesionāļiem ar tendenci attīstīties. Sapratu, ka tikai kvalitatīvs skolotājs- pasniedzējs var likt tiem, kurus viņš māca, domāt par kvalitāti un augt kvalitatīvā griezumā. Ceru, ka programma kļūs par vadošo spēku izglītības laukā un noteiks turpmāk šī lauka status quo.

Pašlaik domāju, kādu pienesumu es varu dot izglītības kvalitātei, neesot skolā vai augstskolā. Ir tapušas pāris idejas, kas tuvojas realizācijas mirklim. Varbūt tas būs veids un vietā, kādā veidā vēl no kādas trajektorijas ietekmēt izglītībā notiekošo.

Edgars Bajaruns


Edgars Bajaruns


Edgars Bajaruns Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Edgars Bajaruns
Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā: Siguldas pilsētas vidusskola,(2011. – šobrīd) Laurenču sākumskola (2013. – šobrīd)

Iegūtā izglītība: LU Vēstures un filozofijas fakultātē, filozofijas bakalaura grāds.

Šobrīd: Aktīvi strādāju skolā un mācu vēsturi un sociālās zinības 5. līdz 8. un 12.klasēm. Interesējos par tehnoloģijām un vadu Microsoft programmēšanas skolu, kā arī Siguldas novada Jaunrades centrā vadu elektronikas pulciņu, kurā ar interesentiem apgūstam elektronikas pamatus praktiski un būvējam pirmo robotu.

Intereses: Vēsture, filozofija, tehnoloģijas, elektronika, robotika, sports, kino, māksla un nākotne.

Aktuāli: Dalība programmā man ir devusi daudz jaunas prasmes un iemaņas, kuras šobrīd ik dienas izmantoju strādājot skolā, vienlaikus dalība programmā ir devusi pārliecību par manu iespēju ietekmēt izglītības procesus un tajā iesaistītos praktiski. 

Manuprāt, būtiskākā problēma Latvijā ir tā, ka mēs vienmēr inovācijas un reformas veicam pēdējie, jo pēc būtības izglītības sistēma ir konservatīva vide, bet vienlaikus saukļi izglītībā un motivācija būt pirmajiem izskan visai bieži. Praktiska atziņa, kas man ir radusies: „ja mēs Latvijā vēlamies savu „Nokia vai Skype”, tad ar vēlmi vien nepietiek…”.

Ilze Logina


Ilze Logina


Ilze Logina Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Ilze Logina
Sociālo zinību, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Zolitūdes ģimnāzija (2011.g. – 2013.g.)

Iegūtā izglītība: Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā (LU, 2006), Sociālo zinātņu bakalaura grāds politikas zinātnē (LU, 2004)

Šobrīd: Šobrīd studēju Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē pedagoģijas doktora studiju programmā un veicu pētījumu par mācību procesā pilnveidojamajām kompetencēm. 

Paralēli studijām doktorantūrā esmu arī studente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesionālajā studiju programmā „Vidējās izglītības skolotājs”. 

Kopā ar domubiedriem un kolēģiem vēlos īstenot sociāli nozīmīgus pasākumus Latvijas sabiedrībai un izglītībai, tāpēc esmu jaundibinātās biedrības „re:login” valdes locekle. 

Aktuāli: Divi gadi programmā un darbs skolā man deva iespēju pilnveidot savu izpratni par Latvijas izglītību, par sistēmu, par skolotājiem, skolēniem un viņu vecākiem, par bilingvālo izglītību, par sasniegumiem un trūkumiem. Iepriekšējā darba pieredze Valsts izglītības attīstības aģentūrā ar ESF un Mūžizglītības programmas projektiem bija radījusi vienpusēju priekšstatu par izglītībā notiekošo.

Mērķtiecība, risinājumi, pārliecība, attīstība un aktīva līdzdalība – šī ir mana vērtīgākā „bagāža” no dalības programmā un darba skolā. 

Mani nākotnes plāni ir tieši un pastarpināti saistīti ar izglītību, gan formālo, gan neformālo. 

