Anna Žabicka


SCROLL DOWN

Anna Žabicka


Anna Žabicka  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Anna Žabicka
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Ostvalda vidusskola (2010. – 2012.)

Iegūtā izglītība: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes bakalaura studiju programma (2007. – 2010.)

Šobrīd: Studijas Rīgas Stradiņu universitātē, Komunikācijas fakultātes Sociālās antropoloģijas akadēmiskā maģistra studiju programma (2012. – šobrīd). Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras biroja vadītāja. 

Projekta „Urbānās dārzkopības kopiena IESAKŅOTĀJI” viena no veidotājiem.  Projekta mērķis ir veidot paaudžu solidarizāciju un toleranci, kā arī iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos pilsētvides uzlabošanā kā darbības un vienošanas platformu izmantojot urbāno dārzkopību. (projekts ir apstiprināts Rīga 2014 ietvaros un tiks realizēts 2013. un galvenokārt 2014. gadā.)

Intereses: Grāmatu lasīšana, teātra apmeklējumi, dārzkopība, koru mūzika

Šobrīd darbā visvairāk noder attīstītās komunikācijas un plānošanas prasmes. Bet ikdienā un visās aktivitātēs, kurās iesaistos, uz priekšu virza neizsīkstošais nemiers neapstāties pie esošā, bet meklēt risinājumus un iespējas, kā nemitīgi attīstīties.

Vispārējā izglītībā mana cerība, ka mani nākotnes bērni neatkarīgi no pilsētas, rajona vai skolas, kurā mācīsies, varēs iegūt tādu izglītību, lai iestātos jebkurā  pasaules labākajā augstskolā. Un es ceru, ka Latvijas augstskolas būs viņu prioritāšu sarakstā.

Artūrs Sņegovičs


Artūrs Sņegovičs


Artūrs Sņegovičs  Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Artūrs Sņegovičs
Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Skola, kurā strādāja: Ogres Valsts tehnikums (2010.-2012.)

Iegūtā izglītība: Politikas un sociālo zinību bakalaurs iegūts Rūzvelta akadēmijā, Ūtrehtas universitātē, Holandē

Šobrīd: Skolēnu motivācijas rīka biki.lv projekta vadītājs, UWC Latvija valdes priekšsēdētājs

Intereses: Sports, kino, teātris

Aktuāli: Uz doto momentu strādāju pie biki.lv sistēmas ieviešanas Latvijas skolās. Šis ir ilgtermiņa projekts ar galveno mērķi palielināt skolēnu motivāciju iesaistīties skolas un ārpusskolas dzīvē. Tas tika izveidots redzot kāda ir situācija Latvijas skolās un cik neieinteresēta ir mūsdienu jaunatne uz mācību procesu. Ar biki.lv projekta palīdzību skolas izvirza skaidrus kritērijus saviem skolēniem par kādām kategorijām skolēni tiks prēmēti. Šis projekts palīdz skolai fokusēties uz savām prioritātēm un mērķiem.

Ar UWC (United World college) Latvija organizāciju esam ieskicējuši mērķus tuvākajiem pieciem gadiem. Organizācija grib palielināt savu ietekmi un iegūt lielāku atpazīstamību Latvijas sabiedrībā. Piecgades plānā ir izvirzīti ambiciozi mērķi, kas ir saistīti ar UWC skolas atvēršanu tepat Latvijā.

Dana Narvaiša


Dana Narvaiša


Dana Narvaiša  Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Dana Narvaiša
Ekonomikas, ģeogrāfijas un komerczinību skolotāja

Skola, kurā strādāja: Dobeles Valsts ģimnāzija (2010.-2012.)

Iegūtā izglītība: Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā, Vidzemes augstskolā (2009), otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības grāds – „Sociālo zinību skolotājs”, Latvijas Universitātē (2013), profesionālais maģistrs sociālajās zinātnēs - „Pārvaldība un komunikācija”, Vidzemes augstskolā (2013)

Šobrīd: Cēsu Jaunās sākumskolas direktore

Aktuāli: Pieredzes izglītība.

Skolas vide man lika „pārrakstīt” savu pieredzi un deva realitātes apziņu par sabiedrībā notiekošo. Savukārt Iespējamā misija bija vide, kurā mācīties kā uz lietām un situācijām skatīties plašāk un dziļāk. 

