Daiga Brakmane  Dabaszinības, bioloģijas, dārzkopības pamatu un ķīmijas skolotāja

Daiga Brakmane
Dabaszinības, bioloģijas, dārzkopības pamatu un ķīmijas skolotāja

Izglītība: bakalaura grāds iegūts Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē

Pieredze: sabiedrisko attiecību un biroja vadītāja Latvijas Dabas fondā, Bioloģijas fakultātes Studentu padomes vadītāja, brīvprātīgā dažādās sabiedriskajās un kultūras aktivitātēs 

Intereses: putnu vērošana, fotografēšana, rokdarbi

Skola, kurā strādā: Rīgas speciālā internātpamatskola bērniem ar dzirdes traucējumiem

Pirms Iespējamās misijas Daigas nozīmīgākā darba pieredze iegūta Latvijas Dabas fondā, kur viņas atbildībā bijušas sabiedriskās attiecības un biroja vadība. „No šī laika mans lielākais ieguvums bija iespēja strādāt kopā ar Latvijas labākajiem dabas pētniekiem”. Četru gadu laikā Latvijas Dabas fondā Daiga ieguvusi pārliecību un zināšanas, kas nostiprinājušas viņas motivāciju strādāt ar bērniem un jauniešiem. Ar Iespējamo misiju Daiga vēlas atrast jaunu iedvesmu un domubiedrus, kā arī pilnveidot sevi. 

Jau vidusskolā bioloģija bija tas priekšmets, kurš Daigai padevās ļoti labi. Studiju laikā viņai laiku pa laikam ienācis prātā jautājums: kā tas būtu - kļūt par skolotāju? Daiga gribētu skolēnus rosināt uz izpratni un draudzīgākām attiecībām ar dabu: „Cilvēki mēdz iedalīt augus un dzīvniekus sliktajos un labajos. Piemēram, vārnas ir briesmīgas un nezāles ir sliktas. Taču viss ir vajadzīgs un bez „nederīgajiem” „derīgie” nespēj pastāvēt. Es gribētu, lai mani skolēni, izejot dabā, priecātos un zinātu, kā sauc biežāk sastopamos putnus un augus. Ja tu pazīsti labāk savus „kaimiņus”, tad arī interese par tiem ir lielāka.” 

Daigai ir daudzpusīgas intereses. Studiju laikā viņa darbojusies studentu pašpārvaldē un Latvijas Universitātes Bioloģijas studentu asociācijā. Daiga piedalījusies Dabas koncertzāles organizēšanā, gatavojusi jautājumus Jauno Biologu skolai. Viņa bijusi orientēšanās kluba "Ozons" aktīva dalībniece. Brīvajā laikā labprāt nodarbojas ar rokdarbiem, īpaši šūšanu un adīšanu. 

Liela aizraušanās Daigai ir putnu vērošana. Arī saviem skolēniem jaunā skolotāja gribētu organizēt tikšanos ar ornitologiem un vest bērnus aktīvā atpūtā dabā, piemēram, kopā ar fizkultūras skolotāju izveidot skolēniem orientēšanās karti.