Astra Ozoliņa  Angļu valodas skolotāja

Astra Ozoliņa
Angļu valodas skolotāja

Izglītība: Glāzgovas Kaledonijas Universitātē ieguvusi bakalaura grādu tūrismā ar specializāciju starptautisko ceļojuma vadībā; Anniesland koledžā iegūta matemātikas un angļu valodas kvalifikācija pedagoģijas studiju uzsākšanai; iesāktas pedagoģijas studijas Strečlīdas Universitātē

Pieredze: izglītības mentors Innovative Routes to Learning programmā; bērnu svētku un kafejnīcas vadītāja Skotu masku un leļļu centrā; 2008. gadā iegūta pieredzes stipendija, kuras ietvaros izieta prakse Glāzgovas Mārketinga birojā; universitātes Starptautisko Studentu prezidente

Intereses: pastaigas dabā, māksla, kino

Skola, kurā strādā: Gardenes pamatskola

Astru vienmēr saistījusi iespēja sevi pilnveidot: „Izglītība ir vērtība, kas paver iespējas dzīvot dzīvi pilnvērtīgāk.” Paralēli studijām Glāzgovā Astra guvusi pieredzi vairākās darba vietās. Visbūtiskākais bijis darbs leļļu teātrī: „Tajā es attīstīju savas radošās prasmes un, strādājot ar bērniem, es iemācījos tās pielietot, ieklausīties viņu radošajā, pāri plūstošajā iztēles pasaulē.” Nozīmīgs bijis arī mentora darbs, jo tas devis iespēju iepazīt Skotijas izglītības sistēmu. 

Astra jau 1. klasē zinājusi, ka vēlas būt skolotāja. To, ka šis ir īstais brīdis, lai uzkrātās prasmes un zināšanas liktu lietā, strādājot ar bērniem, Astra izlēmusi, kad izlasījusi Iespējamās misijas saukli - nāc laukā, lai paveiktu ko nozīmīgu: „Tas manī norezonēja, un sapratu, ka es spēju būt iedvesmojoša skolotāja.” 

Astra gribētu atklāt skolēniem angļu valodas daudzpusīgumu: „Tā nav tikai gramatika, bet valoda ir saistīta arī ar pasaules angliski runājošo tautu kultūru, tradīcijām un domāšanas veidu. Grāmatas, filmas, mūzika, komunikācija ar reāliem cilvēkiem – tās visas ir lieliskas iespējas bērniem praktiski pielietot angļu valodas zināšanas,” uzskata Astra. „Tas ir kā lasot interesantu grāmatu - gribas zināt, kas notiks tālāk, gribas lasīt nākamo nodaļu. Tā arī vēlos, lai bērni vēlētos nākamo angļu valodas stundu ar interesi un aizrautību”. 

Brīvajā laikā Astra labprāt iet uz mākslas galerijām un skatās labu kino. Viņu interesē austrumu kultūra, filozofija un dzīvesveids. Dzīvojot Skotijā, viņa  nereti devusies pastaigās pa kalniem: „Tas man ļoti patika, jo attīstīja neatlaidību un spēju doties uz priekšu, uz augšu. Šīs īpašības mani virza arī dzīvē – tā ir vēlme pilnveidoties un palīdzēt pilnveidoties citiem”.