Taču lielākais ieguvums, ko esmu iemācījusies divu gadu laikā misijā ir – skaidra un precīza rezultāta definēšana, kas ļauj saplānot precīzus soļus sekmīgai rezultāta sasniegšanai. Šī prasme palīdz veidot gan kvalitatīvu ikdienu, gan virzīties uz lielajiem dzīves mērķiem. 

Bērnība un jaunība ir tas laiks, kad ne tikai drīkst, bet arī vajag pētīt, izzināt un arī eksperimentēt, lai iepazītu sevi un pasauli pēc iespējas vairāk un plašāk. Un tieši šo laiku cilvēks lielākoties pavada skolā. Es ceru, ka kopā mēs spēsim izveidot tādu mācību vidi, kura katru rītu motivē celties un apgūt arvien vairāk. Lai skola nav izdzīvošanas, bet gan kvalitatīvas dzīvošanas pieredze. 

Dina Sarceviča-Kalviške


Dina Sarceviča-Kalviške


Dina Sarceviča-Kalviške  Dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Dina Sarceviča-Kalviške
Dabaszinību un veselības mācības skolotāja

Skola, kurā strādāja: Limbažu 3. vidusskola (2010. - 2012.)

Iegūtā izglītība:  Bioloģijas bakalaurs LU BF, bioloģijas skolotājs LU PPMF 

Intereses: Dabaszinātnes, izglītība, klīniskie pētījumi, daba

Šobrīd: strādā Rīgas Austrumu Klīnisko pētījumu institūtā (klīnisko pētījumu vadītāja), IM – kuratore, Direktoru kluba koordinatore, Studenšu korporācija Selga.

Dinai šobrīd aktuāla ir IM jauno skolotāju attīstība, pilnveide kā kuratorei,kā arī skolu vadītāju pilnveides jautājumi caur Direktoru klubu.

Dalība Iespējamā misijā man bija ļoti vērtīga, jo skaidri ļāva saprast, kas ir mērķi un kā strādāt ar to sasniegšanu - gan darbā, gan ikdienā - pirms tam pavisam noteikti par skaidriem, konkrētiem, izmērāmiem mērķiem nebiju tik daudz domājusi. Tāpat esmu guvusi skaidru redzējumu par to, kādas kvalitātes izglītību vēlos sev, apzināti vai neapzināti izvērtēju visus mācību procesus, kuros esmu iesaistīta un nekavēju laiku tajos, kas man nesniedz pietiekamu ieguldījumu. Saistībā ar šīm divām minētajām lietām daudz augstāk šobrīd vērtēju savu laiku, neatļaujos to “nomest zemē” nebūtiskajam un daudz skaidrāk nodalu prioritātes savā dzīvē - tas palīdz labāk sabalansēt darbu ar privāto dzīvi un efektīvāk pieņemt lēmumus.

Izglītībā man īpaši svarīgi ir redzēt, ka augstas prasības nāk komplektā ar labu un kvalitatīvu piedāvājumu un atgriezenisko saikni, jo tas ir ļoti svarīgi man kā izglītošanās procesā iesaistītajam, lai es strādātu ar maksimālu atdevi - tas attiecas gan uz skolām, gan augstākajām izglītības iestādēm. Tieši tāpat, manuprāt, ir svarīgi atrast līdzsvaru starp teorētisko lietu un prasmju mācīšanu - īpaši skolās maksimāli jāattīsta dažādas skolēnu prasmes, jo tās viņiem noderēs visvairāk. Līdzīgi to redzu arī augstākajā izglītībā - izmantot pēc iespējas dažādas mācību formas un iespējas, lai ieguvums būtu tuvu maksimālajam.

Darbs skolā man bija ārkārtīgi interesanta pieredze - viena no galvenajām atziņām man ir tā, ka ir nepieciešams visu laiku sevi papildināt un gūt papildus pieredzi - tieši šī papildus pieredze ir pievienotā vērtība, ko varam kā skolotāji nodot saviem skolēniem. Skolotājam ir tā atbildība iedot skolēnam prasmes nākotnei - mēs to nevaram izdarīt, ja paši esam atrauti no ārpusskolas dzīves. Šo es saskatu kā lielu problēmu mūsu situācijā - lielās slodzes un mazais atalgojums praktiski atņem šīs iespējas. Tas ir jautājums, kas jārisina un par ko jādomā - kā skolotājam būt par logu uz pasauli, kā skolotājam piedāvāt maksimālas attīstības un pilnveides iespējas neatkarīgi no darba stāža.

