Aleksandrs Vorobjovs


SCROLL DOWN

Aleksandrs Vorobjovs


Aleksandrs Vorobjovs Fizikas un matemātikas skolotājs

Aleksandrs Vorobjovs
Fizikas un matemātikas skolotājs

Skola, kurā strādā: Mārupes vidusskola
Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu bakalaura un maģistra grāds matemātikā (LU, 2009), Vidusskolas matemātikas skolotāja kvaifikācija (LU, 2012)


Šobrīd: Matemātikas un fizikas skolotājs un Mediju pulciņa vadītājs Rīgas Mūzikas internātvidusskolā. Piedalos Fizmix.lv izstrādē, kas ir mācību portāls par fizikas tēmām, kur ikviens var atrast informāciju par fiziku vieglā, saprotamā veidā.

Intereses: Mūzika – gan kā klausītājam (sekoju līdzi aktualitātēm), gan spēlējot klavieres. Žurnālistika, masu mediji. Prāta spēles. Velobraukšana. Fitness. Joga.

Aktuāli: Veidoju, papildinu un uzlaboju metodiskos materiālus 12.klašu sagatavošanai centralizētajiem eksāmeniem matemātikā un fizikā. Katru vasaru iesaistot dažādu mācību vasaras nometņu rīkošanā. Piemēram, šovasar no idejas līdz pilnai izpildei plānoju un īstenoju divas nedēļas garu nometni „Deksters” 4. – 7.klašu skolēniem par fizikas apguvi ar uzskatāmiem piemēriem un ar praktisko darbošanos. Savukārt, Ropažu - Zaķumuižas vasaras nometnē plānoju un īstenoju radošās matemātikas nodarbības. Papildus tam visam jau otro gadu veiksmīgi konsultēju skolēnus arī privāti. Sevišķi liels prieks saņemt zvanu no kāda cilvēka, kas, stādoties priekšā, sāk ar: „Man jūs ieteica mana draudzene, kas pagājušogad pie jums gatavojās CE.”

Būtiskākais ieguvums no Iespējamā misijas diviem gadiem ir ticība saviem spēkiem, pārliecība, ka ar vēlēšanos izdarīt, laika un enerģijas investīcijām var paveikt principā visu. Tas ļauj citādāk paskatīties arī uz apkārtējo cilvēku spējām – daudz skaidrāk saskatīt, kādas ir manu skolēnu stiprās puses un potenciālie talanti. Otra, bet ne mazāk svarīga kompetence, ir paveiktā darba izvērtēšana. Tajā laikā, kad biju Iespējamās misijas dalībnieks, ieguvu ļoti plašas zināšanas par to, kā veikt sava darba analīzi ar mērķi to uzlabot. Šīs iemaņas ļoti noder arī tagad, kad jau esmu programmas vēstnieks. Piemēram, manā skolā šogad ir akreditācija un šīs prasmes atkal sevišķi aktualizējas.

Mana vīzija, par kuru cenšos atcerēties katrā stundā, konsultācijā vai vienkārši sarunā ar skolēniem, viņu vecākiem, citiem izglītības entuziastiem – izglītošanās procesā svarīgākais ir apgūt prasmi mācīties, domāt un kritiski izvērtēt secināto. Pieredze rāda – lai arī šīs prasmes ir šķietami izglītošanās blakusprodukti, reāli kaut vienas komponentes iztrūkums mazina iespējas skolēnam uzrādīt spējām atbilstošus rezultātus.

Bruno Bahs


Bruno Bahs


Bruno Bahs Vizuālās mākslas skolotājs

Bruno Bahs
Vizuālās mākslas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Olaines 1. vidusskola (2009.-2011.), Iecavas internātpamatskola (2012.-2013.), Rīgas 1. Tālmācības vidusskola (2014.-2015.) un Lielupes vidusskola (2015.-2016.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte, Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā iegūts prof. bakalaura grāds Materiālu tehnoloģijā un dizainā. Produkta dizainera kvalifikācija

Šobrīd: Vizuālās mākslas skolotājs Bauskas Valsts ģimnāzijā un fizikas portāla www.fizmix.lv karikatūrists.