Imants Auziņš


Imants Auziņš


Imants Auziņš Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Imants Auziņš
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Izglītība: pēc Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas beigšanas vienu gadu studējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, pašlaik beidz Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbības bakalaura programmu.
Pieredze: piecus gadus dzied korī Kamēr..., studiju laikā strādājis par pasniedzēja asistentu statistikas kursā, ir izmēģinājis uzņēmēja lomu, veicis tulka darbu.
Intereses: vokālā mūzika, jo īpaši kora mūzika, ļoti patīk japāņu animācija.

Skola, kurā strādā: Baložu vidusskola

Imants pašlaik beidz bakalaura programmu Rīgas Ekonomikas augstskolā, un ir krustcelēs, ko darīt tālāk. „Mācības man patika, tomēr vēl neesmu atradis jomu, par kuru degtu, tāpēc esmu nolēmis izmantot citas iespējas. Iepazīstoties ar misijas aktivitātēm, likās, ka tas ir viens no veidiem, kā iegūt ļoti plašu ieredzi.” Imants uzskata, ka dalība Iespējamā misija ir labs apvienojums iespējām - gan attīstīt sevi, gan dot citiem.

Skolotāja loma Imantam nav sveša. Divus gadus viņš bija pasniedzēja asistents statistikas kursā. „Pirmajā gadā vadīju seminārus studentiem - tie bija labi novērtēti. Šogad vērtēju studentu eksāmenus. Sapratu, ka man patīk šī darba pedagoģiskā puse: izskaidrot lietas, kas nav tik vienkāršas, vadīt, strādāt ar cilvēkiem.”
Imants bez lepnības saka, ka viņa ir problēma ir talantīgums dažādās jomās. Līdz ar to profesionālo ceļu izvēlēties neesot viegli. „Atceroties savas skolas gadus, bija sajūta - nu, ko gan skolotāji saprot par manām izvēlēm un grūtībām.” Strādājot ar skolēniem, Imants gribētu palīdzēt jauniešiem domāt par nākotnes iespējām, un cer, ka nelielā vecuma starpība būs viņa sabiedrotais.

No pieredzes, kas noderēs skolā, Imants īpaši izceļ darbu ar studentiem, tomēr viņa bagāža ir krietni vien bagātāka. Modernās dejās, teātris, koris Kamēr...
Imants domā, ka pienāks brīdis, kad viņš nopietni veidos karjeru vienā jomā. „Pašlaik man ir dota brīvība - gūt zināšanas un pieredzi, un pielietot to, ko esmu uzkrājis.”

Inga Trabo


Inga Trabo


Inga Trabo Informātikas un ekonomikas skolotāja

Inga Trabo
Informātikas un ekonomikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Līvānu 1. vidusskola (2011.-2013.), Rožupes pamatskola (2012.-2013.)

Iegūtā izglītība: RTU, Inženierzinātņu bakalaura grāds datorzinātnē un datorvadībā

Šobrīd: Programmas Iespējamā misija un Samsung kopprojekts skolotāju IKT pieredzes paplašināšanai un mācību procesa daudzveidošanai. 

Intereses: Kino, laba literatūra, mūzikas baudīšana visdažādākajās formās - klausoties, dejojot, dziedot, spēlējot.

Aktuāli: Programmā esmu satikusi ļoti daudz līdzīgi domājošus cilvēkus, lieliskus profesionāļus, kuri iedvesmo kļūt arvien labākam un, kas īpaši svarīgi šodien, – cilvēki, uz kuriem varu paļauties.

Divi gadi skolā un programmā man bijuši pilni intensīvas regulāras reflektēšanas, mērķu uzstādīšanas, sevis pārvarēšanas un mācīšanās no kļūdām, tāpēc šie paradumi ir manā ikdienā arī šodien, un palīdz man turpināt augt. 

Iespējamā misija man viennozīmīgi ir parādījusi ko nozīmē kvalitāte vairākās jomās, kaut vai tik praktiskās, kā sapulču/semināru organizēšana vai sarunu vadīšana. 

