Daira Ruta Morusa   Angļu valodas skolotāja

Daira Ruta Morusa
Angļu valodas skolotāja

Skola, kurā strādā
Ropažu vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds lingvistikā iegūts Veinas pavalsts universitātē, bakalaura grāds angļu valodas literatūrā iegūts Mičiganas pavalsts universitātē

Pieredze
Daira pirms dalības Iespējamajā misijā dzīvojusi un strādājusi ASV, kur bijusi asociētā profesore Lansingas apkaimes koledžā, mācot angļu valodu kā svešvalodu, kā arī pasniedzot angļu valodas lasīšanas un rakstīšanas kursus amerikāņiem. Daira strādājusi arī par angļu valodas skolotāju, īpašu uzmanību veltot prasmei rakstīt esejas, izkopt retorisko izteiksmi, izprast angļu valodas sintaksi, un kā praktikante ASV kongresa bibliotēkā pētījusi Amerikas latviešu arhīva materiālus un rediģējusi informāciju par Latvijas grāmatām, kartēm un periodikas izdevumiem.

Intereses
Daira uzskata lasīšanu un rakstīšanu par saviem galvenajiem vaļaspriekiem. Dairai patīk lasīt dzejoļus un romānus, un viņai interesē grāmatas arī par psiholoģiju un valodniecību. Interesē arhīvu materiāli, sevišķi tie, kas saistīti ar Latviju un latviešu trimdas vēsturi. Savā jaunībā sacerējusi dzejoļus, un cer atkal kādu dienu atrast laiku to rakstīšanai.

Daira un Iespējama misija
“Mācīt man ir gandrīz kā otrā āda. Tas ir manā dabā un nāk no manas audzināšanas,” stāsta Daira un skaidro, ka jau pamatskolā ar draugiem spēlējusi spēli “Skola”, kur iejutusies skolotājas tēlā. Vēlāk, vidusskolas gados, Daira latviešu skoliņā ASV jaunākajiem bērniem mācījusi latviešu valodu. Savukārt meklējot ar lingvistiku saistītu darbu, pasniegusi privātstundas Āfrikas un Āzijas bēglēm. Sākumā gājis grūti, taču “es laikam jau toreiz sapratu, ka man rūp cilvēku labklājība, un, palīdzot citiem, es pati iegūstu lielu gandarījumu.” Līdz ar to par iesaistīšanos izglītības jomā Daira saka: “Esmu vairāk to vienkārši pieņēmusi, nevis īpaši izmeklējusi.”
Allaž apgūt ko jaunu Dairu iedvesmo dzīve, kas ir kā nopietna mīkla. “Ja es kaut ko nesaprotu, tad, lai uzzinātu atbildi, man vajag mācīties. Ja es vēlos ēst, man vajag apgūt kulināro mākslu. Ja es vēlos dejot, man vajag apgūt dejošanas pamatsoļus. Ja es vēlos vadīt auto mašīnu, tad ir nepieciešams iemācīties, kā to vadīt. Ja es gribu balsot, tad ir svarīgi mācīties par politiku, lai spētu taisnīgi izšķirt, par kuru kandidātu balsot. Raugoties visapkārt, man ir iedvesma, izdevības un iemesli izglītoties. Ja esmu pārliecināta, ka kaut kas ietekmēs manu dzīvi, tad esmu vēl vairāk ieinteresēta apgūt ko jaunu.”
Izcili skolotāji paliek atmiņā uz mūžu. Dairai tāds ir Brovānta kungs. “Viņš bija sirms, bet liels vecītis ar sidraba ūsiņām. Viņa acis mirdzēja ar laipnumu un labestību. Viņš bija pacietīgs, mierīgs, un ļoti laipns. Viņš jau skolas gada sākumā katram skolniekam piešķīra kādu izdomātu un piemērotu iesauku. Piemēram, vienam audzēknim deva iesauku Satriecošais, citai Čaklā, bet mani nosauca - Mirdzošā.” Visu gadu skolotājs lietojis iesaukas, nevis skolēnu vārdus. “Man škiet, ka tas mums lika justies īpaši augstu novērtētiem. Viņš mācīja ar sirdi. Viņš valdīja savu klasi ar savu sirdi un ar cieņu un laipnību pret mums visiem. Šīs vērtības es vēlos nest tālāk.”
Skolā Daira mācīs angļu valodu un darīs visu iespējamo, lai skolēni tajā izteiktos ar pārliecību. “Es vēlos sevi uzcelt par tiltu. Manuprāt, es varu dalīties ar savu pieredzi, dzīvojot un augot svešā sabiedrībā ar citām kultūrālām vērtībām. Varu palīdzēt Latvijas skolēniem un varbūt arī plašākai sabiedrībai pārliecināties, par to, ka vienalga cik sveši mēs viens otram esam, mums arī ir daudz svarīgu līdzību.”  
“Tikai drosmīgais putniņš lido,” ir pārliecināta Daira un sola arī pati drosmīgi doties klasē, vadīt stundas un rūpēties, lai arī viņas skolēni pret mācībām attiektos ar drosmi.