Aktuāli: Biedrības "Iecavas Jauniešu padome" dibinātājs un valdes loceklis, prezentēšanas prasmju semināru vadītājs. Manus zīmējumus var apskatīt portālā www.brunobahs.com.
Dažādība ir mana pieeja dzīvei. Man ļoti patīk zīmēt, mācīties un ietekmēt procesus sabiedrībā. Vienmēr uzdodu jautājumus. Ja nerodu atbildes, ilgi domāju, pārdomāju un gala rezultātā izskrienu krosiņu, lai sakārtotu domas. 
"Iespējamā misija" ir iedegusi manā ceļā svarīgas norādes, kuras iepriekš savā dzīvē netiku saskatījis. Tieši pateicoties šīs organizācijas aizsāktajiem pārmaiņu procesiem manā personībā, esmu sapratis, ko es vēlos dzīvē darīt un kas mani padara patiesi laimīgu. 
Jo vairāk varam, jo pasaule pilnāka top! Darām!

Daiga Tirzmale


Daiga Tirzmale


Daiga Tirzmale Ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja

Daiga Tirzmale
Ģeogrāfijas un dabaszinības skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas 74. vidusskola (2009.-2011.)

Iegūtā izglītība: 2009.gadā Latvijas Universitāte, dabas zinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā. 2011.gadā Latvijas Universitāte, dabas zinātņu maģistra grāds ģeoloģijā ar izcilību

Šobrīd: Iespējamās misijas kuratore. Studijas Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, ģeoloģijas doktora studiju programmā

Intereses: gatavošana, literatūra, teātris

Aktuāli: Darbība programmā Iespējamā misija, kuratore. Apgūstu jaunu pieredzi mācot integrēto dabaszinību kursu vidusskolai. Augstākā izglītība – tās kvalitāte, mācību metodes un sasniedzmais rezultāts.

Divu gadu laikā strādājot skolā programmas Iespējamā misija ietvaros lietas, ko tiešām attīstīju ir laika plānošana, darbu organizēšana un prioritāšu izvirzīšana, kā arī pašdisciplīna. Strādājot skolā, tev vienkārši ir jābūt formā kartu rītu - turklāt ar iepriekš izplānotām stundām, sagatavotiem materiāliem un mērķi, ko šajā dienā skolniekiem ir jāiemācas. Tas prasa saņemties un plānot savu darbu un laiku nevis ļauties plūsmai. Turklāt skolā bieži saskaries ar situācijām, kas prasa tūlītēju risinājumu vai darbību, tādēļ attīsti arī problēmu risināšanas prasmes. Es iemācījos vairāk koncentrēties nevis uz pašu problēmu un iestigt tajā, bet gan meklēt risinājumus un domāt, ko es ar to varu darīt. Nekad iepriekš arī nebiju izvirzījusi sev tik konkrētus mērķus un izvērtējusi savu darbību izaugsmes  perspektīvā.

Manuprāt, tas ko bērnam, jaunietim vai pieaugušajam ir jāiemācās jebkurā izglītības solī un līmenī ir prasmes, kas ir vajadzīgas ikdienas dzīvē, darba tirgū utml.  Prasme izteikt viedokli, pamatot to, meklēt, atlasīt un lietot informāciju, lai radītu ko jaunu,  nospraust sev mēķi un virzīties uz to, utt.  Ja cilvēks apgūst šīs tik ļoti noderīgās lietas no mazotnes, viņš ir spējīgs pielāgoties situācijai un mācīties, to kas viņam ir vajadzīgs.

Svarīga lieta, kur skolotājs var palīdzēt, un it sevišķi tas attiecas uz dabaszinātnēm, ir ļaut un arī mācīt skolēnam domāt ārpus rāmjiem, jo katra ģeniāla atklājuma pirmsākumā ir kāda traka ideja vai sapnis. Tik milzīgu spēku sevī slēpj jautājuma “kāpēc” uzdošana mācoties – gan dabas, gan humanitārajās zinātnēs.

