Anna Gabriša


SCROLL DOWN

Anna Gabriša


Anna Gabriša Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Anna Gabriša
Dabaszinību, bioloģijas un ķīmijas skolotāja

Augstskola: Rīgas Tehniskā universitāte, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Skola, kurā strādāja: Teteles pamatskola

Intereses: improvizācijas teātris, opera, kultūra, zinātne, ekoloģija, psiholoģija, cilvēki

Dzimusi un augusi Varakļānos. Rīgas Tehniskās universitātes Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedrā ieguvusi bakalaura un maģistra grādu (2007.g.). Iespējamā misija Annu pamudinājusi īstenot pasenu ieceri — sākt darbu skolā. Anna Gabriša: «Nekad nedrīkst pārstāt sapņot un nedrīkst palaist garām mirkli, kad sapnis sāk piepildīties!»

Anna sevi raksturo kā optimisti ar latgalietes spītu, kas iesākto allaž padara līdz galam. Ja Anna ar kaut ko aizraujas, tad ar dubultu degsmi to klāsta un māca citiem. Meitene nebaidās riskēt ne mācību, ne darba dēļ. Studiju gados topošā ķīmiķe darbojusies Studentu parlamentā, piedalījusies studentu konferencēs. Anna iestājas par vienlīdzību un taisnīgumu, neatbalsta hierarhiju ne skolā, ne Saeimā, uzskatot, ka visi ir vienlīdzīgi, tikai dažādās attīstības pakāpēs. «Apzinos, ka skolotājam ir jāievēro zināmas robežas, tomēr uzskatu, ka Skolotājs - Draugs sasniedz daudz vairāk nekā Skolotājs - Bieds.»

Ķīmijā jauno varakļānieti ieinteresējusi skolotāja, vēlāk — pasniedzēji. Par savu nozari Anna Gabriša stāsta ar sajūsmu: «Ķīmija ir ļoti saistoša. Tā gan prasa no cilvēka diezgan daudz, bet galarezultāts ir pūļu vērts. Ķīmija ir visapkārt — parfimērijā, medikamentos, degvielā, būvmateriālos, apģērbā, pārtikā, pirotehnikā! Lielākajā daļā profesiju ir nepieciešamas kaut vai nelielas ķīmijas pamatzināšanas. Ja skolēnus prot ieinteresēt ķīmijā, tad viņi aizraujas. Man tādi skolotāji ir bijuši, un lielākais gandarījums būtu par šādu Skolotāju kļūt!

Nekur nav tik dažāda sabiedrība kā skolā — tik dažādi mērķi, intereses, skatījumi, attieksmes, atšķirīgas personības. Tas ir izaicinājums — šādā sabiedrībā iekļauties, mācīties no tās, mācīt to un palīdzēt tai pilnveidoties! Apzinos, ka mācīt — tas ir ļoti atbildīgi, tas nozīmē veidot otra cilvēka likteni. Kā skolotāja gribu parādīt, ka var mācīt citādi nekā ierasts. Gribu strādāt ārpus Rīgas. Laukos bērni šķiet dabiskāki, brīvāki.

Nepiepildīta iecere par skolotāja darbu manī dzīvoja ilgāku laiku. Iespējamā misija pamudināja to īstenot. Ja neatsauktos, tad vēlāk to nožēlotu.

Dzīve rādīs, kāda es būšu, kas ar mani notiks, bet šī programma noteikti ietekmēs tālākos mērķus un sapņus!»

Arnis Kleinbergs


Arnis Kleinbergs


Arnis Kleinbergs Vēstures skolotājs

Arnis Kleinbergs
Vēstures skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas Mežciema pamatskola (2008.-2011.)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē (LU, 2008)

Šobrīd: Vēstures un Politikas un tiesību skolotājs Ozolnieku vidusskolā (2010.-šobrīd) un Jūrmalas Alternatīvajā skolā (2012.-šobrīd).

