Dace Puga  Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Dace Puga
Kompozīcijas, datorgrafikas, amatu mācības skolotāja

Skola, kurā strādā
Rīgas Amatniecības vidusskola

Izglītība
Maģistra grāds tekstilmākslā, iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā. Maģistra studiju laikā bijusi Esarmus apmaiņas programmā Ļubļanas Dizaina akadēmijā

Pieredze
Dace daudzpusīgu pieredzi guvusi Tukuma mākslas muzeja vadītājas amatā, kur organizējusi muzeja darbu, rīkojusi izstādes, vadījusi ekskursijas un kārtojusi dokumentāciju, bet pedagoģisko pieredzi viņa guvusi Rīgas Amatniecības vidusskolā, kur tekstila nodaļas izglītojamajiem pasniegusi kompozīciju un datorgrafiku. Dace lepojas arī ar pieredzi Latvijas tekstilizstrādājumu uzņēmumā, kur veidojusi jaunus dizaina paraugus, kā arī ar apgūtajām prasmēm nometņu audzinātājas un Latvijas Nacionālā teātra dekoratores kurpēs.

Intereses
Māksla, kultūra, teātris, sports

Dace un Iespējamā misija
Savu dzīvi Dace nespēj iedomāties bez nemitīgas attīstības mijiedarbībā ar citiem. “Tas ir sava veida azarts – ieinteresēt un iedvesmot tos, kuri uz mākslu raugās ar neizpratni,” viņa skaidro savu izvēli nodoties izglītībai skolotājas profesijā. Dace uzskata, ka viņas galvenais uzdevums būs pašai mācīties elastību, jo ir būtiski izcelt katra skolēna individualiāti, jo ne vienmēr skolās tas tiek pamanīts un novērtēts.

Kā nozīmīgāko mācīšanās pieredzi Dace min piedzīvoto vidusskolā, kad tikušas apgūtas amata prasmes un izprasta mācīšanās jēga – būtiskākais ir, kā iegūtās zināšanas var praktiski pielietot dzīvē. Lai arī viņas profesija saistīta ar mākslu, vislielāko pamudinājumu mācīties Dace smēlusies no saviem sporta skolotājiem. “No viņu pamudinājumiem esmu ieguvusi un turpinu meklēt un dzīvē pielietot daudz atziņu gan par veselīgu un kustīgu dzīvesveidu, gan par darbu komandā un to, ka katrs cilvēks ir individuāls, neatkārtojams un sasniegumi vērojami katram pašam pret sevi un tikai vēlāk salīdzinājumā ar citiem.”

Labs skolotājs, Dacesprāt, ir iedvesmojošs, savā jomā zinošs, humāns attieksmē pret līdzcilvēkiem un dzīvi kā tādu, kas neizslēdz iespēju būt arī prasīgam. Tāds skolotājs spēj savus skolēnus iemācīt būt “redzošiem”. “Ar vārdu “redzošs” domāju tāds, kurš spēj ieraudzīt skaisto kā mākslā, tā dzīvē, to novērtēt un analizēt, izsakot viedokli.” Lai mudinātu savus skolēnus redzēt plašāk, Dace viņus iedrošinās nepārtraukti augt, pašiem meklēt risinājumus sevis izvirzītiem mērķiem un iegūtās zināšanas nekavējoties pārbaudīt praksē.

Lai šādu auglīgu attīstības ciklu uzturētu, Dace sev un skolēniem dažādos veidos atgādinās: “Mūžu dzīvo - mūžu mācies!”