Gatis Narvaišs


Gatis Narvaišs


Gatis Narvaišs Fizikas, dabaszinības, matemātikas un informātikas skolotājs

Gatis Narvaišs
Fizikas, dabaszinības, matemātikas un informātikas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Dobeles Valsts ģimnāzija (2009.-2012.), Valmieras Pārgaujas ģimnāzija (2012-2013)


Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu bakalaurs fizikā, vidējās izglītības matemātikas skolotāja kvalifikācija, Latvijas Universitāte. 

Šobrīd: macibuvideo.lv autors, Iespējamās misijas kurators, Apple Profesionālās attīstības konsultants, iklase.lv autors, Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konsultants Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā, Izglītības tehnoloģiju kursu pasniedzējs

Intereses: Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, izglītība

Ieva Ušča


Ieva Ušča


Ieva Ušča Angļu valodas skolotāja

Ieva Ušča
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Jaunpiebalgas vidusskola (2009.-2011.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Stradiņa universitāte, Politoloģija ar specializāciju starptautiskajās attiecībās, bakalaurs, 2002; Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte, Tiesību zinātnes profesionālā studiju programma, 2003; Lundas Universitāte (Zviedrija), Starptautiskā maģistrantūras programma vides zinātnē, 2005

Šobrīd: Iespējamās misijas kuratore

Intereses: ceļojumi dabā

Skolotāja darba izaicinājumi un ne vienmēr vieglais ceļš uz panākumiem deva pieredzi, kas tagad ir ļoti nepieciešama, lai saprastu un atbalstītu jaunos skolotājus. Strādājot skolā, ne tikai domāju par to, ko mācīt un kā mācīt, bet arī daudz mācījos par attiecību veidošanu, mērķu uzstādīšanu, cilvēku virzīšanu un iedvesmošanu.

Igors Grigorjevs


Igors Grigorjevs


Igors Grigorjevs Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Igors Grigorjevs
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Ozolnieku vidusskola (2009. - 2012.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Ekonomikas augstskola, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa administrācijā, 2009

Šobrīd: Ekonomikas skolotājs Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolā, ekonomikas skolotājs Ropažu vidusskolā, direktores vietnieks Zaķumuižas pamatskolā, izglītības konsultants.

Intereses: Jaunu prasmju apguve, sports, sabiedriskā darbība

Aktuāli: Šobrīd man aktuāli pēc iespējas labāk izdarīt man uzticētos darbus izglītībā klases, skolas un pašvaldības līmenī. Aktuāli atrast nākamo profesionālo izaicinājumu izglītības jomā. Man aktuāli neklusēt par izglītības jautājumiem, kas man rūp. Allaž nozīmīgi kļūt labākam cilvēkam un neaizmirst baudīt mazus un lielus dzīves priekus. Man aktuāli attīstīt labos paradumus un raksturu. Un āboli, protams. Kā katru rudeni.

Ilona Ozoliņa-Čiu


Ilona Ozoliņa-Čiu


Ilona Ozoliņa-Čiu Angļu valodas skolotāja

Ilona Ozoliņa-Čiu
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Valmieras Valsts ģimnāzija (2009.-2011.)

Iegūtā izglītība: Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte, Āzijas studiju bakalaurs; profesionālais otrā līmeņa tulkotāja diploms; nepabeigtas vidusskolas angļu valodas skolotāja studijas

Šobrīd: darbs Iespējamās misijas atlases komandā, Teach for All tīkla biedre, Iespējamās misijas vēstniece

Intereses: grāmatu tulkošana, skolotājas/privātskolotājas darbs

Iespējamā misija divos gados sevī atrastās/ ieviestās īpašības ar tām vien raksturīgām izpausmēm palīdz noturēt pašreizējā trauslā privātās dzīves līdzsvara kvalitāti:

prioritāšu un to mērķu izvirzīšana (nesvarīgajam paliek vieta TO DO sarakstos, laika plānošana un apziņa, ka tagadējie mazie rezultāti augs par lieliem un veselīgiem lielajiem rezultātiem. Un, protams, pacietība);
izglītība kā vērtība un pašvērtējuma stiprināšanas līdzeklis (Yes, you can!); zināšanu jēgpilnums un/vai pielietojamība praktiski. Gribētos, lai skolas Latvijā ir „smadzeņu darbības epicentri”;
vēlos iegūt skolotāja diplomu, ir iestrādnes šo mērķi sasniegt ASV un mācīt šeit ESOL skolotāja kapacitātē, palīdzot skolēniem iegūt stabilāku atspēriena punktu.