Runājot par man svarīgo izglītībā… Par šo es varētu runāt daudz, bet galvenā atziņa, kurai es ticēju vēl pirms dalības programmā – tieši skolotājs ir atslēga visam, tāpēc nozarei būtu jānodrošina, lai skolās būtu labākie no labākajiem, atvērtiem prātiem, degošām acīm, ticību bērniem, gatavi paši mācīties, un motivēti to darīt ilgtermiņā. Un vēl es noteikti gribētu, lai mēs jauniešiem arvien vairāk attīstītu kritisko domāšanu, atbildību un patstāvīgās mācīšanās prasmes. 

Inga Rokpelne


Inga Rokpelne


Inga Rokpelne Vēstures, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Inga Rokpelne
Vēstures, angļu valodas un sociālo zinību skolotāja

Izglītība: Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē ieguvusi bakalaura (2008.gadā) un maģistra grādu (2010. gadā) vēsturē.
Pieredze: Pēc studijām maģistrantūrā Inga iesaistījās Eiropas Brīvprātīgā darba programmā un pašlaik strādā Beļģijas Sarkanā Krusta organizācijā. Līdztekus studijām vienu gadu Inga strādāja par angļu valodas skolotāju Rīgas sākumskolā Papatya, divus gadus - par auklīti dāņu ģimenē Latvijā. Vienu gadu pavadīja Au Pair programmā ASV - auklēja trīs puikas. No 2005. gada Inga ir studenšu korporācijas Dzintra locekle.
Intereses: Ingai patīk fotografēt, šūt, braukt ar velosipēdu.

Skola, kurā strādā: Mazsalacas vidusskola

„Es mīlu vēsturi, mācīšanu, mācīšanos un bērnus. Vēlos piedalīties Iespējamā misijā, jo tā ir mana iespēja efektīvi ietekmēt mūsu - Latvijas un latviešu – nākotni,” Inga rakstīja savā pieteikumā.

Inga ir studējusi vēsturi – ieguvusi gan bakalaura, gan maģistra grādu. Līdztekus studijām kopš 21 gada vecuma viņa strādā ar bērniem – gadu piedalījās Au Pair programmā un Savienotajās Valstīs kādā ģimenē auklēja trīs pirmsskolas vecuma puikas. Latvijā, paralēli studijām Inga divus gadus strādāja par auklīti kādā dāņu ģimenē Rīgā, gadu - par angļu valodas skolotāju pirmsskolas un pirmo klašu skolēniem privātskolā Papatya. Kopumā šī pieredze, gan strādājot par auklīti, gan par skolotāju, Ingai ļāvusi secināt – darbs ar bērniem viņai patīk.

Pērn pēc maģistrantūras pabeigšanas Inga iesaistījās Eiropas Brīvprātīgais darba programmā un pašlaik viņa vēl strādā Beļģijas Sarkanā Krusta organizācijas Luksemburgas provinces komitejā. Pirmos četrus mēnešus Inga galvenokārt asistēja, apmācot vietējos bērnus un jauniešus par pirmo palīdzību u.c. lietām, bet  kopš decembra, kad komitejā tika atvērts centrs patvēruma meklētājiem, Inga sāka strādā ar bēgļu bērniem.

Inga sevi uzskata, par cilvēku, kuram ir paveicies mīlēt to, ko dara, t.i., strādāt ar bērniem, bet viņa vēlas iemācīties to darīt profesionāli un ļoti labi. Darbu skolā Inga saredz arī kā izaicinājumu mācīties pašai. Saviem skolēniem viņa vēlētos parādīt, ka mācīšanās un jo sevišķi vēstures mācīšanās nav garlaicīgu faktu kalšana. „Tā drīzāk ir spēle ar prātu. Datu atlase un kritiskā domāšana. Argumentācijas mākslas attīstīšana un izteiksmes veids. Vēsture, kā jebkura zinātne, skar katru sīkumu tavā ikdienā,” norāda Inga. „Zināšanas ir mūsdienu valūta un tam, kurš prot tās izmantot visefektīvāk, ir vislielākās iespējas iegūt iecerēto - labu darbu, interesantus draugus vai plašāku horizonta līniju.”

