Baiba Laua   Sociālo zinību skolotāja

Baiba Laua
Sociālo zinību skolotāja

Skola, kurā strādā
Babītes vidusskola

Izglītība
Bakalaura grāds sabiedriskajās attiecībās iegūts Biznesa augstskolā “Turība”, šobrīd Latvijas Universitātē studē psiholoģiju

Pieredze
Baiba līdz dalībai Iespējamajā misijā strādājusi bankā, kur piedalījusies klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanā, un šajā jomā vadījusi mācības. Viņa pati atzīst, ka te ieguvusi labāku izpratni par biznesa visi, bankas darbību, klientu apkalpošanu un pārdošanas mākslu, kā arī stiprinājusi noturību pret stresu un spēju strādāt intensīvos apstākļos. Vēl Baiba ir dibinājusi un vadījusi biedrību, kura nodarbojas ar lekciju plānošanu un īstenošanu. 


Intereses
Aktivitātes svaigā gaisā – slēpošana, peldēšana, riteņbraukšana, pastaigas ar suni. Grāmatu lasīšana, pirts.

Baiba un Iespējama misija
Intuitīva apjausma, ka izglītība ir joma, kurā ir vērts ieguldīt savu spēkus, Baibā mitusi jau kopš skolas laikiem, taču bijuši nepieciešami gadi, lai šai atklāsmei beidzot ļautos. “Tādu pamatīgu belzienu es sajutu pēc pirmo lekciju vadīšanas, kad sapratu, ka šis izglītības, attīstības, saskarsmes process manī rada ļoti lielu gandarījumu un ka es varu palīdzēt skolēniem vai studentiem viņu attīstības ceļā, un man ir milzīgs prieks par savu studentu panākumiem.”
Baiba atzīst, ka pati pēc savas būtības ir ļoti ziņkārīga un ar augstu iekšējo motivāciju apgūt visu ko jaunu. “Man patīk izzināt un pamēģināt jaunas lietas, un tāda esmu bijusi, kopš sevi atceros. Man patīk sevi salīdzināt ar ūdeni, kas ir plūstošs un mainīgs.” 
Izzināt kāro personību attīstīt palīdzējuši skolotāji un lektori, kam kopīgā īpašība bijusi spēja savā darbā ielikt sirdi. Ar īpašu siltumu Baiba atceras ASV vidusskolas vēstures skolotāju, kurš pratis katrā skolēnā saskatīt potenciālu, izcelt labās īpašības un radīt interesi, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes. “Ir pagājuši gandrīz 20 gadi, bet es vēl joprojām ar viņu sazinos, un viņš, pat būdams pensijā, vēl joprojām iesaistās ar izglītību saistītos projektos. Vēlos nest tālāk šāda veida izglītības pieeju, kas skolēnu uztver kā personību un palīdz tai vispusīgi attīstīties, izmantojot plašas mācību metodes un radot interesi par izglītību kā vērtību.”
Baiba jauniešiem vēlas iemācīt domāt un cer, ka viņi savā dzīvē varēs paši pieņemt lēmumus un būs spriestspējīgi un motivēti sabiedrības locekļi. Viņa tieksies, lai katrs viņas skolēns apzinās, ka ir īpašs un katram piemīt talanti, ko nepieciešams attīstīt. “Ir tikai jānotic, ka mēs arī kā maza tauta varam būt veiksmīgi, gudri, laimīgi un dzīvot piepildītu dzīvi darot lietas, kas patīk un sanāk.”