Kārlis Kravis


Kārlis Kravis


Kārlis Kravis Bioloģijas, ķīmijas, fizikas un dabaszinības skolotājs

Kārlis Kravis
Bioloģijas, ķīmijas, fizikas un dabaszinības skolotājs

Skola, kurā strādā: Rīgas 1. Tālmācības vidusskola

Skolas, kurās strādāja: Aizupes pamatskola (2009. - 2011.), Rīgas Kultūru vidusskola (2011 – 2013).


Iegūtā izglītība: LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, bakalaura studiju programma (2009), 2013. gadā absolvējis fizikas skolotāju programmu un ieguvis kvalifikāciju „Vidējās izglītības fizikas skolotājs”.

Šobrīd: Projektu vadītājs fizikas portālam FIZMIX.
Intereses: Skriešana un orientēšanās, zinātniskā literatūra.
Aktuāli: Strādājot ar Latvenergo sociālā projekta fizikas portālu FIZMIX, es esmu ļoti priecīgs, ka esmu mācījies Iespējamā Misijā (IM) un joprojām uzturu kontaktus ar programmu. Strādājot Aizupes pamatskolā un mācot nereāli daudz priekšmetus (piecus!), es sāku ierakties fizikā kā skolotājs, pēc programmas absolvēšanas, sāku strādāt Rīgas Kultūru vidusskolā par vidusskolas fizikas skolotāju, bet tālāk nonācu jau Latvenergo kā FIZMIX projekta vadītājs. Šajā ziņā milzīgs nopelns ir IM, jo neatlaidība, uzdrīkstēšanās un vēlme mācīties ir prasmes, ko man iedeva programma. Un ja tas viss tiek apvienots ar paša darba izvērtēšanu pēc padarītā un kļūdu labošanu, ideāli, tad ar smaidu dodies darīt lietas.

Man izglītībā ir svarīgi, lai Latvija nostātos starp pasaules labākajiem izglītības piemēriem. Bet tam ir vajadzīgs komandas darbs, kamēr mēs čīkstēsim un paiesim garām pakritušiem cilvēkiem, izliekoties tos neredzot, mums šāda izglītība nebūs. Tāpēc es cenšos darīt visu, kas manos spēks, lai šo līmeni paceltu dienasgaismā, kaut varu izdarīt tikai mazumiņu.

Es ieteiktu pievienoties programmai tāpēc, ka iegūt tādus draugus, ar kuriem uzspēlēt kopā futbolu un tajā pašā laikā uzzināt tik daudz viedokļus par lietām, kas notiek. IM ir spēcīga, pašaizliedzīga un ļoti saprotoša cilvēku kopiena, ar kuru vienmēr ir vērts sadarboties.

Jumis Ločmelis


Jumis Ločmelis


Jumis Ločmelis Angļu valodas un biznesa angļu valodas skolotājs

Jumis Ločmelis
Angļu valodas un biznesa angļu valodas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas Pārdaugavas Profesionālā vidusskola, galdniecības nodaļa (2009. – 2011.)

Iegūtā izglītība: Berea koledža, (Kentuki štats, ASV): Psiholoģija, bakalaurs (2007); Biznesa vadība ar specializāciju finansēs, bakalaurs (2007)

Šobrīd: Mācību menedžeris, Swedbank

Intereses: Mūzika, cilvēki, frisbijs.

Aktuāli: Iespējamā misija ļoti uzsver mērķu uzstādīšanu un pieturēšanos pie tiem. Pēc divu gadu treniņa to darīt ikdienā domāju, ka gan par profesionālām, gan personīgām lietām domāju skaidrāk, nekā pirms iestāšanās programmā. Protams, arī saturiski pedagoģiskās iemaņas palīdz tiešo darba pienākumu veikšanā.