Edīte Sarva


Edīte Sarva


Edīte Sarva  Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Edīte Sarva
Bioloģijas, ķīmijas un veselības mācības skolotāja

Skola, kurā strādāja: Ziemeļvalstu ģimnāzija (2010. – 2013.), Rīgas speciālā pamatskola - Attīstības centrs (2012. – 2013.).

Iegūtā izglītība: bioloģijas bakalaurs Latvijas Universitātē, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības grāds – „Vidusskolas bioloģijas un dabaszinību skolotājs” Latvijas Universitātē (2013).

Intereses: Cilvēki, literatūra un rakstīšana, atpūta brīvā dabā, ceļošana 

Šobrīd: Programmas ietvaros esmu kļuvusi daudz pārliecinātāka par savām spējām. Brīvāk un efektīvāk māku strādāt ar dažādām auditorijām. Esmu kļuvusi mērķtiecīgāka un protu labāk organizēt savu darbu un plānot laiku. Protu labāk analizēt sevi un citus cilvēkus. Nenovērtējamu pienesumu manā pieredzē sniegušas arī dažādās darba un pieredzes iespējas, ko esmu guvusi piedaloties dažādos misijas organizētos un misijas piedāvātos pasākumos.

Svarīgi, lai skolēni uz skolu nāktu ar pārliecību, ka viņi iegūst nozīmīgas zināšanas un prasmes sevis izvēlētajām nākotnes profesijām, tādēļ izglītībai jākļūst vairāk saistītai ar reālo dzīvi, skolotājiem un izglītības iestādēm mērķtiecīgāk jāgatavo skolēni dzīvei pēc skolas.

Gundega Grīnberga


Gundega Grīnberga


Gundega Grīnberga  Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Gundega Grīnberga
Ekonomikas un matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas 28.vidusskola (2010. - 2011.)

Iegūtā izglītība: LU Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds mārketingā

Šobrīd: AS Cits medijs, žurnāla IR izpilddirektore

Intereses: Jaunie izaicinājumi darbā liek sadalīt intereses divās daļās – profesionālās un privātās. No pirmajām manas domas šobrīd ir pārņēmušas vadības kompetences attīstība un finanšu vadība. Ārpus darba patīk gatavot, baudīt labu teātri un lasīt grāmatas. 

Aktuāli: Absolvējot programmu vēl nezināju, ka pēc gada varēšu likt lietā IM laikā iegūtās vadības prasmes, īpaši izjūtu kā noder zināšanas situatīvajā vadībā. Tas palīdz sasniegt labākus rezultātus. Otrs – kā plānot savus darbu, rīcību izejot no mērķa, ko nepieciešams sasniegt. Terminu „atpakaļejošā plānošana” šķiet sapratīs tikai tas, kurš plānojis mācību stundas. Taču šis paņēmies strādā arī biznesā un to bieži izmantoju savā darbā. Trešais – laika menedžments. Kādā no IM nodarbībām Uldis Pāvuls stāstīja par laika plānošanu un prioritāšu salikšanu, salīdzinot to ar trauku, kurā, saberot vispirms smiltis un tad saliekot akmeņus, tiem vairs vietas nepieliek. Tāpat ir ar darbiem – mazie apēd laiku, neatstājot to lielajiem, būtiskajiem. Tāpēc svarīgi izdarīt pirmos to otros, tad sīkumiem laiks vienmēr atradīsies. Šo principu turpinu ievērot, tas tiešām strādā.

Lai arī kā skolotāja vairs neturpinu strādāt skolā, izglītībā esmu iekšā pilnībā, sekojot līdzi bērnu skolas gaitām. Man ir svarīgi, lai skola neaplauž bērnos zinātkāri un radošumu, lai izceļ katra personību un tās labās puses. Tas, diemžēl skolās, kur mācās mani bērni, šobrīd nenotiek. Diemžēl, skola viņu izpratnē ir vieta, kur tikai raksta un pārraksta, viena garlaicīga vieta. Retu reizi, atnākot mājās no skolas, mans dēls ar dzirkstošām acīm stāsta par to, kas noticis stundās. Es gribētu, lai bērni skolu uztvertu kā tādu lielu izpētes centru, kur skolotājs prasmīgi vada skolēnu pretī atklājumiem, secinājumiem un atziņām. 

