Annija Sprīvule  Vācu valodas skolotāja  

Annija Sprīvule
Vācu valodas skolotāja
 

Izglītība

Bakalaura grāds Vācijas-Latvijas starpkultūru sakaros, iegūts Latvijas Kultūras akadēmijā

Pieredze

Strādājot par ceļojumu un pasākumu konsultanti, Annija ir mērķtiecīgi slīpējusi organizēšanas, komunikācijas un problēmsituāciju risināšanas prasmes. Savukārt aviokompānijas klientu apkalpošanā viņa kārtojusi dažādus jautājumus norvēģu un angļu valodās, bet pārdošanas speciālistes kurpēs  - vācu valodā. Annija strādājusi NVO Esi labs!, kur koordinējusi starptautiskās programmas, un viņai ir arī plaša brīvprātīgā darba pieredze – Dānijā Annija bijusi skolotāja asistente un angļu valodas klubiņa vadītāja, bet Latvijā aktīvi darbojusies LGBT kopienā un apvienībā Mozaīka, vadot jauniešu grupu Skapis un organizējot konferences. 

Intereses

Sociālais taisnīgums, savstarpējo saistību teorija, domāšanas saistība ar valodu, literatūra, māksla

Annija un Iespējama misija

“Mani fascinē iespēja ar savu rīcību šeit un tagad ietekmēt nākotni, tādējādi veidojot vēsturi,” stāsta Annija un uzskata, ka izglītība ir joma, kurā to var paveikt vistiešāk. Viņa izlēmusi kļūt par skolotāju un programmas Iespējamā misija dalībnieci, jo vēlas, lai sabiedrība taptu vienlīdzīgāka, apzinātāka un iecietīgāka, tādēļ ir gatava ieņemt aktīvu lomu šādas sabiedrības veidošanā.

Domājot par iedvesmojošiem pedagogiem, par kādu pati vēlētos kļūt, Annijai spilgtā atmiņā palikušas bioloģijas un kultūras vēstures skolotājas, kuras katra savā veidā likušas izprast lietu būtību, nevis tikai apgūt faktus. “Būtībā man šķiet, ka viņas mums iemācīja domāt pašiem.” Annija atceras, ka bērnībā nespēja aptvert jēgu teicienam “Jo vairāk zinu, jo vairāk saprotu, cik maz es zinu!”. “Kad to sapratu, šī apziņa iedvesmoja un turpina iedvesmot apgūt ko jaunu un sevi pilnveidot. Pasaule taču ir tik pilna daudz dažādu lietu, parādību un procesu!” 

Jaunā skolotāja par savu uzdevumu skolā uzskata attīstīt skolēnos spēju kritiski analizēt dažādus procesus un tādējādi vairot sabiedrībā gudru, atbildīgu un asi domājošu cilvēku pulku, kam piemīt izpratne par savas ikdienas rīcības sekām gan personīgā, gan valsts, gan globālā kontekstā. Viņa to darīs, palīdzot jauniešiem “izvirzīt personīgus mērķus, iedvesmot un motivēt viņus šo mērķu sasniegšanā, lai, beidzot skolu, skolēni nejustos pazuduši un apjukuši, bet gan ar skaidru savas nākotnes vīziju un izpratni par iespējām, kā to sasniegt.” 

Annija ir gatava veltīt spēkus izglītībai, kas motivē mācīties un rīkoties. Lai to veiktu ar prieku un pārliecību, viņa savus skolēnus mudinās: “Nezaudējiet spēju brīnīties un apzināties to, cik daudz iespēju un varēšanas ir jūsos pašos!”