Manā ģimenē izglītība ir viena no vērtībām, tāpēc vēlme mācīties kādreiz šķita kā pašsaprotama. Esmu sapratis, ka cilvēki mācās tikai tad, ja redz tajā jēgu. Klasiskais ‘’jo es tā teicu’’ rada pretestību un ilgtermiņā nestrādā. Mums ir nepieciešams saprast, kāpēc darām to, ko darām, citādi ātri zaudējam motivāciju turpināt. Cilvēki būs motivēti mācīties, ja redzēs, ka tas uzlabos viņu dzīves kvalitāti.

Uzskatu, ja skolotājs, vadītājs, deputāts vai jebkurš no mums vēlas būt spēcīgs savā jomā, mums ir proaktīvi jāmeklē godīga atgriezeniskā saite un jāizmanto tā kā attīstības virzītājs. Tas jādara pēc būtības, nevis balstoties uz neinformētu populāro viedokli vai procesa dalībnieku atrunām. Izglītības sistēmu Latvijā ir iespējams sakārtot un tāpēc ir jāmotivē pedagogus un administratorus to darīt kvalitatīvi un jēgpilni.

Katrīna Vītola


Katrīna Vītola


Katrīna Vītola Angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāja

Katrīna Vītola
Angļu valodas, modes mārketinga un tūrisma mārketinga skolotāja

Izglītība: Latvijas Kultūras akadēmija, bakalaura programma Latvijas un Lielbritānijas starpkultūru sakari, 2003
Intereses: īsfilmu un animācijas filmu veidošana un režisēšana
Pieredze: darbs mārketinga jomā SIA Žurnāls Santa, izdevniecībā STILUS, Eirovīns, nodarbību (modes mārketinga) vadīšana skolniekiem

Skola, kurā strādā: Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums (bij. Rīgas Purvciema amatu vidusskola)

"Pieteicos Iespējamā misijā galvenokārt tāpēc, ka esmu pastrādājusi skolā un saprotu, ka man to patīk darīt," saka Katrīna. Viņa māca modes mārketingu Rīgas Purvciema amatu skolā un paralēli strādā izdevniecībā STILUS par mārketinga un realizācijas daļas vadītāju. Katrīnas darba pieredzē ir mārketinga projektu vadīšana izdevniecībā Santa un angļu valodas pasniegšana Valsts sociālās integrācijas aģentūrā, tolaik koledžā RRC.

Katrīna ir pārliecināta, ka vēlas strādāt par skolotāju un atzīst, ka bez pedagoģiskās izglītības ir diezgan grūti atrast darbu, jo priekšroka tiekot dota profesionāliem skolotājiem, nevis speciālistiem, kas strādā konkrētā jomā. „Tāpēc Iespējamā misija ir lielisks veids man kā profesionālim un cilvēkam ar pieredzi mārketingā, strādāt skolā un ieinteresēt jauniešus par šo jomu. Šī programma ir saistoša ar to, ka tā dod man iespējas turpināt mācības Latvijā un dod praktisku pieredzi.“

Katrīna vēl nezina, kādu priekšmetu viņa mācīs. „Tie varētu būt biznesa pamati vai kulturoloģija - divas ļoti atšķirīgas disciplīnas, bet arī es pati tāda esmu. Esmu beigusi Kultūras akadēmiju un strādājusi biznesa vidē." 

Vaicāta, kas līdz šim skolotājas darbā viņai ir devis gandarījumu, Katrīna uzbur konkrētu situāciju: „Tas, ka viņi pirmdienas rītā atnāk uz stundu, kaut var neatnākt. Brauc no laukiem svētdienā, lai pirmdienā būtu stundā. Mācību daļas vadītāja ienāk un brīnās, ka viņi visi ir atnākuši, ka citiem skolotājiem tā nav. Tad man ir gandarījums. Biznesa vidē ir citādi – lielas naudas, lieli budžetu, liela publicitāte – tur ir citādi sasniegumi un gandarījums. Bet tā, ka pats smaidi un sirds smaida – tā ir, strādājot ar jauniešiem!”

Mārtiņš Gulbis


Mārtiņš Gulbis


Mārtiņš Gulbis Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Mārtiņš Gulbis
Fizikas, ķīmijas un informātikas skolotājs

Skola, kurā strādā: Pumpuru vidusskola (2009. – šobrīd)

Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā (Rīgas Tehniskā universitāte, 2007), Vidusskolas ķīmijas skolotājs (Latvijas Universitāte, 2010) 

Šobrīd: Fizmix eksperimentu izstrāde, pulciņa "Ekspertu skola" vadītājs bērniem no 7 gadu vecuma, Comenius projekts "Sky unites us" vadītājs.

