Anete Vītola  Ekonomikas skolotāja  

Anete Vītola
Ekonomikas skolotāja
 

Skola, kurā strādā

Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledža

Izglītība

Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā, iegūts Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā

Pieredze

Anete guvusi plašu pieredzi, strādājot gan valstiskajā, gan nevalstiskajā sektorā: reklāmas aģentūrā TBWA Latvija bijusi stratēģiskā plānotāja asistente, praksē Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamentā izveidojusi darba plānu Juglas dzīvojamā rajona labiekārtošanai, bet Latvijas Patentu valdē izstrādājusi nozīmīgu projekta pieteikumu, kas ticis arī apstiprināts. Anete bijusi brīvprātīgā NVO Baltijas Reģionālais fonds, kur izkopusi tulces un projektu pieteikumu sagatavošanas prasmes. Studiju laikā  darbojusies arī studentu vadītajā konsultāciju organizācijā 180 Degrees Consulting Riga, kur, strādājot ar pilnu atdevi, guvusi paaugstinājumu organizācijas prezidentes amatā.

Intereses

Politika, kultūra, kora dziedāšana, hokejs un mūzika

Anete un Iespējama misija

Jautāta, kādēļ izvēlējusies pievienoties programmai Iespējamā misija, Anete stāsta: “Mācoties augstskolas pēdējā kursā, esmu sapratusi, ka ir nozīmīgi ne vien uzstādīt augstus mērķus un pēc tiem tiekties, bet arī pārliecināties, ka šie mērķi saskan ar katra morāles standartiem.” Nākotnē Anete vēlētos kļūt par politiķi vai lektori kādā no Latvijas augstskolām un tic, ka darbs skolā viņai ļaus attīstīt nepieciešamās iemaņas un tuvoties savam mērķim. “Darbs skolā būtu liels izaicinājums, kurš ļautu pārbaudīt manu iespēju robežas un stiprināt ticību saviem spēkiem.”

Jauno skolotāju vienmēr iedvesmojušas inteliģentas un zinošas personības, kuras saskata sakarības un spēj redzēt dažādu situāciju koptēlu. Skolā tie bijuši pedagogi, kas pratuši mācību vielu sasaistīt ar reālo dzīvi un mudinājuši nebaidīties paust savu viedokli un apšaubīt mācīto, jo tikai tā iespējams patiesi izprast apkārtējo pasauli. “Īpaši atceros savu vidusskolas vēstures skolotāju un klases audzinātāju, kura mācīja ne tikai mācību vielu, bet arī dažādas dzīves gudrības.”

Arī pati Anete savās stundās plāno ļaut skolēniem mācību priekšmetu ieraudzīt plašākā kontekstā un tādēļ labprāt sadarbosies ar citu priekšmetu skolotājiem un pašvaldību, kā arī dos iespēju skolēniem īstenot projektus, kam ir praktisks pielietojums – piemēram, izplānot un izveidot rotaļu laukumu. Anete tic, ka šāda mācīšanās – apzinoties sava darba nozīmi - ir ieguldījums ilgtspējīgas izglītības attīstībā, kas sniegs labumu gan pašiem skolēniem, gan Latvijas sabiedrībai kopumā.

Ceļā uz izaugsmi Anete saviem skolēniem novēl: “Viss ir iespējams, ja vēlies, tici un rīkojies!” un aicina nebaidīties izkāpt ārpus komforta zonas, jo tieši tad notiek attīstība.