Intereses: Futbols, grāmatu lasīšana, aktīva atpūta dabā.

Aktuāli: Joprojām strādājot skolā, iegūtā pieredze un zināšanas programmā noder ikdienas darbā ik uz soļa. Viena no prasmēm, kuru programmas laikā izdevās sevī attīstīt ir sava darba sistemātiska plānošana. Ļoti vērtīgs ir programmas laikā iegūtais kolēģu un domubiedru loks, ar kuriem tiek uzturēti kontakti arī pēc programmas un, vajadzības gadījumā, vienmēr var rēķināties ar profesionālu vai cita veida atbalstu.

Edīte Millere


Edīte Millere


Edīte Millere Angļu valodas skolotāja

Edīte Millere
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Ozolnieku vidusskola (2008.-2010.)

Iegūtā izglītība: University of Hull, Lielbritānija. Bakalaura grāds: sociālā antropoloģija ar spāņu valodu

Šobrīd: Strādāju Latvijā kā biznesa attīstības konsultante, paralēli darbojos jauniešu projektos kā trenere. Darbojos arī IM atlases komandā. 

Aktuāli: Šobrīd mēģinu izprasts, kā veiksmīgi Latvijā var apvienot biznesu un izglītību jeb kā privātais sektors var ienākt izglītībā, radot alternatīvu piedāvājumu esošajai izglītības sistēmai. 

Es pieteicos Iespējamai misijai 2008. gadā. Šobrīd pārlasot savu pieteikuma anketu, es secinu, ka lietas, kas notiek ar mani šobrīd ir tieši tās, ko biju domājusi pirms vairāk kā četriem gadiem. Es dzīvoju mazattīstītā valstī, mācos dzīvot pasaulē, kurā visa ir mazāk un vienlaicīgi cilvēki tiecas pēc vairāk un vairāk.

Iespējamā misijā apgūtās prasmes pielietoju katru dienu, it visā meklējot jēgpilnu un mērķtiecīgu darbību. Darbs ar skolēniem ir devis nenovērtējamu pieredzi un šobrīd ļoti palīdz mērķtiecīgi plānot un realizēt komandas attīstību. Sekoju līdzi, lai iemācītās prasmes tiek pielietotas un izkoptas un, protams, to prasu arī no saviem darba devējiem - lai katras mācības, seminārs un jauna pieredze būtu jēgpilna un tiktu ieviesta praksē.

Ceru, ka kādu dienu man izdosies izveidot uzņēmumu, kurā cilvēki ne tikai strādās, bet arī mācoties attīstīsies un sajutīs gandarījumu par padarīto darbu. Manuprāt, ir svarīgi, lai darbinieks katru darba dienu noslēdz ar sajūtu, ka šodien ir uzzinājis un iemācījies kaut ko jaunu. Alvins Tofflers ir teicis: ”21.gadsimta analfabēti būs nevis tie, kas neprot lasīt un rakstīt, bet tie, kuri neprot mācīties, aizmirst un iemācīties no jauna" [The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn].

Inese Saldābola


Inese Saldābola


Inese Saldābola Bioloģijas un dabaszinības skolotāja

Inese Saldābola
Bioloģijas un dabaszinības skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Mežciema pamatskola (2008.-2010.)

Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā, Latvijas Universitāte

Šobrīd: Esmu programmas Iespējamā misija vēstniece. Strādāju programmas komandā un vadu programmas absolventu jeb vēstnieku kustību un jauno dalībnieku atlasi.

Intereses: apģērbu šūšana, aktīvā atpūta un mūzika, kas iedvesmo

Aktuāli: Mana aktualitāte ir Izglītība. Pēc diviem gadiem programmā Iespējamā misija es pieņēmu izaicinājumu strādāt Latvijas Universitātē pie studiju programmas „Skolotājs” izveides un aprobācijas. Šī pieredze man ir devusi iespēju izvērtēt un saprast, kādu darbu es vēlos strādāt, lai dzīvotu saskaņā ar sevi un saviem mērķiem un pārliecību. Viens no maniem vadmotīviem ir sociālā atbildība, dažādos izpratnes veidos.