Ingas domā turpināt darbu skolā arī pēc diviem gadiem Iespējamā misijā. „Manas nākotnes ambīcijas pašlaik saistās tikai ar skolu,” Inga uzsver.

Katrīna Šuvajeva


Katrīna Šuvajeva


Skolas, kurās strādāja: Carnikavas pamatskola (2011.g. - 2012.g.), Rīgas Centra humanitārā vidusskola (2012.g.-2014.g.)

Iegūtā izglītība:
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu bakalaurs tiesību zinātnē
Glāzgovas Universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds izglītības zinātnē
CELTA programmas kvalifikācija un sertifikāts, kas apliecina tiesības mācīt angļu valodu kā svešvalodu

Līga Grundšteine


Līga Grundšteine


Līga Grundšteine Angļu valodas skolotāja

Līga Grundšteine
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Juglas vidusskola 

Iegūtā izglītība: Bernes Universitāte (Šveice), Maģistrs Sociālajā Antropoloģijā

Šobrīd: Angļu valodas skolotāja

Intereses: Globālā izglītība, valodas un videi draudzīgs dzīvesveids.

Aktuāli: Iespējamajā misijā esmu pamatīgi  augusi profesionāli un arī kā personība. Un iespējams, ka esmu kļuvusi par labāku cilvēku. Problēmas saucu par izaicinājumiem, mērķus un pašrefleksiju uzskatu par nepieciešamību. Sarunas veidoju, aktīvi klausoties, bet padomu došanas vietā cenšos rādīt piemēru. 

Darbu skolā uzskatu par sev sniegtu milzīgu pozitīvu atbildību. Papildus tam, ka mācot tiecos veidot inteliģentus, aktīvus, izglītotus un atvērtus Latvijas jauniešus, pati arī aizvien vairāk uzzinu par sevi. Mācīšana ir kā spogulis, kurā var iepazīt sevi un strādāt ar sava attēla pilnveidošanu.

Linda Dambe


Linda Dambe


Linda Dambe Literatūras, kulturoloģijas un mediju skolotāja

Linda Dambe
Literatūras, kulturoloģijas un mediju skolotāja

Skola, kurā strādāja: Cēsu Valsts ģimnāzija (2011.-2013.)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Latvijas Kultūras akadēmija)

Šobrīd: Izstrādāju mediju pratības programmu bērniem un bibliotekāriem Bērnu literatūras centrā (Latvijas Nacionālā bibliotēka).

Intereses: Pašizaugsme, ilgtspējīgi risinājumi, ceļošana

Aktuāli: Pēc diviem gadiem skolā zinu, ka varu strādāt daudz un mērķtiecīgi, izturot emocionālo slodzi un saglabājot pacietību. Komunikācijā ar cilvēkiem palīdz iegūtā spēja labāk saskatīt individuālas personības iezīmes un uzvedības modeļus.

Skolu vēlētos  redzēt kā vidi, kurā bērni un jaunieši attīsta savu zinātkāri un radošumu, kā arī iegūst ne tikai zināšanas, bet iemācās pārvaldīt savu prātu un emocijas.  Lai arī ļoti daudz kas ir atkarīgs no skolotāja, gribētos, lai vecāki un plašāka sabiedrība ne tikai pieprasītu un kritizētu, bet veidotu dialogu, sadarbotos, kā arī nezaudētu interesi par skolas vidi pēc sava vai bērnu skolas laika beigām. 

Mundis Sebris


Mundis Sebris


Mundis Sebris Fizikas un ķīmijas skolotājs

Mundis Sebris
Fizikas un ķīmijas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Valkas ģimnāzija (2011.-2013.)

Iegūtā izglītība: Rēzeknes Augstskolas, Inženieru fakultāte, profesionālais bakalaura grāds vides aizsardzībā.