Kas ir tas, kas visvairāk saista manas domas tagad? Tā ir sabiedrība un kas tajā notiek. Tas man ir aktuāli gan strādājot žurnālā IR, gan domājot par Latvijas nākotni. Vērojot sabiedriskos procesus, analizējot dažādu pētījumu datus, rodas iespaids par sabiedrības augošo vienaldzību pret notiekošajiem politiskajiem, ekonomiskajiem procesiem.

Jānis Bukins


Jānis Bukins


Jānis Bukins  Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Jānis Bukins
Ekonomika, fizika, informātika, dabaszinības

Skola, kurā strādā: Rīgas Valsts 3. ģimnāzija (2010. – 2011.), Siguldas Valsts ģimnāzija (2011. – šobrīd)

Iegūtā izglītība: Bakalaura grāds vadības zinībās, dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā, skolotāja profesionālā kvalifikācija fizikā un dabaszinībās.

Šobrīd: A2 orientēšanās pulciņa vadītājs. Piedzīvojumu sacensību distanču plānotājs

Intereses: Orientēšanās, piedzīvojumu sacensības, galda spēles. 

Aktuāli: Pēc programmas beigšanas esmu palicis strādāt kā fizikas, dabaszinību un informātikas skolotājs, līdz ar to iegūtās prasmes tiešā veidā turpinu izmantot. Visvairāk ieguvu tieši patstāvībā, mērķu izvirzīšanās un darba plānošanā. 
Izglītībā svarīgākais ir brīvība, mērķtiecība un elastība. Ir svarīgi, ka izglītība iesaistītās puses ir ar vienotu un kopīgu mērķtiecīgu virzību, tajā pašā laikā ļaujot dalībniekiem (skolotājiem) brīvību mācību procesa virzībā un satura apguvē. Tādā veidā skolēniem var dot prasmes un elastību jaunajās dzīves situācijās, nevis tikai konkrētas zināšanas. 
Drīz kļūšu par tēvu.

Lauris Bokišs


Lauris Bokišs


Lauris Bokišs  Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Lauris Bokišs
Literatūras un kulturoloģijas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas Teikas vidusskola (2010.-2013.)

Iegūtā izglītība: Latvijas Kultūras akadēmija Mg.art

Šobrīd: No 2012.gada vasaras pievienojies Iespējamās misijas komandai. Uzsācis darbu kā pasniedzējs uzņēmumā  “Triviums apmācība”, turpina strādāt uz nepilnu slodzī skolā kā kulturoloģijas skolotājs. Uzsāktas mākslas vēstures un zinātnes studijas Latvijas Mākslas akdēmijā. Aktīvi piedalās dažādās izglītības iniciatīvās.

Intereses: Man nav zudusi interese par kultūrtūrismu. Iespēju robežās to daru. Skrienu un braucu ar velo neatkarīgi no gadalaika. Joprojām mīlu teātri un kino. 

Aktuāli: Izglītība tās daudzveidībā ir kļuvusi par manas dzīves saturu. Redzu un izmantoju iespējas gan turpināt mācīties, gan mācīt citus. Aktīvi piedalos domapmaiņās, diskusijās un dažādos ar izglītību un kultūru saistītos projektos. Katrs mans darbs un interese papildina citu un dod iespēju nepārtraukti attīstīties.

Dalība programmā ir mainījusi manas dzīves trajektoriju. Pavērušās iespējas un redzējums kā ar iegūto kultūrizglītību dažādās formās piedalīties izglītības procesos. Latvijas izglītības sistēma ir un labu laiku būs nopietnu pārmaiņu un izaicinājumu priekšā. Iespēju daudz veidība piedalīties šajos procesos ir iedvesmojoša un reizē izaicinoša. Strādāt ar jauniešiem, kuri veido savu kultūrizpratni un prasības pret sevi un savu izglītību. Strādāt ar pieaugušajiem, kuri varbūt ir aizmirsuši, ka mācīšanās ir nepārejošs process, izaugme un mērķi arvien pilnveidojami.  Līdz ar to arī pašam turpināt studēt, neapstāties pie sasniegtā, bet izvirzīt arvien jaunus mērķus ir neatsverams ieguvums piedaloties programmā.