Strādājot Iespējamās misijas komandā, līdzās ar mērķtiecīgiem cilvēkiem, es katru dienu gūstu apliecinājumu tam, ka esmu īstajā vietā un arī īstajā laikā. Es apzinos, kas ir manas stiprās puses, un arī to, kas ir mani izaicinājumi.

Strādājot skolā un katru dienu ietekmējot ikvienu no saviem skolēniem, es esmu sapratusi cik būtisks un nozīmīgs ir tas, ko skolotājs var paveikt. Jā, mācīt savu priekšmetu, radīt interesi, bet nekad neaizmirst būt iedvesmotājam, padomdevējam un tam, kas veido skolēna personību! Cilvēki ir mūsu tagadne un arī nākotne – mēs esam valsts, kurā dzīvojam. Skolotājam ir milzīgs potenciāls ietekmēt mūsu kopīgo nākotni. Uz jautājumu, kas ir svarīgi izglītībā, mana atbilde ir personības! Lai ikviens skolēns pats justos kā personība un tāds ir būtu sabiedrības acīs – ar savu argumentētu viedokli, redzējumu, ar saviem mērķiem, pārliecību un izpratni par sociālo atbildību.

Juris Zakrevskis


Juris Zakrevskis


Juris Zakrevskis Ķīmijas skolotājs

Juris Zakrevskis
Ķīmijas skolotājs

Augstskola: Rīgas Stradiņa universitāte, Farmācijas fakultāte

Skola, kurā strādāja: Olaines 1. vidusskola (2008.-2010.)

Intereses: melnbaltā fotogrāfija, klinšu kāpšana, piedzīvojumu sacensības

Šobrīd: Medpharma Services, veicu monitoringu zāļu klīniskajos pētījumos. Strādāju par komandas treniņu vadītāju vienā no pieredzes bagātākajiem komandas veidošanas programmu īstenotājiem Latvijā – Sense of Team. Šeit ir iespēja pilnvērtīgi izmantot skolā iegūtās grupu sajušanas un vadīšanas prasmes. Paralēli strādāju arī savā profesionālajā jomā farmācijā, kur darbojos zāļu klīnisko pētījumu virzienā. Tajā ir neatsverama mana skolā nostiprinātā laika un darbu plānošanas pieredze.

Piesakoties Iespējamā misijā:

Juris ir ieguvis farmaceita grādu Rīgas Stradiņa universitātē. Puisis no Jelgavas ir strādājis Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, vadījis klīniskos pētījumus vairākās slimnīcās. Juris aizraujas ar alpīnismu un snovbordu, ir apceļojis pasauli. «Mīlestību pret ķīmiju radīja mani ķīmijas skolotāji. Esmu guvis labumu no daudziem, bet negribu būt krājkasīte, kas vāc tikai sev. Jūtu, ka man itin kā būtu jāatdod parāds citiem. Domājot par saviem un draugu bērniem, jārūpējas par labu izglītību. Tikai tā valsts uzplauks. Mani un Iespējamās misijas mērķi saskan.»

Juris velta daudz enerģijas tam, ar ko ir aizrāvies, — alpīnismam, snovbordam (Juris ir šajos sporta veidos instruktors), viņam patīk satikt cilvēkus, arī — mainīt esošo. «Laikam jau neesmu ne īsti mākslinieks, ne teorētiķis,» Juris par sevi smaidot stāsta. «Programma mani uzrunāja. Uzskatu, ka laba izglītība ir visa pamatā un ka aizrautīga skolotāja vadībā skolēni krietni apgūst arī sarežģīto. Pats esmu pieredzējis gan ļoti labus, gan arī pretēja vērtējuma skolotājus. Lieliska skolotāja atvēra manī mīlestību pret ķīmiju. Jelgavas 2. ģimnāzijā gan organisko, gan neorganisko ķīmiju mācīja pasniedzēji no Lauksaimniecības universitātes. Patika viņu stils, attieksme, ekskursijas uz Organiskās sintēzes institūtu, uz Rīgas Stradiņa universitāti.

