Artūrs Sņegovičs  Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Artūrs Sņegovičs
Vēstures, politikas un tiesību skolotājs

Skola, kurā strādāja: Ogres Valsts tehnikums (2010.-2012.)

Iegūtā izglītība: Politikas un sociālo zinību bakalaurs iegūts Rūzvelta akadēmijā, Ūtrehtas universitātē, Holandē

Šobrīd: Skolēnu motivācijas rīka biki.lv projekta vadītājs, UWC Latvija valdes priekšsēdētājs

Intereses: Sports, kino, teātris

Aktuāli: Uz doto momentu strādāju pie biki.lv sistēmas ieviešanas Latvijas skolās. Šis ir ilgtermiņa projekts ar galveno mērķi palielināt skolēnu motivāciju iesaistīties skolas un ārpusskolas dzīvē. Tas tika izveidots redzot kāda ir situācija Latvijas skolās un cik neieinteresēta ir mūsdienu jaunatne uz mācību procesu. Ar biki.lv projekta palīdzību skolas izvirza skaidrus kritērijus saviem skolēniem par kādām kategorijām skolēni tiks prēmēti. Šis projekts palīdz skolai fokusēties uz savām prioritātēm un mērķiem.

Ar UWC (United World college) Latvija organizāciju esam ieskicējuši mērķus tuvākajiem pieciem gadiem. Organizācija grib palielināt savu ietekmi un iegūt lielāku atpazīstamību Latvijas sabiedrībā. Piecgades plānā ir izvirzīti ambiciozi mērķi, kas ir saistīti ar UWC skolas atvēršanu tepat Latvijā.