Madara Miltoviča


Madara Miltoviča


Madara Miltoviča  Fizikas skolotāja

Madara Miltoviča
Fizikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Ikšķiles vidusskola (2010.- 2013.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Tehniskā Universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes bakalaurs vides zinātnēs; Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Vidējās izglītības fizikas skolotāja kvalifikācija

Šobrīd: Vadu loku šaušanas uzņēmumu SIA Erenimi Archery. Mācību portāla Fizmix.lv eksperimentu sadaļas līdzautore

Intereses: Literatūra (šobrīd TOP3 grāmatas: R.T. Kijosaki Bagātais tētis, Nabagais tētis; G.Freilijs Džeka piezīmes; V.Igo Nožēlojamie), šaušana ar loku, ceļošana.

Aktuāli: Pirmais vārds, ko iemācās ikviens jaunais misijas skolotājs ir „Mērķis”. Kā vēlāk izrādās visas darbības ar laiku kļūst mērķtiecīgas, virzītas un pārdomātas. Pat brīvais laiks tiek pavadīts mērķtiecīgās aktivitātēs! Iespējams, šis ir atslēgas vārds visam, kas noticis divus gadus – strādājot skolā, vadot klases, iejūtoties kolektīvā. Mani sākotnējie mērķi ieejot skolā bija samērā nekonkrēti, mazliet pat atrauti no realitātes. Šobrīd spēju izvirzīt reālus, pamatotus un pietiekami ambiciozus mērķus gan sev, gan saviem skolēniem. Esmu izplānojusi, kā šos mērķus sasniegšu. Patiess prieks, kad tas izdodas. Izaicinājums, ja vēl nesanāk.

Sandris Rakauskis


Sandris Rakauskis


Sandris Rakauskis  Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Sandris Rakauskis
Vēstures un sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādā: Lizuma vidusskola (2010.- šobrīd)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē (LU, 2010), Vēstures skolotāja kvalifikācija (LU, 2013)

Šobrīd: Teātra studijas vadītājs Lizuma vidusskolā. Vēstures skolotājs Druvienas pamatskolā. ES projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana" dalībnieks.

Intereses: Skolēnu prasmju un zināšanu pilnveide, iesaistoties dažāda mēroga projektos. Neformālā izglītība kā iespēja  jauniešiem stiprināt pārliecību par sevi. Vēstures un sociālo zinību priekšmets - mācība par dzīvi. Pārmaiņu vadība sevī un citos. Nometņu organizēšana un vadīšana. Atbalsts skolēniem sevis apzināšanās procesā, savas nākotnes un karjeras izvēlē.

Aktuāli: Ikdienā visvairāk noder iegūtās zināšanas un prasmes kā visefektīvāk virzīt skolotāja darbu. Šobrīd, piemēram, ierasta lieta ir mehānisms „plāno, ievies, izvērtē”. Priekš manis ļoti būtiski ir tas, ka šobrīd es protu ne tikai objektīvi novērtēt, kas ir pilnveidojams profesionālajā darbībā, bet arī zinu, kas man padodas ļoti labi. Programma ir iemācījusi konstruktīvi ķerties klāt jebkādu problēmu risinājumam.

Divu gadu laikā programma ir iedevusi zināšanas un pieredzi līderībā. Šīs zināšanas un  prasmes noder arī ikdienas darbā skolā. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē Latvijā būs tāda izglītība, kas dos ikvienam skolēnam jau skolas laikā iespēju pilnveidot un attīstīt dzīves prasmes, iemācīs izdarīt izvēles un rīkoties, lai nākotne būtu tāda, kādu katrs skolēns sev vēlas. Ticu, ka ikviena skola būs atvērta sabiedrībai. Ticu, ka sabiedrība aktīvi iesaistīsies, lai pilnveidotu skolu darbību. Esmu pārliecināts, ka izglītības nozīme sabiedrībā tiks novērtēta.