Antoņina Ņenaševa  Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja  


Antoņina Ņenaševa
Ekonomikas un sociālo zinību skolotāja
 

Izglītība

Maģistra grāds sociālajā politikā, iegūts Londonas Ekonomikas un politisko zinātņu skolā

Pieredze

Antoņina kā brīvprātīgā pildījusi ģenerālsekretāres un valdes priekšsēdētājas amatus sabiedriski politiskā jauniešu NVO, kur viņas pienākumos bijusi projektu vadība, darbs ar reģionālajām nodaļām un organizācijas pārstāvēšana starptautiski. Viņa strādājusi par Saeimas deputāta palīdzi, bibliotekāri un projektu vadītāju nekustamo īpašumu pārvaldes uzņēmumā. Antoņina aktīvi darbojusies arī Rīgas Jauniešu domē, kā arī organizējusi vairākus starptautiskus projektos jauniešiem.

Intereses

Brīvprātīgais darbs.

Antoņina un Iespējama misija

Izglītības jautājumi Antoņinai bijuši nozīmīgi vienmēr – 9. un 10. Saeimā viņa kā konsultante piedalījusies Augstākās izglītības likuma izstrādē, bet maģistrantūrā īpaši pievērsusies izglītības politikas jautājumiem. Pētot dziļāk un izprotot izglītības sistēmas izaicinājumus, kā arī audzinot savu meitiņu, viņa sapratusi, cik liela nozīme ir kvalitatīvai izglītībai jau agrīnā vecumā. Lai efektīvi darbotos izglītības politikas jomā, izglītības sistēma ir jāizprot no iekšienes. Nu Antoņina pati dodas uz skolu, lai atziņas par mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību ieviestu praksē.

Par savu iedvesmojošāko pedagogu, kas Antoņinu “savervēja” politoloģijas studijām un iepazīstināja ar kritisko domāšanu, viņa min bakalaura programmas vadītāju. “Viņa vienmēr mūs provocēja domāt patstāvīgi, un es ceru, ka arī es to varēšu darīt ar saviem skolēniem.” Lai to sasniegtu, Antoņinas plānos ir mērķtiecīgi vairot skolēnu motivāciju nākotnes sasniegumiem, veicināt iecietību un atšķirīga viedokļa uzklausīšanas prasmes.

Jautājot, kas pašu Antoņinu motivē apgūt ko jaunu, viņa saka: “Kā jau visus - ziņkārība! Bet protams arī mana ģimene. Vīrs mācas visu mūžu, jau pabeidzis doktorantūru un turpinājis nodarboties ar pētījumiem arī pēc studijām. Iedvesmo un motivē mācīties arī mana trīsgadīgā meita, kuras audzināšana prasa gatavību atbildēt uz jebkuru jautājumu.”

Antoņina darīs visu, kas ir viņas spēkos, lai jaunie profesionāļi nebaidītos strādāt skolā un skolēni iedvesmotos no skolotājiem - veiksmīgiem un laimīgiem cilvēkiem. Tādēļ gan sev, gan skolēniem, gan kolēģiem atgādinās: “Neviens cits, izņemot mūs pašus, nevar padarīt mūsu dzīvi un sabiedrību labāku!”