Vēlāk līdztekus mācībām esmu strādājis Organiskās sintēzes institūtā. Farmaceiti ir cilvēki, kas zina visu par zālēm, sākot no to izgudrošanas un pārbaudēm, analīzēm. Institūtā kopā ar kolēģiem meklēju jaunas vielas, metodes, iespējamos medikamentus. Jauna vielu, medikamentu var atklāt piecos gados, bet tā var arī nenotikt. Pie svarīgiem atklājumiem parasti ātri nenonāk. Tā zināmā mērā ir laimes spēle. Ja nesanāk, tad jādomā, kāpēc. Vajag laiku, enerģiju, pacietību.

Kopā ar kursabiedru izdevās atdzīvināt Latvijas Farmācijas studentu asociāciju. Sākām ar dažām mācību ekskursijām un semināriem un divos gados tikām līdz regulāriem pasākumiem, sadarbības projektiem Latvijas un Eiropas mērogā un starptautisku studentu apmaiņas programmu.

Gribu turpināt mācīties pats un mācīt citus. Vēlos strādāt komandā, izjust gandarījumu, ka izdevies citiem ko iemācīt. Tas viss neļauj pašam novecot.»

Liene Jurgelāne


Liene Jurgelāne


Liene Jurgelāne Angļu valodas, kultūras vēstures un kulturoloģijas skolotāja

Liene Jurgelāne
Angļu valodas, kultūras vēstures un kulturoloģijas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Teikas vidusskola (2008.-2011.)

Iegūtā izglītība: Humanitāro zinātņu bakalaura grāds mākslās (Latvijas Kultūras akadēmija)

Šobrīd: biedrības kusT valdes locekle

Intereses: cilvēki, sarunas, lasāmviela, mūzika, snovbords, pārgājieni, pārbraucieni

Aktuāli: Dalība projektā “NVO kapacitātes stiprināšana attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas veidošanas procesā”, kas ilgst no 2012. gada septembra līdz 2013. gada septembrim un kura dalībnieki ir četru attīstības sadarbības un attīstības un globālās izglītības jomā strādājošo NVO pārstāvji (IAC, GLEN Latvija, LAPAS, Development Bulb). Viens no projekta mērķiem ir arī sagatavot stratēģiju par NVO līdzdalību attīstības sadarbības un attīstības izglītības politikas ietekmēšanā. Kopā ar domubiedriem esam dibinājuši biedrību kusT. Izglītība par būtisko. kusT piedāvā nodarbības, izglītojošas ekskursijas un pētnieciskus eksperimentus dažādām mērķauditorijām, kā arī veic sabiedrības informēšanas aktivitātes un izstrādā mācību materiālus, aptverot tādas satura jomas kā globālā/attīstības izglītība, vērtību izglītība, pilsoniskā izglītība un nākotnes izglītība. 

Es gribētu dzīvot sabiedrībā, kurā cilvēki turpina mācīties arī ārpus izglītības formālajiem rāmjiem, apzinās savas stiprās puses un pastāvīgi izvērtē savu rīcību, uzņemas atbildību par savu dzīvi, kopienām, kuru daļa tie ir, un sabiedrības labklājību plašākā mērogā. Sabiedrībā, kurā cilvēki izvērtē informāciju un notikumus no dažādiem skatu punktiem;  nesamierinās ar netaisnībām; pieņem lēmumus, izvērtējot dažāda līmeņa sekas;  saprot, ka viņiem ir izvēle un iespējas ietekmēt notikumus/ procesus/ lēmumus un attiecīgi rīkojas. Sabiedrībā, kurā cilvēki rīkojas saskaņā ne tikai ar individuāla, bet arī kopēja labuma interesēm.