Šobrīd: Studijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē, maģistra profesionālajā studiju programmā "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija".

Aktuāli: Programma Iespējamā misija lika man saprasts, ka jebkura rezultāta pamatā ir pamatīgs darbs, kas balstīts uz mērķtiecīgi pārdomātiem lēmumiem ilgtermiņā. Šo atziņu cenšos ievērot savā ikdienas profesionālajā darbībā.

Vēlētos, lai tuvākajā laikā mainītos skolotāja profesijas prestižs sabiedrībā un liela daļa talantīgu augstskolu absolventu izvēlētos savu karjeru saistīt ar darbu skolā.

Oskars Kaulēns


Oskars Kaulēns


Oskars Kaulēns Vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības

Oskars Kaulēns
Vēsture, kulturoloģija, politika un tiesības

Skola, kurā strādāja programmas laikā: Rīgas Lietuviešu vidusskola  

Skola, kurā strādā pašlaik: Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Iegūtā izglītība: LU Maģistra grāds politikas zinātnē 

Intereses: Tautas dejas, teātris, literatūra

Aktuāli: Labs skolotājs ir iespējams vienīgi tad, ja skolēni viņam uzticas, paļaujas uz viņu un apzinās savus ieguvumus no mācību procesa. Izglītība ir pakāpiens skolēna dzīvē, atspēriena punkts, no kura kļūst iespējama viņa personīgo mērķu sasniegšana. Tāpēc skolotāja atbildība ir nodrošināt, lai šis pakāpiens būtu pēc iespējas stabilāks, drošāks un aizraujošāks. Mācīšanās - tas ir piedzīvojums dzīves garumā, ko ir vērts piepildīt ar aizrautību, smiekliem un pārliecību, ka viss ir iespējams. Novērtējot jau sasniegto un izvirzot jaunus mērķus nākotnei, esmu nolēmis turpināt darbu skolā. Lai mācītu un mācītos, lai iedvesmotu citus un iedvesmotos pats.

Raivis Pauls


Raivis Pauls


Raivis Pauls Fizikas un dabaszinību skolotājs

Raivis Pauls
Fizikas un dabaszinību skolotājs

Skola, kurā strādāja: Ādažu vidusskola (2011. - šobrīd)

Iegūtā izglītība: Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, Profesionālā maģistra grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās (2011.g.). iekļauts RTU Zelta fondā, Inženiera kvalifikācija siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā (2010.g.)

Šobrīd: Fizikas un dabaszinību skolotājs, 10.b klases audzinātājs Ādažu vidusskolā. Veidoju testus www.fizmix.lv.

Intereses: Zinātne, cilvēku psiholoģija, sports, grāmatu lasīšana.

Aktuāli: Pateicoties dalībai programmā, esmu attīstījis komunikācijas prasmes, kas atļauj ar sarunas biedru vai sarunas biedriem ātrāk saprasties. Ievērojami ir uzlabojusies laika plānošana un konkrētu, taustāmu mērķu izvirzīšana. Novērtēju programmas doto iespēju iegūt pārliecību par saviem spēkiem, lai varētu iedrošināt arī savus skolēnus.

Uzsākot dalību programmā es pieņēmu ļoti lielu izaicinājumu uz brīdi esmu novērsies no savas profesijas un nodevies savam sirdsdarbam, tad tikai šobrīd sāku saprast izglītības sistēmu. Maigi izsakoties, ir ļoti daudz darāmā, lai skolēniem būtu lielāks ieguvums un skolotājiem lielāks gandarījums no laika, kuru viņi pavada skolā. 

Stundās vienmēr cenšos īstenot taisnīgu mācību procesu, diferencējot uzdevumus un manu palīdzības apjomu. Gūstu ļoti lielu gandarījumu, kad izdalot pārbaudes darbus, skolēni redz sava ieguldītā darba augļus. 

Šobrīd lasu daudz vairāk kā agrāk,  cenšos sakārtot savas dzīves vērtības un izvirzīt nākamā laika posma lielos mērķus.