Anna Žabicka  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Anna Žabicka
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādāja: Rīgas Ostvalda vidusskola (2010. – 2012.)

Iegūtā izglītība: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes bakalaura studiju programma (2007. – 2010.)

Šobrīd: Studijas Rīgas Stradiņu universitātē, Komunikācijas fakultātes Sociālās antropoloģijas akadēmiskā maģistra studiju programma (2012. – šobrīd). Rīgas Stradiņa universitātes Humanitāro zinātņu katedras biroja vadītāja. 

Projekta „Urbānās dārzkopības kopiena IESAKŅOTĀJI” viena no veidotājiem.  Projekta mērķis ir veidot paaudžu solidarizāciju un toleranci, kā arī iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos pilsētvides uzlabošanā kā darbības un vienošanas platformu izmantojot urbāno dārzkopību. (projekts ir apstiprināts Rīga 2014 ietvaros un tiks realizēts 2013. un galvenokārt 2014. gadā.)

Intereses: Grāmatu lasīšana, teātra apmeklējumi, dārzkopība, koru mūzika

Šobrīd darbā visvairāk noder attīstītās komunikācijas un plānošanas prasmes. Bet ikdienā un visās aktivitātēs, kurās iesaistos, uz priekšu virza neizsīkstošais nemiers neapstāties pie esošā, bet meklēt risinājumus un iespējas, kā nemitīgi attīstīties.

Vispārējā izglītībā mana cerība, ka mani nākotnes bērni neatkarīgi no pilsētas, rajona vai skolas, kurā mācīsies, varēs iegūt tādu izglītību, lai iestātos jebkurā  pasaules labākajā augstskolā. Un es ceru, ka Latvijas augstskolas būs viņu prioritāšu sarakstā.