Anda Priedīte  Fizikas un bioloģijas skolotāja

Anda Priedīte
Fizikas un bioloģijas skolotāja

Skola, kurā strādāja programmas laikā: Piltenes vidusskola 

Skola, kurā strādā pašlaik: Ventspils Valsts 1. ģimnāzija

Iegūtā izglītība: Latvijas Universitāte dabaszinātņu bakalaura grāds optometrijā, Ventspils Augstskolas dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs

Šobrīd: Strādāju Piltenes vidusskolā un kopš 2013.gada arī Tārgales pamatskolā, kā arī par optometru optikas salonā “Metropole”.

Intereses: Astronomija

Aktuāli: Šobrīd turpinu darbu skolā un visas prasmes, ko apguvu programmā par mācīšanu un mācīšanos ir ļoti aktuālas. Šobrīd man skolā ir jauns izaicinājums - 5. klases audzināšana, tāpēc īpaši novērtēju IM programmā apgūtās zināšanas un prasmes klasvadībā, kā arī to cik ļoti programmas dalībnieki ir gatavi dalīties ar savu pieredzi un atbalstu.

Strādājot skolā esmu pārliecinājusies, cik būtiski ir patiešām ieraudzīt savus skolēnus tādus, kādi viņi ir, jo katrai nevarēšanai/ negribēšanai ir kāds pamats. Man ļoti patīk manas skolnieces atziņa pabeidzot 12.klasi: “Skolēniem un skolotājiem ir ļoti svarīgi vienam otru saprast un dot otram iespēju. Cilvēcīga attieksme, sapratne un ticība ļoti palīdz.”

Man pašai svarīgi ir turpināt nepārtraukti mācīties un apgūt jaunas lietas.