Lai šī šābrīža apstākļos samērā ideālistiskā vīzija realizētos, pārmaiņām un iniciatīvai ir jānotiek vairākos līmeņos un jomās, tostarp izglītībā. Izglītības pamatuzdevums šādas sabiedrības veicināšanai, manuprāt, ir nodrošināt cilvēkus ar cita veida kompetencēm un iespējām, no kurām dažas, bet ne tikai, ir prasme strādāt ar informāciju, pieņemt lēmumus, izvērtēt riskus, uzņemties iniciatīvu, meklēt alternatīvus risinājumus gan vietēja, gan globāla mēroga izaicinājumiem, saskatīt dažādas kopsakarības, konkurences vietā dot priekšroku sadarbībai, mācīties būt atvērtākam dažādiem uzskatiem un vērtībām.

Daži no priekšnoteikumiem šī uzdevuma sekmīgai īstenošanai ir iespēja uzņemties atbildību par savu mācīšanos, iespēja gūt dažādu pieredzi un mācīties no šīs pieredzes, kā arī mācību procesa balstīšana kritiskās domāšanas, paaudžu sadarbības, starpdisciplinaritātes un citos principos. Iespēja strādāt skolā kā programmas dalībniecei un pēc tam kuratora lomā divu gadu garumā redzēt to darbu, ko ik dienas veic jaunie programmas dalībnieki, man ir devusi pārliecību, ka šādas pārmaiņas ir iespējamas, kā arī nepieciešamās kompetences, lai kļūtu par to iniciatoru un īstenotāju.

Linda Bajarune


Linda Bajarune


Linda Beķere Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politiku un tiesību skolotāja

Linda Beķere
Latvijas un pasaules vēstures, kulturoloģijas, politiku un tiesību skolotāja

Skola, kurā strādā: Rīgas Lietuviešu skola (2008. - šobrīd)

Iegūtā izglītība: Vēstures skolotāja kvalifikācija (LU, 2013), Humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē (LU, 2008)

Šobrīd: Mācību projektu vadītāja un kuratore programmā Iespējamā misija, kā arī Latvijas un pasaules vēstures skolotāja  Rīgas Lietuviešu vidusskolā. Lielākais prieks un lepnums ir jau piecus gadus organizētā IM Vasaras skola „Grandiozā ekspedīcija”.

Intereses: Rotas lietu gatavošana, dejošana, nometnes. 

Aktuāli: Aizvien turpinu darbu skolā – esot skolas ikdienas realitātē un strādājot Iespējamā misijā ar jaunajiem skolotājiem, aktuāla ir izglītība. Darbs gan ar skolēniem, gan ar skolotājiem ļauj labi redzēt abu pušu vajadzības un mijiedarbību, ļauj novērtēt skolotāja milzīgo lomu skolēna izaugsmē un motivācijā mācīties. Esmu gandarīta un priecīga, ka varu strādā Iespējamā misijā, ka varu domātu risinājumus, atbalstīt jaunos skolotājus –tādā veida palielinot laimīgu skolēnu un laimīgu skolotāju skaitu Latvijā.  

Mārtiņš Berziņš


Mārtiņš Berziņš


Mārtiņš Bērziņš Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Mārtiņš Bērziņš
Matemātikas un ekonomikas skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas 28. vidusskola (2008.-2010.)

Iegūtā izglītība: Rīgas Ekonomikas augstskola, Ekonomikas un biznesa administrācija

Šobrīd: SIA “Bišu nams” – kvalitatīvi bišu stropi

Intereses: Orientēšanās sports

Aktuāli: Darbā visvairāk izmantoju iegūtās prasmes vadīt savu darbu - uzstādu sev mērķi, izplānoju darbības, ieviešu plānu un izvērtēju padarīto. Tāpat bieži sarunās ar cilvēkiem, noder komunikācijas un sarunu vadīšanu prasmes, kad man ir svarīgi uztvert, kāds otram cilvēkam ir sarunu mērķis. Tas ļauj vieglāk nonākt pie pozitīviem risinājumiem.

