Anita Albrante  Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Anita Albrante
Bioloģijas un dabaszinību skolotāja

Skola, kurā strādāja: Ērgļu profesionālā vidusskola (2011 – 2013). Mācīja bioloģiju, ķīmiju, vides zinības, dendroloģiju, kokaugu kopšanu, runas un kustību kultūru. Šobrīd: dendroloģiju.

Iegūtā izglītība:  LLU 2. līmeņa profesionālā, Agronoms ar specializāciju dārzkopībā.

Šobrīd: SIA „ Arborists”, dendrologs, kokkopis – arborists. Studijas LU bioloģijas maģistratūra.

Intereses: koki

Aktuāli: Kā lielākos ieguvumus var minēt vērtēšanas kritēriju izstrādes un pielietošanas nepieciešamības izskaidrošanas prasmes. Mērķu izvirzīšanas, saskaldīšanas mazākos un pakāpenisku sasniegumu svinēšanas prasmes un, protams, jebkura komunikācija otram nepārprotamā veidā.