Intereses: Kvalitatīva izglītība, eksperimenti, dabaszinātnes, ģimene, dejas u.c.

Aktuāli: Programmas laikā attīstītās komunikācijas prasmes vēl joprojām turpina pilnveidoties un palīdz radīt pozitīvu augsni turpmākai sadarbībai ar dažādiem cilvēkiem. Kā vislielāko ieguvumu varu minēt savu personības izaugsmi, kas man palīdz pārliecināti virzīties uz izvirzītiem mērķiem.  

Vadot nodarbības "Ekspertu skolā" no bērniem esmu iemācījies vienu nozīmīgu atziņu - loģika ir balstīta uz iepriekšējo pieredzi. Ja bērnam nav iepriekšējās pieredzes, tad tas, kas skolotājam ir loģiski, bērnam var šķist neloģiski. Tādēļ pirms dot bērnam izdomāt kaut ko loģiski, ir svarīgi viņam iedot iespēju iegūt pieredzi loģikas stiprināšanai.

Man šķiet, ka bērniem pietrūkst praktiskās pieredzes, lai pilnvērtīgi varētu strādāt ar teorētisko materiālu skolā fizikas un ķīmijas stundās. Tādēļ esmu pārliecināts,  ka fizikas un ķīmijas pamatlikumu mācīšana jau sākumskolā ir nozīmīga. Manuprāt, sākumskolas bērnos ir lielāka dabiskā interese par apkārtējiem procesiem nekā vidusskolēnam, tādēļ viņiem ar interesi ir vieglāk iemācīties nekā vidusskolēnam mācoties to pašu bez intereses vai samazinātu interesi. Ja kaut ko ir interesanti mācīties, tad to iemācīties ir vieglāk un var iemācīties ievērojami dziļākā līmenī.

Pāvels Nazarovs


Pāvels Nazarovs


Pāvels Nazarovs Fizikas skolotājs

Pāvels Nazarovs
Fizikas skolotājs

Izglītība: Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas bakalaurs, 2008, studē maģistrantūrā
Intereses: sports, pārgājieni, intelektuālā spēle Kas? Kur? Kad?
Pieredze: fakultātes un Cietvielu fizikas institūta inženieris, Latvijas atklāto fizikas olimpiāžu organizēšana

Skola, kurā strādā: Rīgas Ostvalda vidusskola

„Es saskatu trīs fizikas pielietojuma ceļus: zinātniska darbība, pasniegt skolā vai universitātē un komerciāla darbība - strādāt firmā,“ stāsta Pāvels. Viņš pats ir izmēģinājis visus trīs - strādājis Cietvielu fizikas institūtā, Fizikas un matemātikas fakultātē, divās firmās par medicīniskās tehnikas inženieri un pērn pievērsies mācīšanai. „Pēc trim gadiem sapratu, ka pasniegšana tomēr ir variants, kurš ir tuvākais man - sāku mācīt privāti un man tas patika,“ par pamudinājumu pieteikties Iespējamā misijā saka puisis. Pašlaik Pāvels mācās maģistrantūrā un cer, ka darbu misijā varēs apvienot ar studijām.

Fizikas studijas Pāvelam bija gluži likumsakarīgs turpinājums viņa interesēm bērnībā un pusaudžu gados. „Brālis ir septiņus gadus vecāks, kopā taisījām dažādas ierīces. Tas bija interesanti. Septiņos gados elektrību zināju jau tik labi, kā 12. klasē.” Pāvels uzskata, ka fizikā galvenais ir saprast. „Tas ir priekšmets, kas apraksta apkārtējo pasauli. Ja tu to saproti, tad tās formulas var nemaz nezināt.”

Ar saviem skolniekiem Pāvels grib būt pēc iespējas horizontālākās attiecībās. „Pats nesen beidzu skolu un visu labi atceros. Tāpēc vēlos, lai klasē ir laba atmosfēra, un tai pat laikā – pietiekama disciplīna, lai var mācīties.” Iespējamās misijas laikā Pāvels vēlas apgūt prasmes strādāt ar lielu auditoriju. 