Gribētu, lai skolēni beidzot skolu būtu “apķērīgi”, jo tas prasa gan zināšanas, gan to pielietošanu, gan situācijas analīzi, sadarbības prasmes, spēju rast risinājumu, drosmi ieviest to un uzņemties atbildību.

Santa Prancāne


Santa Prancāne


Santa Prancāne Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja

Santa Prancāne
Matemātikas, fizikas un informātikas skolotāja

Skola, kurā strādāja: Blīdenes pamatskola (2008.-2011.)

Iegūtā izglītība: bakalaurs matemātikā, maģistrs sociālajās zinātnēs - Latvijas Universitāte

Šobrīd: Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra eTwinning programmas koordinatore

Intereses: IKT, projektu metodes un svešvalodas skolā

Aktuāli: Prasme organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes, virzīt savas idejas, paskatīties uz lietām no putna lidojuma. 

Mans darbs ir tieši saistīts ar IKT rīku, projektu metodes un svešvalodu izmantošanu skolā Eiropas kontekstā. Meklēju veidus, kā skolotājus iesaistīt sadarboties ar citiem Eiropas skolotājiem, veidojot kopīgus projektus, un pārnest Eiropas skolu pieredzi savā mācību procesā.

Svarīgākais izglītībā paliek skolotājs, kas spēj iedvesmot un celt bērna pašapziņu, lai bērnam ir prieks un interese mācību procesā.

Sergejs Baltmanis


Sergejs Baltmanis


Sergejs Baltmanis Angļu valodas, sociālo zinību skolotājs

Sergejs Baltmanis
Angļu valodas, sociālo zinību skolotājs

Skola, kurā strādāja: Sventes vidusskola (2008.-2010.)

Iegūtā izglītība: Bakalaura grāds angļu fololoģijā ar zviedru valodu, DU

Šobrīd: Latvijas Starptautiskā skola, Sporta un pēcskolas aktivitāšu direktors, 6.-10. kl. sporta skolotājs

Aktuāli: Manā pašreizējā darbā man visvairāk noder iemaņas darba plānošanā un izvērtēšanā. Esot pozīcijā, kur es nesu atbildību par citiem cilvēkiem, man ir ļoti svarīgi būt konkrētam un mērķtiecīgam gan attiecībā pret savu darbu, gan arī plānojot un izvērtējot citu cilvēku darbu un izaugsmi. Pieredze IM man palīdzēja attīstīt iemaņas vairāku paralēlu projektu vadīšanā un realizēšanā, kas man ļoti aktuāli esošajā pozīcijā ko ieņemu skolā. 

Viesturs Eglītis


Viesturs Eglītis


Viesturs Eglītis Bioloģijas un veselības mācības skolotājs

Viesturs Eglītis
Bioloģijas un veselības mācības skolotājs

Skola, kurā strādāja: Rīgas 74. vidusskola (2008. - 2010.)

Iegūtā izglītība: Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā, Otrā līmeņa pamatskolas un vidusskolas ķīmijas skolotāja kvalifikācija.

Šobrīd: Maģistatūras studijas Bioķīmijā Bristoles universitātē, Lielbritānijā

Intereses: Zinātniskā fantastika, pārgajieni, daba, zinātne

Aktuāli: Programmas laikā tikai nostiprinātas komunikācijas, plānošanas un vadības prasmes. Izglītībā svarīgi, lai uztvere par tās iegūšanu būtu vairāk kā tiekšanās pēc diploma. Izglītība ir mērķtiecīga zināšanu un prasmju iegūšana un, pats galvenais, vērtību nostiprināšana.