Dace Jaundāldere  Vēstures, filozofijas, kulturoloģijas skolotāja

Dace Jaundāldere
Vēstures, filozofijas, kulturoloģijas skolotāja

Skola, kurā strādā: Ikšķiles vidusskola (2011. – 2013.), Lielvārdes vidusskolā (2013.-šobrīd)

Iegūtā izglītība: Bakalaura grāds Politikas zinātnē, Latvijas Universitāte; Papildus izglītība Dr.Ainas Galējas – Dravnieces privātās stipendijas ietvaros University of Wisconsin, Eau-Claire, ASV;

Šobrīd: Biedrības „re:login” valdes priekšsēdētāja. Biedrība nodibināta 2013.gada 25.janvārī kopā ar IM 4 kolēģi Ilzi Loginu pēc veiksmīgas sadarbības SIF atbalstītajā projektā „Iepazīsti savu kaimiņu!” – apmaiņas programmu latviešu un mazākumtautību bērniem.

Intereses: Radoši un interesanti projekti, bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vasaras nometnes, sportiskas aktivitātes kopā ar draugiem, velo.

Aktuāli: Visvērtīgākais ieguvums no programmas Iespējamā misija ir prasme izvirzīt mērķus, definēt uzdevumus mērķa sasniegšanai, kas ir atbilstoši un nenovirza no iecerētā rezultāta, kā arī pārbaudīt  sasniegto rezultātu. Pēc diviem gadiem skolā, tagad patiešām zinu, cik ilga ir viena minūte un cik daudz tās laikā var izdarīt. Programmā esmu iepazinusi cilvēkus, ar kuriem kopā radīt idejas radošiem projektiem un kopā tos realizēt. Esmu lauzusi savus stereotipus par skolotāja profesiju un zinu, ka turpmākos gadus vēlos strādāt skolā, jo man tas patīk un padodas. Man kā skolotājai ir svarīgi, lai skolēni manos mācību priekšmetos iegūtu ne tikai jaunas zināšanas, bet arī apgūtu dzīvei nepieciešamās prasmes, piemēram, meklēt informāciju, pamatot savu viedokli, strādāt individuāli un komandā, būt atbildīgiem par savu un grupas darbu, un vēl daudzas citas prasmes. Esmu sapratusi, ka draudzīga, atvērta un droša mācību vide, ko skolotājs var radīt savās stundās, ir būtiska panākumu atslēga uz skolēna motivāciju mācīties. Ceru, ka reiz piepildīšu savu sapni par alternatīvu skolu bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām kopā ar veseliem bērniem, tādējādi dodot vērtīgu dzīves pieredzi gan vieniem, gan otriem.