Pāvels vēlas, lai saviem skolēniem viņš mācētu parādīt, iemācīt, ka fizika, tas ir viss ap mums, ka tā ir ikdiena, ka tā ir reāla. Raksturojot sevi, Pāvels saka, ka patīk jokot, dabā jūtoties labāk nekā pilsētā un ka patīk iet pārgājienos kopā ar draugiem.

Sandra Bukovska


Sandra Bukovska


Sandra Bukovska Informātikas un matemātikas skolotāja

Sandra Bukovska
Informātikas un matemātikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Gulbenes novada Valsts ģimnāzija (2009. – 2011.)

Iegūtā izglītība:  Banku augstskola, uzņēmējdarbības vadīšanas, uzņēmējdarbības informātikas programma. Karel de Grote Hogeschool Antverpenē, starptautiskā biznesa programma. Latvijas Universitāte, vidusskolas matemātikas skolotāja programma    

Šobrīd:  Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts, interneta mediju projektu koordinatore    

Intereses:  Eiropas Savienības jautājumi, izglītības jautājumi un informācijas tehnoloģijas    

Aktuāli: Dažādos salikumos un variācijās interesējos par jautājumiem un risinājumiem, kas ietver Eiropas Savienību, izglītības jomu un informācijas tehnoloģijas. Aktuāli ir jautājumi par informācijas tehnoloģiju ietekmi uz ikdienas procesiem, tehnoloģiju iespējām izglītībā, darba procesu efektīvākā organizēšanā, ekonomikas izaugsmē.

Programma Iespējamā misija man deva iespēju labāk izprast aktuālos jautājumus izglītībā, iepazīt izglītības sistēmu no skolotāja skata punkta un kopā ar citiem ieinteresētiem cilvēkiem un organizācijām strādāt pie risinājumiem, kas nepieciešami izglītībā Latvijā. Es gribētu, lai ikviens jaunietis, kas pabeidz skolu, prot gudri lietot informācijas tehnoloģijas savā ikdienā.

Kad biju programmas dalībniece, ļoti augstu vērtēju Iespējamās misijas nodrošinātās mācības, kas bija uz jēgpilnas, uz mūsu un mūsu skolēnu vajadzībām balstītas, mūsdienīgas. Iespējamās misijas skolotāji un atbalstītāji ir kā sabiedroto tīkls, kurus vieno mērķis kvalitatīvāka izglītība un iespējas ikvienam.

Mārtiņš Kālis


Mārtiņš Kālis


Mārtiņš Kālis Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Mārtiņš Kālis
Matemātikas un programmēšanas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Limbažu novada ģimnāzija, iepriekš Limbažu 1. vidusskola (2009. - 2011.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Ekonomikas augstskola, sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā

Šobrīd: Veidoju macibuvideo.lv, kā arī iesaistos citos izglītības projektos, piemēram, Samsung “Skola nākotnei”. Esmu kurators Iespējamajā misijā, iesaistos arī jauno dalībnieku atlasē.  

Intereses: matemātikas izglītība, tehnoloģijas izglītībā

Aktuāli: Veidoju macibuvideo.lv. Bez Iespējamās misijas pieredzes es droši vien nebūtu sācis darbu pie mācību video. Mans lielākais ieguvums no diviem gadiem skolā ir daudz labāks ieskats tajā, kā skolēni mācās, un kā viņi šobrīd tiek mācīti. Domājot par to, kā es varu palīdzēt uzlabot matemātikas mācīšanu, šī pieredze ir neatsverama. Ceru, ka mums visiem kopā izdosies atrast veidu, kā panākt, ka skola (un specifiski – matemātikas stundas) nevis sadala skolēnus tajos, kuri var, un tajos, kuri nevar, bet visiem skolēniem dod pārliecību, prasmes un izpratni piepildītai dzīvei.

Esmu viens no ikgadējās komandu olimpiādes matemātikā “Atvērtā kopa” organizatoriem. Pēdējos trīs gados olimiādē vidēji piedalījušies aptuveni 500 skolēni no visas Latvijas.